No Picture
Ազգային

ՑԻՒՐԻԽԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹԵՆԷՆ ԵՏՔ Հ.Յ.Դ. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳԵՐԱԳՈՅՆ ՄԱՐՄՆԻ ՊԱՏՐԱՍՏԱԾ ԾՐԱԳԻՐԸ

  Հոկ­տեմ­բեր 23-ին, Հ.Յ.Դ. Գե­րա­գոյն Մար­մի­նը, յա­տուկ ձեռ­նարկ մը կազ­մա­կեր­պե­լով »Սի­մոն Վրաց­եան« կեդ­րո­նին մէջ, ներ­կա­յա­ցուց գոր­ծու­նէ­ու­թեան ու­ղե­նիշ­նե­րը ընդգր­կող քա­ղա­քա­կան ծրա­գի­րը (փլաթ­ֆորմ): Հ.Յ.Դ. Հա­յաս­տա­նի Գե­րա­գոյն մարմ­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ար­մէն Ռուս­տամ­եան յայ­տա­րա­րեց, որ ընդ­դի­մու­թիւն դառ­նա­լով՝ Հ.Յ. Դաշ­նակ­ցու­թիւնը յայ­տա­րա­րած […]

No Picture
Ազգային

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՐԵՒԵԼՈՒՄ

Ստո­րեւ, լոյս կ’ըն­ծա­յենք Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան պաշ­տօ­նա­թերթ »Դրօ­շակ«ի մէկ խմբագ­րա­կա­նը, լոյս տե­սած Դեկ­տեմ­բեր 12, 1982-ին (ԺԳ. Տա­րի, թիւ 45-46): »Հայ­կա­կան Արե­ւե­լում« վեր­նագ­րով այս խմբագ­րա­կա­նը, կա­րե­լի է բաղ­դա­տել ներ­կայ իրա­դար­ձու­թիւն­նե­րուն հետ եւ ըստ այնմ քննել ՀՀ ղե­կա­վա­րու­թեան ար­տա­քին […]

No Picture
Ազգային

Հ.Օ.Մ-Ը ԱՒԵԼԻ ՔԱՆ 500 ՀԱԶԱՐ ՏՈԼԱՐ ԿԸ ՅԱՏԿԱՑՆԷ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐՆԵՐՈՒ

2008-2009 կրթական տարեշրջանին, Հ.Օ.Մ.-ի զանազան միաւորներն ու ՀՕՄ-ի Կեդրոնական Վարչութիւնը աւելի քան $500,000 հազար տոլարի յատկացումներ կատարած են հայրենի տարածքներու եւ արտերկրի մէջ կրթական նպատակներու համար:  «Հ.Օ.Մ.-ը մի՛շտ առաջնահերթ կարեւորութիւն տուած է նորահաս սերունդներու կրթութեան: […]

No Picture
Ազգային

ՄԱՄՈՒԼ ԵՒ ՄՏԱՒՈՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ

1970-ական թուա­կան­նե­րու կէ­սե­րուն էր (ճշգրիտ տա­րին չեմ յի­շեր), երբ Պէյ­րութ հրա­տա­րա­կուող Հ.Յ.Դ. պաշ­տօ­նա­թերթ «Ազ­դակ Շա­բա­թօր­եակ-Դրօ­շակ»ին մէջ լոյս ըն­ծայ­ուե­ցաւ առաջ­նոր­դող յօդ­ուած մը՝ մօ­տա­ւո­րա­պէս հե­տեւ­եալ խո­րագ­րով, «Ին­չո՞ւ ինձ չի հա­մո­զում Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան ըն­կեր­վա­րու­թիւնը». հե­ղի­նակ՝ Էդիկ Յով­հան­նիս­եան: Ուա­ո¯ւ, ինչ­պէ՞ս […]

No Picture
Ազգային

ՅՈՒԼԻՍԻ ԼՐԱՏՈՒ

Այս ամսուան մեր լրատուն կը վերաբերի քաղաքական համաձայնութեան մը, որ կայացած էր 1921ին, Պոլսոյ մէջ, Հ.Յ.Դաշնակցութեան եւ նորաստեղծ Ռամկավար ազատական կուսակցութեանց միջեւ:  Այս մէկը գործակցութեան առաջին օրինակը չէ միջ-կուսակցական գործակցութեան ծիրէն ներս: Արդարեւ, 1896ին, Վանի […]

No Picture
Ազգային

ԳԱՐԵԳԻՆ Ա. ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ՎԱԽՃԱՆՄԱՆ ՏԱՍՆԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԻԹՈՎ ԱՆՄՈՌԱՆԱԼԻ ՅՈՒՇ ՄԸ

ՄԱԹԻԿ ԷՊԼԻՂԱԹԵԱՆ Հալէպ  Մարդկային կեանքի ընթացքին յաճախ կ’ապրինք պահեր, որոնք անջնջելի կը մնան մեր յիշողութեան մէջ մինչեւ գերեզման: Ուրախ եւ տխուր առիթներ շարժապատկերի նման կը կրկնուին մեր մտքի պաստառին վրայ: Այսպէս, ուրախ պահեր են, երբ […]

No Picture
Ազգային

ՍՈՒՐԻՈՅ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ Հ.Օ.Մ.Ի ՀԱԼԷՊԻ ՊԱՏՍՊԱՐԱՆ

 Յատուկ հաղորդագրութեամբ մը Հ.Օ.Մ.ի Կեդրոնական Գրասենեակը կը տեղեկացնէ թէ Սուրիոյ նախագահ Պաշար Ասատ նեցուկ կը կանգնի Պատսպարանին ու որբերու բարձրագոյն կրթութեան: Արդարեւ Ապրիլ 2009ին, Սուրբ Յարութեան տօնի նախօրեակին, Սուրիոյ Արաբական Հանրապետութեան Ընկերային Հարցերու եւ Աշխատանքի […]

No Picture
Ազգային

ԼԻԶՊՈՆԻ ՀԻՆԳ ՆԱՀԱՏԱԿՆԵՐՈՒ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ

Անցեալ տարի անոնց 25ամեակն էր: Յուլիս 27, 1983ին ՝ Սեդօ, Սիմոն, Սագօ, Արա եւ Վաչէ հնգեակը դիմած էր ծայրայեղութեան, արմատականութեան: Հայրենիքէ եւ անոր ստեղծած գուգուրանքէն զրկուած, անոնք նուիրուեցան  ազատագրութեան ու դատի ի խնդիր մղուող արդար […]

No Picture
Ազգային

ԱԿՆԱՐԿ.- «…ՉՊԷՏՔ Է ԼՌԵԼ»

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ Վերջին քանի մը ամիսներուն« մտահոգիչ զարգացումներ տեղի կþունենան Հայաստանի ու Արցախի շուրջ« առանց մոռնալու Ջաւախքը« եւ սակայն« պետական« կազմակերպութեանց ու ժողովրդային մակարդակներու վրայ« պատմական այս պահուն համապատասխան արթնութիւնն ու հակազդեցութիւնը չի տեսնուիր:  »Ֆութպոլային […]

No Picture
Ազգային

ԱՏԱՆԱՅԻ ԿՈՏՈՐԱԾԸ ԵՒ ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԸ

  Վեր. Դոկտ. ՎԱՀԱՆ Յ. ԹՈՒԹԻԿԵԱՆ Այս տարի հարիւրամեակն է Ատանայի Կոտորածին, որուն զոհ գացին շուրջ 30,000 հայեր: 189496 տարիներու Համիտեան ջարդերէն ետք, ասիկա լայնատարած ու համազգային տարողութեամբ երկրորդ ջարդն էր զոր գործադրեցին թուրքերը 1909ի […]