Հ.Հ. ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Լու­սան­կար­ներ` Ին­նա Մխի­թար­եան Կի­րա­կի, Մա­յիս 6-ի խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րէն ետք, ար­դէն կա­րե­լի է ստա­նալ նո­րըն­տիր` հին­գե­րորդ գու­մար­ման Ազ­գա­յին Ժո­ղո­վի նախ­նա­կան պատ­կե­րը, մաս­նա­ւո­րա­պէս, թէ ո՞ր քա­ղա­քա­կան ու­ժը քա­նի աթոռ ու­նի խորհր­դա­րա­նին մէջ: Հա­յաս­տա­նի Խորհր­դա­րա­նը...
Social profiles