ԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ ԺՈ­ՂՈ­ՎԸ ՉԸՆ­ԴՈՒ­ՆԵՑ ԱՐ­ՑԱ­ԽԻ ԱՆ­ԿԱ­ԽՈՒ­ԹԵԱՆ ՃԱ­ՆԱՉ­ՄԱՆ ՕՐԻ­ՆԱ­ԳԻ­ԾԸ

0 0
Read Time:1 Minute, 40 Second

p1 azkayin  ԵՐԵ­ՒԱՆ (“Եռա­գոյն“, “Սի­վիլ­նեթ“,) .- Ար­ցա­խի Ան­կա­խու­թեան Ճա­նաչ­ման Օրի­նա­գի­ծը Ազ­գա­յին ժո­ղո­վին մէջ Նո­յեմ­բեր 13-ին, քու­է­ար­կու­թեան դրուե­ցաւ “Ժա­ռան­գու­թիւն“ խմբակ­ցու­թեան ղե­կա­վար Զա­րու­հի Փոս­տանճ­եա­նի պատ­րաս­տած “Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան կող­մէ Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թիւնը ճանչ­նա­լու“ օրէն­քի նա­խա­գի­ծը: Հան­րա­պե­տա­կան խմբակ­ցու­թեան ղե­կա­վար Գա­լուստ Սա­հակ­եա­նը, “Բար­գա­ւաճ Հա­յաս­տան“-ի քար­տու­ղար Նա­յի­րա Զոհ­րապ­եա­նը եւ “Հայ Ազ­գա­յին Քոնկ­րէս“ խմբակ­ցու­թեան ղե­կա­վար Լե­ւոն Զու­րապ­եա­նը յայ­տա­րա­րե­ցին, որ իրենց խմբակ­ցու­թիւն­նե­րը պի­տի չմաս­նակ­ցին քու­է­ար­կու­թեան: Նա­եւ, Գա­լուստ Սա­հակ­եան  նշեց, որ ասի­կա հա­մախմ­բա­կան որո­շում է եւ “Օրի­նաց եր­կիր“ն ալ դէմ պի­տի քու­է­ար­կէ:

Այս­պի­սով, քու­է­ար­կու­թեան մաս­նակ­ցե­ցան 11 պատ­գա­մա­ւոր­ներ, որոնց տա­սը` Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թիւնը, “Ժա­ռան­գու­թիւն“ը, Հ.Ա.Կ.-ի պատ­գա­մա­ւոր­ներ` Նի­կոլ Փա­շին­եանն ու Հրանտ Բագ­րատ­եա­նը, ի նպաստ քու­է­ար­կե­ցին: Քու­է­ար­կու­թեան չմաս­նակ­ցե­լու մա­սին յայ­տա­րա­րու­թիւն­ներ ըրին նա­եւ ան­կախ պատ­գա­մա­ւոր­ներ Խա­չա­տուր Քօ­քո­բել­եա­նը եւ Էդ­մոն Մա­րուք­եա­նը: Ալեք­սանդր Ար­զու­ման­եա­նը, թէ­եւ օրի­նագ­ծի քննարկ­ման յայ­տա­րա­րած էր, թէ դէմ է, այ­դու­հան­դերձ յայ­տա­րա­րեց, որ ձեռն­պահ կը քու­է­ար­կէ:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles