ՃԱՆՉ­ՆԱՆՔ ԴԱ­ՐՈՒ ՈՃԻ­ՐԸ` ՀԱ­ՅՈՑ ՑԵ­ՂԱՍ­ՊԱ­ՆՈՒ­ԹԻՒՆԸ

  Ապ­րիլ ամս­ուայ ըն­թաց­քին, Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման նպաս­տող գո­վազ­դա­յին պաս­տառ­ներ կը տե­ղադր­ուին Պոս­թըն քա­ղա­քի մէջ` Ֆոքս­պո­րօ, Քեմպ­րիճ եւ Ուո­թըր­թաուն (Մա­սա­չու­սէց): Գո­վազ­դա­յին պաս­տառ­նե­րը տա­րե­կան տե­ղադ­րու­մը կը հո­վա­նա­ւոր­ուի ``Խա­ղա­ղու­թեան ար­ուեստ``  (www.PeaceofArt.org), կազ­մա­կեր­պու­թեան...

ՀԱՅՐ ՌԱ­ՓԱ­ՅԷԼ ՎՐԴ. ԱՆ­ՏՈՆ­ԵԱՆ ՎԱԽ­ՃԱ­ՆԱԾ

  Հիւ­սի­սա­յին Ամե­րի­կա­յի Տի­րա­մայր Նա­րե­կի Հայ Կա­թո­ղի­կէ Թե­մը, Մխի­թար­եան Մի­ա­բա­նու­թեան հայ­րե­րը, Սուրբ Խաչ Եկե­ղեց­ւոյ ժո­ղովր­դա­պե­տու­թիւնը եւ հա­րա­զատ­նե­րը սրտի խոր ցա­ւով կու գան իմաց­նե­լու, որ Հայր Ռա­փա­յէլ Վրդ. Ան­տոն­եան, յետ կար­ճա­տեւ...

ԱԶԳԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹԵԱՆ 115-ԱՄԵԱԿԸ

ՀԱՅՐԵՆԻՔ Խմբագրական ``Հայրենիք``ի 115-ամեակի տօնակատարութիւններու ազդանշանը տրուեցաւ Ապրիլ 5, 2014-ին, Նիւ Ճըրզիի մէջ: Այո՛ անհաւատալի սխրանք…115-ամեակ: Եւ այս մէկը սեփականութիւն չէ: Այլ 1800-ականներու աւարտին, քանի մը ``խենթ`` հայորդիներու մտայղացումը, որ...

“ՀԱՅՐԵՆԻՔ“Ի 115-ԱՄԵԱԿԻ ԴՐԱՄԱՀԱՒԱՔԸ` ՆԻՒ ՃԸՐԶԻԻ ՄԷՋ

  Լուսանկարներ` Արոն Ափակնոլոյի եւ Զօհրապ Թազեանի Շաբաթ Ապրիլ 5, 2014-ի երեկոյեան Նիւ Ճըրզիի մէջ, մեծ շուքով նշուեցաւ ``Հայրենիք``ի 115-ամեակի դրամահաւաքի ձեռնարկը, Վահէ եւ Շաքէ Նահապետեաններու բնակարանէն ներս: Ներկայ էին...

ՄԻՋԻՆՔԻ ԵՐԵԿՈՅԹ` ՏԻԹՐՈՅԹԻ ՄԷՋ

  1978-ին Տիթ­րոյ­թի մէջ հիմն­ուած Հ.Օ.Մ-ի ``Շա­քէ`` մաս­նա­ճիւ­ղը, ի յի­շա­տակ իրենց ննջեց­եալ մօր` Շա­քէ Խա­չիկ­եա­նի: Ար­դա­րեւ,  Խա­չիկ եւ Կա­րօ Խա­չիկ­եան եղ­բայր­ներ եւ իրենց քոյ­րե­րը  Սե­դա Գա­րայ­եան եւ Այ­տա Թոփճ­եան, նիւ­թա­կան...

ԱՐ­ԼԻՆԿ­ԹԸ­ՆԻ ՀԱՅ ՄՇԱ­ԿՈՒ­ԹԱ­ՅԻՆ ԿԵԴ­ՐՈՆ.- ԱՐ­ՇԱ­ԼՈՅՍ ՄԱՐ­ՏԻ­ԿԱՆ­ԵԱ­ՆԻ ՆՈՒԻՐ­ՈՒԱԾ ՁԵՌ­ՆԱՐԿ

  Շա­բաթ, Մարտ 8-ին, Ար­լինկ­թը­նի (Մա­սա­չու­սէց) Հայ Մշա­կու­թա­յին Կեդ­րո­նին մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ ձեռ­նարկ մը, նուիր­ուած  Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ակա­նա­տես Ար­շա­լոյս (Օրօ­րա) Մար­տի­կան­եա­նի, որուն գիր­քը` ``Բռնա­բար­ուած Հա­յաս­տան`` (Ravished Armenia) մեծ հե­տաքրք­րու­թիւն ստեղ­ծած...

ԳԵՐ­ՄԱՆ­ԻՈՅ ՀԱՅ ՈՒ­ՍԱ­ՆՈՂ­ՆԵ­ՐԸ.- ԱԿԱ­ԴԵ­ՄԻ­ԿՈՍ ՅԱ­ԿՈԲ ՄԱ­ՆԱՆԴ­ԵԱՆ Ծննդեան 140-ամ­եա­կին առի­թով (1873-1952)

  ՀԱ­ՄՕ ՊԵՏ­ՐՈՍ­ԵԱՆ   ``7-6րդ ից մին­չեւ 3րդ դա­րե­րը մեր թուա­կա­նու­թիւ­նից առաջ, հայ ժո­ղովր­դի պատ­մա­կան անց­եա­լում կազ­մում են մի շատ կա­րե­ւոր շրջան: Այդ ժա­մա­նակ­նե­րում հետզ­հե­տէ կազ­մա­ւոր­ուել է հայ ցե­ղը եւ...
Social profiles