ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՄՕՏ Ա.Մ.Ն. ԴԵՍՊԱՆԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒ ՌԻՔԱՐՏՈՆԷ ՃՇԴՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵՑ

0 0
Read Time:1 Minute, 37 Second

Ամե­րի­կա­յի Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բը կը հա­ղոր­դէ, որ Թուրք­իոյ մէջ Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու դես­պա­նի թեկ­նա­ծու Ֆրեն­սիս Ռի­քար­տո­նէ, տե­ղի տա­լով ամե­րի­կա­հայ հա­մայն­քի եւ կրօ­նա­կան ղե­կա­վար­նե­րու մտա­հո­գու­թիւն­նե­րուն, հրա­ժա­րած է Թուրք­իոյ կող­մէ քրիս­տո­նէ­ա­կան եկե­ղե­ցի­նե­րու ոչն­չաց­ման առն­չու­թեամբ իր կեղծ հիմ­նա­ւո­րու­մե­րէն:

Ձեր թոյլ­տուու­թեամբ ես կա­րե­լիու­թե­նէն պի­տի օգտ­ուիմ` տու­եալ­նե­րու մէջ ճշդում­ներ կա­տա­րե­լու հա­մար, յայտ­նեց Ռի­քար­տո­նէ իր պա­տաս­խա­նին մէջ` աւելց­նե­լով, որ մին­չեւ 1915 թուա­կան, Թուրք­իոյ մէջ գոր­ծած քրիս­տո­նէ­ա­կան եկե­ղե­ցի­նե­րուն մեծ մա­սը իբ­րեւ եկե­ղե­ցի­ներ այ­լեւս չեն գոր­ծեր: Թուրք­իոյ մէջ քրիս­տո­նէ­ա­կան հա­մայն­քի մօ­տիկ աղ­բիւր­նե­րը կը յայտ­նեն, որ 1915-էն եւ զայն նա­խոր­դող ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նէն յի­շա­տա­կուող 200-250 եկե­ղե­ցի տա­րին առն­ուազն մէկ ան­գամ կրօ­նա­կան պա­տա­րագ­ներ կը կազ­մա­կեր­պեն: Բազ­մա­թիւ եկե­ղե­ցի­նե­րու մէջ ամէն շա­բաթ ժա­մեր­գու­թիւն տե­ղի չու­նե­նար` հո­գե­ւո­րա­կան­նե­րու եւ քրիս­տոն­եայ բնակ­չու­թեան ոչ բա­ւա­րար քա­նա­կի պատ­ճա­ռով: Որոշ եկե­ղե­ցի­ներ իբ­րեւ թան­գա­րան­ներ կը գոր­ծեն, միւս­նե­րը մզկիթ­նե­րու վե­րած­ուած են: Մէկ մասն ալ խարխ­լած է, կամ հա­ւա­նա­բար ամ­բող­ջու­թեամբ ոչն­չա­ցած, ըսաւ ան:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles