ՆՇՄԱՐ.- ՊՍԱԿԱՁԵՒԻՆ ԴԷՄ Ի՞ՆՉ ԿԸ ՍՊԱՍՈՒԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐԴԷՆ ԵՒ ՄԱՄՈՒԼԷՆ

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ 26 Մարտ 2020 - Ուզենք-չուզենք՝ ինկած ենք այս պսակաձեւ ժահրին ճիրաններուն մէջ։ Ե՞րբ պիտի ազատինք այս աղէտալի վիճակէն... Ե՞րբ եւ ինչպէ՞ս վերջ պիտի գտնէ խուճապի եւ յուսահատութեան մատնող...

ԱՐՑԱԽԸ Կ՛ԸՆՏՐԷ

ՀԱՅՐԵՆԻՔ Խմբագրական Անդամալոյծ վիճակի մէջ է աշխարհը, սակայն ըստ երեւոյթին, ո՛չ Արցախի պարագային։ Ամայացած են աշխարհի ամենէն աւելի բանուկ շրջաններն ու բեղուն քաղաքները, սակայն ո՛չ Ստեփանակերտը, Շուշին եւ այլ շրջաններ։...
Social profiles