ՄԱԼԹԱՅԻ ՀԱՅՈՒԹԻՒՆԸ ԿԱՏԱՐԵՑ ԻՐ ԱՌԱՋԻՆ ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ՀԱՒԱՔԸ

0 0
Read Time:1 Minute, 58 Second

 malta_gerb  Յու­լիս 31-ին,  Մալ­թա­յի մայ­րա­քա­ղաք Լա Վա­լէ­թի »Հիլ­թըն« պան­դո­կին մէջ, տե­ղի  ու­նե­ցաւ վեր­ջերս պաշ­տօ­նա­պէս ար­ձա­նագր­ուած հայ հա­մայն­քի առա­ջին հա­մա­գու­մա­րը, որուն ըն­թաց­քին Վե­րա Պո­յաճ­եան ընտր­ուե­ցաւ հա­մայն­քի ղե­կա­վար:
Այս գծով, Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան մամ­լոյ հետ կա­պե­րու վար­չու­թիւնը կը հա­ղոր­դէ, որ հա­մայն­քը յա­ռա­ջի­կայ ամիս­նե­րուն գոր­ծի պի­տի լծէ եռա­լե­զու (հա­յե­րէն, անգ­լե­րէն, ռու­սե­րէն) կայ­քէջ մը:

Կայ­քէ­ջի  (www.malta-armenia.eu )պա­տաս­խա­նա­տու՝ Իլո­նա Սա­րու­խան­եան կը տե­ղե­կաց­նէ, որ կը նա­խա­տես­ուի, որ հա­մայն­քը, Լա Վա­լէ­թի մէջ բա­ցու­մը կա­տա­րէ  հայ­կա­կան կի­րակ­նօր­եայ դպրո­ցի, ինչ­պէս նա­եւ քա­ղա­քի փո­ղոց­նե­րէն մէ­կուն մէջ տե­ղադ­րէ Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան զո­հե­րու յի­շա­տա­կը նշող եւ յա­ւեր­ժաց­նող խաչ­քար:

Նշենք թէ Մալ­թա­յի մէջ աւե­լի քան երեք հա­րիւր հա­յոր­դի­ներ բնա­կու­թիւն հաս­տա­տատծ են:

Լա Վալէթի «Հիլթըն» պանդոկին մէջ կատարուած համագումարին մասնակցող խումբ մը հայորդիներ
Լա Վալէթի «Հիլթըն» պանդոկին մէջ կատարուած համագումարին մասնակցող խումբ մը հայորդիներ

Վե­րո­յիշ­եալ հա­մա­գու­մա­րին, մաս­նակ­ցե­ցան աւե­լի քան քա­ռա­սուն հա­յոր­դի­ներ, ինչ­պէս նա­եւ տեղ­ւոյն խորհր­դա­րա­նի պատ­գա­մա­ւոր­ներ եւ հայ ժո­ղո­վուր­դի պատ­մու­թեամբ եւ մշա­կոյթով հե­տաքրքր­ուած տե­ղա­ցի­ներ: Քննուե­ցան եր­կու եր­կիր­նե­րու յա­րա­բե­րու­թին­նե­րը զար­գաց­նող բազ­մա­կող­մա­նի հար­ցեր: Նա­եւ ցու­ցադր­ուե­ցաւ հայ եր­իտ­ա­սարդ բե­մադ­րիչ Հրաչ­եայ Վար­դան­եա­նի մէկ վա­ւե­րագ­րա­կան պատ­րաս­տու­թիւնը, նուիր­ուած հա­յոց այ­բու­բե­նին՝ »Պատ­մու­թեան 36 պա­հա­պան­նե­րը«:

About Post Author

admin

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles