ՄԵՐ ԸՆԹԵՐՑՈՂՆԵՐՈՒՆ


Վերջին տարիներու նման, «Հայրենիք» եւ «Արմինիըն Ուիքլի» թերթերը, այս տարի ալ, լոյս պիտի ընծայեն Հայոց Ցեղասպանութեան յիշատակին նուիրուած երկլեզու բացառիկ մը, որ պիտի ընդգրկէ ուսումնասիրութիւններ, տեղեկագրեր, վերլուծումներ, լուսանկարներ, հարցազրոյցներ եւ փաստագրական պատրաստութիւններ յօդուածագրուած մասնագէտներու, մտաւորականներու, հրապարակախօսներու եւ դասախօսներու կողմէ:
Այս բացառիկ թիւի էջերուն վարի մասը պիտի տրամադրուի յատուկ հովանաւորողներու: Յաւելեալ տեղեկութիւններու համար կապ հաստատել ե-նամակ.- ads@hairenikweekly.com կամ հեռ.- 617-926-3974:
Յոյսով ենք որ պիտի ընդառաջէք մեր առաջարկին:
«Հայրենիք»ի անձնակազմը կը շնորհաւորէ Սուրբ Զատիկը։ Քրիստոս Յարեաւ ի Մեռելոց։

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*