ՀԵՐՔՈՒՄ ԵՒ ՅՍՏԱԿԱՑՈՒՄ ԿԸ ՍՊԱՍԵՆՔ

Հայրենի մամուլին մէջ քանի մը օր առաջ «պայթեցաւ» լուր մը, թէ մշակոյթի, կրթութեան, գիտութեանց եւ մարմնակրթանքի նախարարութիւնը կþառաջադրէ Հայաստանի բարձրագոյն ուսումնարաններու (ԲՈՒՀ) դասաւանդութեանց ծրագիրէն դուրս ձգել Հայերէն լեզուի, հայոց պատմութեան եւ գրականութեան նիւթերը, կամ՝ զանոնք չընդգրկել իբրեւ պարտադիր դասանիւթ, ինչպէս որ կը տնօրինէ այժմու օրէնքը։ Ըստ նոյն տեղեկութեանց, ի մօտոյ այս իմաստով օրինագիծ մը պիտի ներկայացուի հանրային քննութեան։
Նկատի ունենալով որ Հայաստանի մամուլը մեծ մասամբ ինքզինք դիրքաւորած է իշխանութիւնը պաշտպանողներու ու «ռմբակոծող»ներու հակադիր խրամատներու մէջ, չենք ուզեր «հալած իւղի» պէս կուլ տալ նման տեղեկութիւն, այլ կը սպասենք, որ նոյնինքն կառավարութիւնը հերքում եւ յստակացում տայ հարցին։ Փաստօրէն, նման դասաւորում, կը կարծենք, նախարարութեան մը տնօրինումով վճռուելիք հարց չէ, այլ մաս կը կազմէ, պէ՛տք է մաս կազմէ կառավարութեան ընդհանուր ուղղութեան, շատ աւելի լուրջ պարագայ է, քան ինչ որ պատահական լուր։ Նման հաւանական տնօրինումի մը անհեթեթութեան կամ վնասակարութեան մասին երկար խօսիլը անհրաժեշտ չէ։
Չենք ուզեր դէպքերէն յառաջ անցնիլ ու նետուիլ մեկնաբանութիւններու եւ հակաճառութիւններու ոլորապտոյտին մէջ, որոնք իրերայաջորդ ալիքներով կþողողեն զանգուածային լրատուամիջոցները։
Կը սպասենք։
Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ
17 Հոկտեմբեր 2019

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*