ԿԱՐՄԻՐ ԼՈՒՐ, ԳԻԾ… ԵՒ ԼՈՅՍ

Աւաղ, առաջ արշալոյս մը կար որ քաղցրութեամբ կը ծագէր…
Բայց այսօր, բայց այսօր, ես այս ամէնուն առջեւէն,
Սարսափահար եւ աչուըներս փակած կը փախչիմ…
Վասնզի գիտեմ որ բոլոր արշալոյսները՝ նուիրական հողին.
Տարիներէ ի վեր, մեր արիւնէն են կարմիր…

     Սիամանթօ

Վերջին օրերուն եւ ցայսօր դէպքերը ճեպընթացի մը նման կ°ընթանան:
Իրերայաջորդ իրադարձութիւններ, Հայոց Ցեղասպանութեան 94-ամեակի օրերուն, որոնք կը ստեղծեն վտանգաւոր կացութիւն մը եւ ինքնաբերաբար դուռ կը բանան հարցադրումներու:
Հայ բանաստեղծը օրին…պատրաստած էր Եղեռնը նախորդող  օրերու տիրող Ատանայի ահաւոր կոտորածին առթիւ »Կարմիր լուրեր՝ բարեկամէս« բանաստեղծութիւններու շարք մը: Այսօր, այդ ջարդի հարիւրամեակն է եւ նոյնինքն Սիաման-թոյի նկարագրած լուրերը կը մնան նոյնքան մտահոգիչ եւ արիւնաթաթախ:
Այո…Կարմիր են լուրերը եւ կարմիր գիծը անցած ու գերազանցած կը թուինք ըլլալ:
Հետեւաբար այս ստեղծուած իրադարձութիւններուն դիմաց, Հ.Յ.Դաշնակցութեան կը մնար իր կարգին ահազանգել եւ տալ ազդանշանը՝ Կարմիր Լոյսին ու դուրս գալն էր ներկայ դահլիճէն:
Դեռ աւելին, երբ հետեւելէ ետք անցուդարձերուն, քաջատեղեակ կ՝ըլլանք թէ »մենք մեր ձեռքով կը փորենք խրամը«, այդ պարագային էապէս հարցը շատ աւելի մտահոգիչ բնոյթ մը կը ստանայ:
Հոս, անգամ մը եւս տեղին է շեշտել թէ ողջունելի է որեւէ միջնորդութիւն, այնքան ատեն որ կը կատարուի արդար հիմերու վրայ եւ թափանցիկ գործընթացով: Աւելին, Զուիցերիոյ նման երկրի մը միջնորդութեան դերի ստանձնումը յաւելեալ ինքնավստահութիւն կրնայ ներշնչած ըլլալ: Սակայն բուն դերակատարները, միջնոր-դէն աւելի երկու կողմերն են եւ հոս է որ հայկական կողմը ինկած է թրքական ծուղակի մը մէջ, որուն ալֆան եւ անշուշտ օմեկան, արդէն իսկ յստակ էր, որ »թայմինկ«ն էր, այդ ժամանակը՝ Ապրիլեան Եղեռնի ոգեկոչման ամեակի (…այս պարա-գային 94-ամեակ) սուրբ ԺԱՄԱՆԱԿԸ:
Բնականաբար, այս դէպքերու լոյսին տակ, նախագահ Օպամա իր կարգին պիտի բաւարարուէր »Մեծ Եղեռն«ով մը, նշելու յայտարարութեամբ մը, անգամ մը եւս անարդարօրէն չգործածելով ցեղասպանութիւն բառը եւ յուսախաբութեան ու դժգոհութեան ալիք մը ստեղծելով:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*