ՈՉ ԵՒՍ Է ՌՈՒ­ԲԷՆ ՊԱՐ­ՍՈՒՄ­ԵԱՆ

  [caption id="attachment_16024" align="alignleft" width="300"] ՄԱՀԱԶԴ``Հա­մազ­գա­յին``ի Արե­ւել­եան Ա.Մ.Ն.-ի Շրջա­նա­յին Վար­չու­թիւնը կը գուժէ տա­րի­ներ շա­րու­նակ միու­թեան ծա­ռա­յածՌՈՒԲԷՆ ՊԱՐՍՈՒՄԵԱՆիանակնկալ մահը, որ պատահեցաւ Հինգշաբթի Նոյեմբեր 7, 2013-ին, Նիւ Եորքի մէջ:ՑԱՒԱԿՑԱԿԱՆ``Համազգային`` Նիւ Եոր­քի մաս­նա­ճիւ­ղը,իր...
Social profiles