Top Story

ՍԼԱՔ.- ՃՇՄԱՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ՝ ՍԽԱԼ ՄԱՐԴՈՑ ԲԵՐՆԷՆ

May 19, 2018 0

  Ա. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ 18 Մայիս 2018 Աւելի քան մէկ ու կէս ամիսէ ի վեր, իսրայէլեան բռնագրաւման ու անկէ բխող բռնատիրական բազմերես արարքներուն դէմ պաղեստինցիներու բարձրացուցած բողոքի նորագոյն ալիքը դարձեալ պատճառ դարձաւ արեան հեղեղներու. սպանդ, վիրաւորներ, […]

Կիզակէտ

ՆԵՐԲՈՂ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՍՈԼԺԵՆԻՑԻՆԻ ԵՒ ՔՆՆԱԴԱՏԱԿԱՆ ՄԻՏՔԻ

May 18, 2018 0

Յ. Պալեան              «Կուլակի Արշիպեղագոս»ը խորհրդանիշ էր եւ է:             Արդէն տասը տարի… Լաւ է երբեմն յիշել գլխագրուած մարդուն ազատութեան ծառայած մեծ մարդը եւ չմոռնալ անոր գաղափարական ժառանգութիւնը:             Այս խտացուած խորագրին տակ կ’ուզեմ արտայայտուիլ […]

Կիզակէտ

14 Մայիս 1992. «Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամը Նետեց Իր Առաջին Քայլը

May 14, 2018 0

Ն. 14 ­Մա­յի­սի այս օ­րը, 26 տա­րի ա­ռաջ, «­Հա­յաս­տան» ­Հա­մա­հայ­կա­կան ­Հիմ­նադ­րա­մը իր ա­ռա­ջին քայ­լը նե­տեց՝ աշ­խար­հաս­փիւռ հայ ժո­ղո­վուր­դի հա­մազ­գա­յին ու ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան անդ­րա­նիկ կա­ռոյ­ցը դառ­նա­լու հո­րի­զոն բա­ցող ճամ­բուն վրայ։ 1992ի մա­յի­սեան այդ օ­րը, վե­րան­կա­խա­ցեալ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան […]

Top Story

Քսան Օրեր, Որոնք Ցնցեցին Երկրի Կեղտը

May 4, 2018 0

ՍԵԴՕ ՊՈՅԱՃԵԱՆ Կեղտ մը պաշարած էր մեր հայրենիքի հասարակական կեանքը։ Կեղտը թափանցած էր ղեկավարման մակարդակէն մինչեւ ժողովրդային խաւերը։ Կեղտը կը կրծէր մեր հաւաքական ներուժը, կը խորթացնէր մեր ազգային արժէքները, կը կեղեքէր մեր հայրենական հարստութիւնը։ Այս […]

Կիզակէտ

ԱՆԿԱԽ, ԱԶԱՏ ԵՒ ԱՆԱՉԱՌ ՄԱՄՈՒԼԸ ՑՆՈ՞ՐՔ Է

May 3, 2018 0

Յ. Պալեան Մարգարէական խօսք ըսած է ամերիկեան լրագրութեան իրաւ մեծերէն Ժոզէֆ Փուլիցեր (1847-1911): Երբ մամուլը,- թերթ, ձայնասփիւռ, հեռատեսիլ,- կը հակակշռուի իշխանութեան մը կամ այլ ուժերու կողմէ, կը կորսնցնէ իր առաքինութիւնը, virtusը, կը դառնայ գործիք, միջոց, վարձկան, […]

Top Story

ՆԵՐԳԱՂԹԻ ԴԱՍԸ  ՀԱՅՐԵՆԱԴԱՐՁՈՒԹԵԱՆ ՅԱՋՈՂՈՒԹԵԱՆ ՄԵԿՆԱԿԷՏ

May 3, 2018 0

  Յ. Պալեան Հայաստան բնակութիւն կը հաստատեն «սփիւռքահայեր», ոչ միայն Իրաքէն կամ Սուրիայէն հայրենադարձներ, որոնք ապահովութեան ապաստան կը փնտռեն: Կան նաեւ Ամերիկայէն, Լիբանանէն, կամ այլ երկիրներէ եկողներ: Զուգադիպութեամբ մը, երկրորդ աշխարհամարտի յաջորդած տարիներու ներգաղթի մասին […]

Կիզակէտ

ՓԱԿ ՇՐՋԱՆԱԿԷ ԴՈՒՐՍ, ԿԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԻ՞ ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ ՄԵՐ ԿԵԱՆՔԻՆ ՄԷՋ

April 27, 2018 0

   Յ. Պալեան             Գրասէրը կը նայի գրողի հայելիին մէջ, կը տպաւորուի, կը սիրէ, կը քննադատէ՝ ճշդելով դրական կամ բացասական վերաբերում: Գրասէրը իրաւունք ունի սիրելու գնահատելու կամ չհաւնելու գրական երկ մը` բանաստեղծութիւն, վէպ, պատմուածք, թատրոն: […]

Կիզակէտ

«ԵՍ ԱՄԲՈԽ ՉԵՄ», ԸՍԱՒ ՔԱԺԱԴՈՒՂ

April 27, 2018 0

 Մակար ի Գաղիա             Հայկական արուարձանի սրճարանի մայթին, սեղանի մը առջեւ նստած, ֆրանսական երկու ազգային հաց պակէթի գինով մինի բաժակով սուրճին պատիւ կ’ընէինք եւ կը զրուցէինք Արմենակ եւ ես, սպասելով Էլպիսի եւ Մակարուհիի հայրենասիրական ընդեղէններով […]

Ազգային

ԵՂԵՌՆԸ ԵՒ ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆԸ

April 27, 2018 0

ԱՐՄԵՆԱԿ ԵՂԻԱՅԵԱՆ armenag@gmail.com   Եղեռնի բացասական հետեւանքներուն մէջ հիմնական տեղ կը գրաւէ արեւմտահայերէնը, որ իր կարգին տեղահան եղաւ այն բնական ու նպաստաւոր միջավայրէն՝ Պոլիսէն ու Արեւմտեան Հայաստանէն,  ուր ան յառաջացած ու ծաղկած էր: Այդ կորուստը […]

1 3 4 5 6 7 41