Ազգային

ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ Հ.Յ.Դ. ԱՐԽԻՒՆԵՐՈՒ ՀԻՄՆԱՐԿԻ.-Նմոյշ մը Համաստեղի Ձեռագրէն

Թիւ 7, Դեկտեմբեր 2009  Մեր այս ամսուան լրատուն կ’առնչուի ամերիկահայ գրող եւ հանրային գործիչ Համաստեղի, բուն անունով Համբարձում Կէլէնեան։      Համաստեղ սփիւռքահայ գրականութեան տիրական դէմքերէն է: Իբրեւ գիւղագիր, ան անկրկնելի ժառանգութիւն մը ձգեց իր ետին՝ […]

Top Story

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՅԱՐԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՄՆԱՅՈՒՆ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԻ ՆԱԽԱԳԱՀ ԱՐՄԷՆ ՌՈՒՍՏԱՄԵԱՆ Կ՝ԱՅՑԵԼԷ Ա.Մ.Ն. ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՇՐՋԱՆ

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 8, 2009-էն ի վեր Ա.Մ.Ն. Արեւելեան շրջան կը գտնուի Հայաստանի Ազգային ժողովի արտաքին յարաբերութիւններու մնայուն յանձնախումբի նախագահ եւ Հ.Յ.Դ. Հայաստանի Գերագոյն մարմնի ներկայացուցիչ Արմէն Ռուստամեան, որ Հ.Յ.Դ. 119-ամեակի եւ Հայաստան-Թուրքիա արձանագրութիւններուն մասին դասախօսութիւններ […]

Արտերկիր

«ՊՐԱԶԻԼ ՊԷՏՔ Է ՀԵՏԵՒԻ ՈՒՐՈՒԿՈՒԱՅԻ ԵՒ ԱՐԺԱՆԹԻՆԻ ՕՐԻՆԱԿԻՆ ԵՒ ՃԱՆՉՆԱՅ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ» ԿԸ ՅԱՅՏՆԷ Խ. ՏԷՐ ՂՈՒԿԱՍԵԱՆ

 Նո­յեմ­բեր 22-24-ին, Պրա­զի­լի մայ­րա­քա­ղաք Պրա­զիլ­իա­յի մէջ, Խորհր­դա­րա­նի Մարդ­կա­յին Իրա­ւանց Յանձ­նա­ժո­ղո­վի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, տե­ղի ու­նե­ցաւ Ման­ուէլ Գոն­սէ­սաուի ան­ուան Ներ­ման եւ Մարդ­կա­յին Իրա­ւանց նուիր­ուած Լա­տի­նա­մե­րիկ­եան Եր­րորդ Սե­մի­նա­րը, որուն Յանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ, իշ­խա­նու­թեան վրայ գտնուող Աշ­խա­տա­ւո­րա­կան Կու­սակ­ցու­թեան կող­մէ ընտր­ուած պատ­գա­մա­ւոր […]

Ամերիկահայ

Հ.Յ.Դ.-Ի ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ 119-ԱՄԵԱԿԻ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ ՏԻԹՐՈՅԹԻ ՄԷՋ

 Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Տիթ­րոյ­թի Հ.Յ.Դ.-ի եԱզա­տա­մարտ« կո­միտէ­ու­թեան, Նո­յեմ­բեր 14-ի երե­կոյ­եան, Հայ Կեդ­րո­նի սրա­հին մէջ, Հ. Յ. Դաշ­նակ­ցու­թեան հիմ­նադ­րու­թեան 119-րդ տա­րե­դար­ձին առի­թով, տե­ղի ու­նե­ցաւ ձեռ­նարկ մը: Օր­ուան դա­սա­խօսն էր, Հ.Յ.Դ.-ի Ար­խիւ­նե­րու պա­տաս­խա­նա­տու ընկ. Վա­չէ Բրուտ­եան, որ յատ­կա­պէս այս […]

No Picture
Խմբագրական

ԿԱՌՉԱԾ ՇՈՒՇԻԻ ՎԵՐԱՇԻՆՄԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐԻՆ

Գո­հա­բա­նու­թեան օր­ուան առ­թիւ կա­տար­ուած նուի­րա­տուու­թիւն­նե­րու ար­դիւն­քը կը փաս­տէ թէ, Սփիւռք­եան այլ գաղ­թօ­ճախ­նե­րու նման, ամե­րի­կա­հա­յու­թիւնն ալ կառ­չած մնա­ցած էր Շուշիի վե­րա­շին­ման գա­ղա­փա­րին, պարզ եւ մէ­կին Ար­ցա­խի վար­դին՝ Շուշի­ին, որուն հա­մար յատ­կաց­ուած էր այս տար­ուան դրա­մա­հա­ւա­քը: Ամե­րի­կա­հա­յը […]

No Picture
Ամերիկահայ

ՇԻՔԱԿՈՅԻ ՄԷՋ ՁԵՌՆԱՐԿ՝ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՄԱՍԻՆ

Նո­յեմ­բեր 21-ին, Շի­քա­կո­յի Հ.Բ.Ը.Մ.-ի կեդ­րո­նին մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ ձեռ­նարկ մը, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ տեղ­ւոյն Հ.Բ.Ը.Մ.-ին եւ Հ.Յ.Դ. եՔրիս­տա­փոր« կո­մի­տէ­ու­թեան: Զրոյց-Կլոր սե­ղան բնոյթ ու­նե­ցող այս ձեռ­նար­կին երեք բա­նա­խօս­ներ հրա­ւիր­ուած էին.- Քէն Խա­չիկ­եան (Հայ Դա­տի կեդ­րո­նա­կան գրա­սեն­եա­կի վա­րիչ պա­տաս­խա­նա­տու), […]

Top Story

«ՄԻԱՑԵԱԼ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐԸ ՊԻՏԻ ՇԱՐՈՒՆԱԿԵՆ ԱՋԱԿՑԻԼ ՀԱՅ-ԹՐՔԱԿԱՆ ՅԱՐԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ԿԱՐԳԱՒՈՐՄԱՆ ՋԱՆՔԵՐՈՒՆ» ԿԸ ՅԱՅՏՆԷ ՆԱԽԱԳԱՀ ՕՊԱՄԱ

Վերջերս, Միացեալ Նահանգներու նախագահ Պարաք Օպամա, Ամերիկայի հայկական համագումարի՝ «Արմինիըն Ասեմպլի» հոգաբարձուներու խորհուրդի նախագահ Հրայր Յովնանեանին ուղղած է նամակ մը, որուն մէջ Հայաստան-Թուրքիա երկխօսութիւնը «պատմական» որակած է: Ան ընդգծած է, որ «Հայաստանի եւ Թուրքիոյ միջեւ […]