ՍԱՐԳՍԵԱՆ, ՄԵՏՎԵՏԵՒ ԵՒ ԱԼԻԵՒ ՀԱՆԴԻՊԵՑԱՆ ՍՈՉԻԻ ՄԷՋ

Սոչիի մէջ, Ռուսիոյ նախագահ Տմիթրի Մետվետեւի նախաձեռնութեամբ, տեղի ունեցաւ Հայաստանի, Ատրպէյճանի եւ Ռուսիոյ նախագահներու եռակողմանի հանդիպումը՝ Արցախի տագնապի լուծման առնչութեամբ: Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարար Սերկէյ Լաւրով յայտնեց, որ կողմերը քննարկած...

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ ՆԻՒ ԵՈՐՔ.- ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ` ԱՐՇԻԼ ԿՈՐՔԻԻ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍԻՆ

Ան­մո­ռա­նա­լի օր մը պի­տի մնայ բո­լոր անոնց հա­մար, որոնք մի­ա­ցան Նիւ Եոր­քի Հա­մազ­գա­յի­նի կազ­մա­կեր­պած ճամ­բոր­դու­թեան Շա­բաթ, Դեկտ. 26ին, այ­ցե­լե­լու Ֆի­լա­տելֆ­իոյ Ար­ուես­տից Թան­գա­րա­նը`  ուր Ար­շիլ Կորքիի 180ի մօտ կտաւ­նե­րու ցու­ցադ­րու­թիւնն էր: ...

ԾՆՈՒՆԴԸ` ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ՍՐԲՈՑ ՆԱՀԱՏԱԿԱՑ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԷՆ ՆԵՐՍ

Պէյ­սայ­տի (Նիւ Եորք) Սրբոց Նա­հա­տա­կաց Ազգային Վարժարանէն ներս, աւան­դու­թիւն դար­ձած է ծննդեան տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն մը կազ­քե­րը: Աշա­կերտ­նե­րուն առա­ջին այ­ցե­լու­թիւնը` Չո­րեք­շաբ­թի, Դեկ­տեմ­բեր 9, 2009ին, Նիւ Եոր­քի Ֆլա­շինկ շրջա­նի “Հայ­կա­կան Տուն”էն ներս կա­տար­ուե­ցաւ:...

ՔԱՐԱՀՈՒՆՋ… ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍԹՈՆՀԵՆՃԸ

ԳՐԻ­ԳՈՐ ԴԵՐ­ՁԱԿ­ԵԱՆ (Յա­պա­ւու­մով) [caption id="attachment_3088" align="aligncenter" width="425" caption="Քարահունջի “Ոգիներու քաղաք”ը. տեսարան մը, որ կ՛արժէ գործածել վախազդու “հալաուին”ի շարժապատկերի մը մէջ"][/caption] Սթոն­հեն­ճը հին աշ­խար­հի սքան­չե­լիք­նե­րէն մէկն է, որ կը գտնուի Անգլ­իոյ մայ­րա­քա­ղաք...

ՈՂՋԱՄԻՏԸ ԴՈՒՐՍ Է ՈՂՋԱՄՏՈՒԹԵԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿԻՑ

ԱՐԱ ՊԱՊ­ԵԱՆ Խօ­սե­լով հայ-թր­քա­կան տխրահռ­չակ ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րի վա­ւե­րաց­ման հնա­րա­ւոր ժամ­կէ­տի մա­սին` իրենց քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ հա­մա­րող որոշ պաշ­տօն­եա­ներ խրոխտ ձայ­նով յայ­տա­րա­րում են, որ հայ-թր­քա­կան, ըստ իրենց, կար­գա­ւո­րու­մը պէտք է տե­ղի ու­նե­նայ “ող­ջա­միտ...

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ “ԵԹԷ”ՆԵՐԸ ԵՒ ՎԵՐԱՊԱՀՈՒՄՆԵՐԸ

ԳԵ­ՂԱՄ ՄԱ­ՆՈՒԿ­ԵԱՆ “ԵՐ­ԿԻՐ ՄԵՏ­ԻԱ” Ամիս­ներ շա­րու­նակ Հա­յաս­տա­նում եւ նրա սահ­ման­նե­րից դուրս ոչ-ի ար­շա­ւում հնչում էր` ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րում նա­խա­պայ­ման­ներ կան: Պա­տաս­խա­նը կա­ռա­վա­րու­թեան կող­մից մէկն էր. առանց նա­խա­պայ­ման­նե­րի ենք բա­նակ­ցել: Հաշ­ուի չէ­ին առն­ւում...

ԽՈՀԵՐ ԵՒ ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ` ՄԵԾ ԸԼԼԱԼՈՒ ԿՈՉՈՒՄԸ

ԳԱ­ՐԵ­ԳԻՆ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ՊԵ­ՏՈՒՐ­ԵԱՆ “Աշա­կերտ­նե­րը սկսան վի­ճա­բա­նիլ թէ իրենց­մէ ո՞վ է մե­ծը: Յի­սուս գիտ­նա­լով անոնց մտա­ծու­մը, մա­նուկ մը առաւ եւ իր քով կանգ­նեց­նե­լով` ըսաւ. - Ով որ ըն­դու­նի այս մա­նու­կը իմ...
Social profiles