ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ Ա.Մ.Ն. Հ.Մ.Ը.Մ.-Ի 34-ՐԴ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ

0 0
Read Time:1 Minute, 54 Second

Լուսանկար՝ ՊԵՏՕ ՏԷՐ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ-ի
Լուսանկար՝ ՊԵՏՕ ՏԷՐ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ-ի
Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Արե­ւել­եան Ա.Մ.Ն.-ի 34-րդ ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան ժո­ղո­վը տե­ղի ու­նե­ցաւ Ֆորթ Լո­տեր­տէյ­լի »Օշըն Սքայ Ռի­զորթ« պան­դո­կին մէջ, Հոկ­տեմ­բեր 9-10, 2009-ին:  Յի­սուն ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ եւ հրա­ւիր­եալ­ներ մաս­նակ­ցե­ցան այս ժո­ղո­վին, որ քննեց անց­եալ տա­րեշր­ջա­նի կա­տար­ուած աշ­խա­տանք­ներն ու նո­րըն­տիր Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան կա­տա­րե­լիք գոր­ծու­նէ­ու­թիւնը: Ընթացաւարտ Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ՝  եղբ. Հրաչ Մես­րոպ­եան կար­դաց տե­ղե­կա­գի­րը, տե­ղին կա­տա­րե­լով մատ­նան­շում­ներ: Ժո­ղո­վա­կան­նե­րը, վայրկ­եան մը յո­տըն­կայս յար­գե­ցին յի­շա­տա­կը, հա­զիւ քա­նի մը օր առաջ մա­հա­ցած Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան ան­դամ եղբ. Արա Մար­կոս­եա­նի:

Ալ­պընիի, Պոս­թը­նի, Փրո­վի­տըն­սի, Ուա­շինկ­թը­նի, Նիւ Ճըրզիի, Ֆի­լա­տելֆ­իոյ, Ֆլո­րի­տա­յի եւ Շի­քա­կո­յի մաս­նա­ճիւ­ղե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն կող­քին, ներ­կայ էին նա­եւ եղբ. Վահ­րամ Դանի­էլ­եան (Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թիւն), Ժա­նօ Աւե­տիս­եան (Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան շրջա­նի Կեդ­րո­նա­կան Կո­մի­տէ), Սիլ­վա Գու­յումճ­եան (Հ.Օ.Մ. Արե­ւել­եան շրջա­նի Ա.Մ.Ն.-ի Շրջա­նա­յին Վար­չու­թիւն ) եւ Պե­տօ Տէր Պետ­րոս­եան (Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան շրջա­նի »Հա­մազ­գա­յին«):

Նո­րըն­տիր Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան ան­դամ­ներն են.- Պետ­րոս Տէր Վար­դան­եան (Պոս­թըն), Լե­ւոն Սա­հակ­եան (Շի­քա­կօ), Երան Սի­մոն­եան (Ուա­շինկ­թըն), Յո­վիկ Աբ­գար­եան (Ուա­շինկ­թըն), Վար­դան Աթամ­եան (Տիթ­րոյթ), Թո­րոս Ոս­պիկ­եան(Պոս­թըն) եւ Էլի­զա­պէթ Տրամ­կոչ­եան:

About Post Author

admin

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles