Ինչպէ՞ս Չսիրեմ Քեզ

Գէորգ Պետիկեան

Սեպտեմբեր 2019

Հայերէն լեզու, մայրենի լեզուս,
Հայ ժողովուրդի չափ հին,
Անմահութեան տանող ուղի,
Մեզ նորոգող, մեզ հայ պահող,
Հայ հողին ու ջուրին կապող,
Մեր պատմութիւնը կերտող հպարտութիւն։
Ըսէ՛, ինչպէ՞ս չսիրեմ քեզ։

Հայերէն լեզու, պապերուս լեզուն,
Մեր աստուծոյն ձայնը սուրբ,
Ինքնութիւնը մեր ազգին,
Ու հպարտ անձագիրը մեր ժողովուրդին,
Հայութեամբ ապրեցնող խիզախութիւն,
Մեր խիղճն ու պահանջքը արթուն պահող։
Ըսէ՛, ինչպէ՞ս չսիրեմ քեզ։

Հայերէն լեզու, Մեսրոպեան ծնունդ,
Գեղեցիկ ու կատարեալ բարբառ,
Մեծասքանչը՝ մեր անմահական,
Հայ միտքն մշակողն արդար,
Հրաշք հայորդիներ ծնող լեզու,
Հարուստ մշակոյթ կերտողն անմահ։
Ըսէ՛, ինչպէ՞ս չսիրեմ քեզ։

Հայերէն լեզու, դարերու լեզու,
Հայու կեանքին համն ու հոտը բուրող,
Կենսունակ ու զիրար հայ պահող,
Ազգային պատմութիւն կերտող,
Եւ պատմութեան դէմ կռուող,
Խիզախ ռամիկն քաջարի։
Ըսէ՛, ինչպէ՞ս չսիրեմ քեզ։

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*