ՓՐՈՎԻՏԵՆՍԻ ՄԷՋ .- ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ԹԱՏԵՐԱԽՈՒՄԲԻՆ ՅԱՋՈՂ ԵԼՈՅԹԸ

 Հա­մազ­գա­յին Հայ Կրթա­կան եւ Մշա­կու­թա­յին Միու­թեան Փրո­վի­տենս մաս­նա­ճիւ­ղին նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ, Սրբոց Վար­դա­նանց Եկե­ղեց­ւոյ Արամ­եան սրա­հին մէջ, Կի­րա­կի Հոկ­տեմ­բեր 4, 2009 կէ­սօ­րէ ետք, ելոյթ ու­նե­ցաւ Նիւ Եոր­քի Հա­մազ­գա­յի­նի համ­բա­ւա­ւոր թա­տե­րա­խում­բը: Հան­րա­ծա­նօթ թա­տե­րա­գիր,...

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ՇԻՔԱԿՈՅԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ 28-ԱՄԵԱԿ

 Կլեն­վիու (Իլինոյ) .- Հոկ­տեմ­բեր 17, 2009ի երե­կոյ­եան Հայ Կեդ­րո­նի Շահ­նա­զար­եան սրա­հին մէջ, ներ­կա­յու­թեամբ՝ Ամե­նայն Սրբոց Հայց. Առաք­ելա­կան եկե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ՝ Արժ. Տ. Զա­րեհ Աւ. քհնյ. Սա­հակ­եա­նի, բո­լոր քոյր կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու...

ԻՍՐԱՅԷԼԻ ՄԷՋ ՑՈՅՑ Ի ՆՊԱՍՏ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ

[caption id="attachment_1917" align="alignleft" width="869" caption="Թէլ Աւիւի մէկ սրճարանը «պոյքոթ»ի ենթարկած է թրքական սուրճը…մինչեւ ցնոր տնօրինութիւն"][/caption]  Ուր­բաթ« Հոկ­տեմ­բեր 16ին« իս­րա­յէլ­եան »Իմ Թիր­ցու« շար­ժու­մը, Թէլ Աւիւի մօտ, Թուրք­իոյ դես­պա­նա­տան առ­ջեւ բո­ղո­քի ցոյց...
Social profiles