Յօդուածներ

ՈՒ­ՖԱ­ՅԻ ԿԻ­ՐԱԿ­ՆՕՐ­ԵԱՅ ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ ԴՊՐՈ­ՑԸ ՈՐ­ՊԷՍ ՀԱ­ՅՈՑ ԼԵԶ­ՈՒԻ ԵՒ ՄՇԱ­ԿՈՅ­ԹԻ ՊԱՀ­ՊԱՆ­ՄԱՆ ՕՃԱԽ

ԿԱ­ՐԻ­ՆԷ  ԱՂԱ­ՊԱՊ­ԵԱՆ ԵՐԵ­ՒԱՆ         Լե­զուն ազ­գա­յին դրօշն է: Ազգն ինք­նըս­տինք­եան ազգ չէ, եթէ չու­նի լե­զու, ազ­գը չի կոր­չի, եթէ նրա լե­զուն պատ­շա­ճա­ւոր ճո­խա­նայ, ար­մա­տա­նայ հո­գու եւ սրտի մէջ: ՄԻՔԱՅԷԼ ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ   Ռու­սաս­տա­նի Դաշ­նակ­ցու­թեան Պաշ­կոր­տոս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան […]

Լրահոս

ՆԱ­ԽԱ­ՏԻՊ ՊԱՏ­ՐԱՍ­ՏՈՂ ՏԻԳ­ՐԱՆ ԹՆԿՐԵԱ­ՆԻ ՄԱ­ՍԻՆ…

     Վեր­ջերս, “Նիւ Եորք Թայմզ“ի մէջ հե­տաքրք­րա­կան յօդ­ուած մը լոյս ըն­ծայ­ուած է աշ­խար­հի լա­ւա­գոյն նա­խա­տիպ պատ­րաս­տող Տիգ­րան (Ռի­չըրտ) Թնկրեա­նի մա­սին: 57 տա­րե­կան Թնկրեան, որ ծնած է Հա­լէպ, փոքր տա­րի­քէն փո­խադր­ուած է Պէյ­րութ եւ մուտք […]

Top Story

Հ.Յ.Դ.-Ի ԿԵՑՈՒԱԾՔԸ ՕՃԱԼԱՆԻ ՆԱՄԱԿԻՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ` ՈՂՋՈՒՆԵԼԻ, ԲԱՅՑ…ԼՈՒՐՋ ՎԵՐԱՊԱՀՈՒՄՆԵՐՈՎ

  Ստորեւ, լոյս կ՛ընծայենք հարցազրոյց մը կատարուած Հ.Յ.Դ. Մամլոյ Դիւանի լրագրողին կողմէ, Հ.Յ.Դ. Բիւրոյի անդամ եւ Հայ Դատի Կեդրոնական խորհուրդի նախագահ Յակոբ Տէր Խաչատուրեանի հետ, վերջերս հայութեան յղուած, քիւրտ բանտակուած ղեկավար` Օճալանի կողմէ.- Հ.- Մօտ […]

Top Story

ՑՈՅՑԵՐ…ՊՐԻՒՔՍԷԼԻ ԵՒ ԼԱ ՀԷՅԻ ՄԷՋ

 Փետրուար 26, 2014-ի յետմիջօրէին, Պելժիքայի մայրաքաղաք` Պրիւքսելի մէջ, բողոքի ցոյց մը տեղի ունեցաւ Ատրպէյճանի դեսպանատան դէմ, ի յիշատակ Ատրպէյճանի հայերու դէմ եղած փոկրոմներու զոհերուն` Սումկայիթի, Պաքուի, Մարաղայի, Մինկեշահուրի, Կիրովապատի եւ այլ քաղաքներու մէջ: Ցոյցը կազմակերպած […]

Ամերիկահայ

ՎԱՐ­ԴԱ­ՆԱՆՑ ՏՕՆԸ ՆԻՒ ԵՈՐ­ՔՈՒՄ

 Փետր­ուա­րի 24ին, Նիւ Եոր­քի Սրբոց Նա­հա­տա­կաց վար­ժա­րա­նում մեծ շու­քով նշուեց Վար­դա­նանց տօնը: Դրօշա­կի արա­րո­ղու­թիւ­նից յե­տոյ հնչե­ցին Ա.Մ.Ն.ի եւ Հ.Հ. օրհ­ներգ­նե­րը: “Մեր վար­ժա­րա­նը, որ­պէս ամէ­նօր­եայ վար­ժա­րան, մի­ակն է Նիւ Եորք նա­հան­գում“ ասաց վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­հի` Զար­մի­նէ Պօ­ղոս­եա­նը: […]

Լրահոս

ՀԱՐԱՒԱՅԻՆ ՏԱՔՈԹԱ ՄԵՐԺԵՑ ԱԶԵՐԻՆԵՐՈՒ ԲԱՆԱՁԵՒԸ

Միացեալ Նահանգներու Հարաւային Տաքոթա նահանգի Ներկայացուցիչներու տունը մերժեց ազերի լոպիիստներու ներկայացուցած հակահայկական թիւ 1020 բանաձեւը: Միացեալ Նահանգներու Հայ դատի յանձնախումբը նախազգուշական միջոցներու ձեռնարկած էր հակազդելու Ատրպէյճանի եւ խոչընդոտելու բանաձեւի որդեգրումը: Յանձնախումբը կոչով դիմած էր Հարաւային […]

Յօդուածներ

ՊԱ­ՐԷՏ ՄԱ­ՐՈՆ­ԵԱ­ՆԻ “ՑԵ­ՂԱՍ­ՊԱ­ՆՈՒ­ԹԵԱՆ ՈՐ­ԲԵ­ՐԸ“

  ԴՈԿՏ. ՄԱ­ՐԻ ՌՈԶ ԱՊՈՒ­ՍԷՖ­ԵԱՆ Սո­վո­րա­բար որբ բա­ռը խղճա­հա­րու­թիւն, տխրու­թիւն ու հո­գե­կան ցաւ է պատ­ճա­ռում մար­դուն, երբ դժբախտ պա­տա­հա­րով, կամ կեան­քի ան­բար­եա­ցա­կամ հար­ուա­ծով է որ­բա­նում մէ­կը, նոյ­նիսկ` խա­ղաղ, սո­վո­րա­կան պայ­ման­նե­րում, քա­նի որ այն խորհր­դան­շում է […]

Լրահոս

ՀՈ­ԳԵ­ԼՈՅՍ Տ. ԹՈՐ­ԳՈՄ ՊԱՏՐ­Ի­ԱՐՔ ՄԱ­ՆՈՒԿ­ԵԱ­ՆԻ ՅԻ­ՇԱ­ՏԱ­ԿԸ ՎԱ­ՅԵԼ ՇՈՒ­ՔՈՎ ՈԳԵ­ԿՈՉ­ՈՒԵ­ՑԱՒ

 Հա­յաս­տան­եայց Եկե­ղեց­ւոյ Հիւ­սի­սա­յին Ամե­րի­կա­յի Արեւմտ­եան Թե­մի (չորս տա­րի) եւ Արե­ւել­եան Թե­մի (24 տա­րի) Առաջ­նորդ եւ Երու­սա­ղէ­մի Առա­քե­լա­կան Աթո­ռի 96-րդ Պատր­ի­արք (23 տա­րի) Ամեն. Տ. Թոր­գոմ Արք. Մա­նուկ­եա­նի յի­շա­տա­կի ոգեկոչ­ման նուիր­ուած հան­դի­սու­թիւնը տե­ղի ու­նե­ցաւ Կի­րա­կի, Փետր­ուար […]

Յօդուածներ

ԿԸ ԽԱՆ­ԳԱ­ՐԻ՞ ԱՐ­ՑԱ­ԽԻ ՀԻՄ­ՆԱ­ՀԱՐ­ՑԸ ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ ՄԱՅ­ՏԱ­ՆԻՆ, ԹԷ՞ ՈՉ

  ԳԷ­ՈՐԳ ԱՂԱ­ՊԱՊ­ԵԱՆ Հա­յաս­տան­եան քա­ղա­քա­կան շրջա­նա­կում, ուք­րա­յի­նա­կան դէպ­քե­րի զար­գաց­մա­նը զու­գա­հեռ, ար­մա­տա­նում է այն տե­սա­կէ­տը, թէ մե­զա­նում հնա­րա­ւոր չէ հայ­կա­կան Մայ­տան, քա­նի որ որե­ւէ մէ­կը չի կա­րող նման ար­կա­ծախնդ­րու­թեամբ վտան­գի են­թար­կել Ար­ցա­խի անվ­տան­գու­թիւնն ու գո­յու­թիւնը: Հա­յաս­տան­եան […]

Այլազան

Արժպ. Տ. Կո­րիւն Աւգ. Քհնյ. Շրիգ­եանի վախճանման առթիւ.- ՄՈՒ­ՍԱ­ՏԱ­ՂԻ ԴԱ­ՐԱ­ՒՈՐ ՎԻԹ­ԽԱ­ՐԻ ԿԱՂՆԻ­ԷՆ ՃԻՒՂ ՄԸ ԵՒՍ ԲՈՒԼ ԵԿԱՒ

  Երեք­շաբ­թի, Փետր­ուար 11, 2014-ի առա­ւօ­տուն ժա­մը 10:00-ին, հնչեց բջի­ջա­յին հե­ռա­ձայ­նին զան­գը, թէ­եւ թիւը ծա­նօթ էր, սա­կայն այդ պա­հուն չկրցայ յի­շել: “Ալօ ասի­կա Մով­սէսն է“….“Ի՞նչ­պէս ես Մով­սէս, ի՞նչ­պէս է հայրդ“…: Եր­կու օր առաջ խօ­սած էի […]