ՀԱՄԱ – Հ.Մ.Ը.Մ. ԱԿԱՆ 9-ՐԴ ԲԱՆԱԿՈՒՄ

0 0
Read Time:11 Minute, 14 Second

Մօտաւորապէս տաս օր տեւողութիւն ունեցող, համաՀ.Մ.Ը.Մ.ական 9րդ բանակումի սկզբման ազդանշանը տրուեցաւ Շաբաթ, Յուլիս 31, 2010ի յետմիջօրէին, Հայաստանի Բիւրական շրջանին մէջ:

Նշենք թէ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան նախաձեռնութեամբ եւ կազմակերպութեամբ, նաեւ կատարուեցաւ «Արարատեան կարգ»ի  բարձրագոյն դասընթացքը, որուն մասնակցեցան տասնեակ մը եղբայրներ եւ քոյրեր: Ա.Մ.Ն. Արեւելեան շրջանէն Ալին Պաղտասարեան բերաւ իր մասնակցութիւնը:

Յատուկ հաղորդագրութեամբ մը, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութիւնը  կը տեղեկացնէ թէ ՀամաՀ.Մ.Ը.Մ.ական 9րդ բանակումին ազդանշանը  տրուած է Շաբաթ, 31 Յուլիս 2010ի յետմիջօրէին, Հայաստանի Բիւրական շջանի բանակավայրէն ներս:

18 երկիրներէ Հայաստան ժամանած 560 սկաուտներ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Բիւրականի բանակավայրին մէջ սկաուտական տողանցքով կատարեցին բացումը: Բացման հանդիսութեան ներկայ էին Հայաստանի Հանրապետութեան Սփիւռքի նախարար Հրանոյշ Յակոբեան, Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային Ժողովի անդամ Հրայր Կարապետեան, Հ.Յ.Դ. Բիւրոյի ներկայացուցիչ Հրանդ Մարգարեան, Հ.Յ.Դ. Հայաստանի Գերագոյն Մարմնի ներկայացուցիչ Սիմոն Սիմոնեան, Արագածոտնիի մարզի թեմի առաջնորդ Մկրտիչ Եպս. Մկրտիչեանի ներկայացուցիչ Տ. Մամբրէ քահանայ, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան անդամներ Գրիգորիս Պողարեան, Միհրան Շիմշիրեան, Կարպիս Գապասագալեան, Յարութ Յարութիւնեան, Գարլոս Սէֆէրեան եւ այլ հիւրեր ու համակիրներ:

Սկաուտական պաշտօնական տողանցքէն ետք, բանակումի հերթապահ եղբ. Ռոմանոս Պետրոսեան բարի գալստեան խօսք արտասանեց ու ապա հրաւիրեց բանակումի ընդհանուր խմբապետ եղբ. Օշին Փիրումեանը իր խօսքը փոխանցելու բանակումի մասնակիցներուն: Եղբ. Փիրումեան իր խօսքի սկիզբ նշեց որ բանակումի նախապատրաստական աշխատանքները իրենց աւարտին հասած են վերջապէս ու հպարտութեամբ եւ մեծ ոգեւորութեամբ գործի պիտի վերածուին բոլոր ծրագիրներն ու միասին յառաջ պիտի ընթանան դէպի իրագործում: Ապա, ան ողջունելով բանակումի մասնակիցները շեշտեց՝ իր յոյսը որ յառաջիկայ տաս օրերուն ընթացքին իւրաքանչիւր մասնակիցի մէջ կÿամրանայ ինքնութեան մաս կազմող ՀԱՅը: Ան նշեց թէ բանակումի աւարտին, երբ բանակողները վերադառնան իրենց երկիրները, իրենց երկրորդական հայ ինքնութիւնը՝ ամերիկահայ, իրանահայ, լիբանանահայ կը միաձուլուի եւ կը շեշտուի միայն ՀԱՅը, մեր իւրաքանչիւրին ինքնութեան կարեւոր մասնիկը, որ նաեւ Հ.Մ.Ը.Մ.ին նպատակն է: Եղբ. Փիրումեան նշեց որ բանակումին նշանաբանը՝ »Գործենք միասնաբար« ունի խոր իմաստ եւ փափաք յայտնեց որ յառաջիկայ տաս օրերուն ընթացքին այդ ըլլայ բոլոր մասնակիցներուն նպատակն ու գործելակերպը, որպէսզի ուժերն ու եռանդը միացնելով միասնաբար քալեն դէպի յառաջ՝ հայ սկաուտի վայել կեցուածքով ու Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաուտի դաւանանքով:

Ապա խօսք առաւ Հ.Յ.Դ. Բիւրոյի ներկայացուցիչ Հրանդ Մարգարեան: Ան ընդգծեց բանակումի նշանաբանին իւրայատկութիւնը եւ նշեց թէ մենք իբրեւ ազգ, իբրեւ ժողովուրդ, իբրեւ աշխարհասփիւռ ազգ եւ ժողովուրդ պէտք է գործենք միասին եւ հետապնդենք միասնական նպատակ: Հրանդ Մարգարեան շեշտեց թէ Հ.Մ.Ը.Մ. մեր հայկական իրականութեան մէջ համահայկական ամէնէն մեծ կառոյցն է եւ Հ.Մ.Ը.Մ. այդ իսկ պատճառով մեծ ընելիքներ ունի: Ան նշեց թէ ամբողջ հայ ժողովուրդի նպատակը պէտք է ըլլայ հայկական պետականութեան միջոցով իրականացնել մեր ազգային նպատակները: Ան շեշտեց թէ հայ ժողովուրդը միասնող շաղախը կրնան ըլլալ Հայ Դատն ու հայկական պետականութիւնը: Խօսքի աւարտին ան կոչ ուղղեց բանակումի մասնակիցներուն, որ բարձրանան ու բարձրացնեն մեր ազգը:

Խօսք առաւ Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.ի Վարչութեան ատենապետ եղբ. Հրաչ Շմաւոնեան, որ ողջունեց բանակումի մասնակիցները իր պետականութիւնը վերականգնած Մայր Հայրենիքի մէջ եւ յոյս յայտնեց որ բանակումի աւարտին բոլորը աւելի պիտի սիրեն իրենց հայրենիքը: Ան փոխանցեց Հ.Մ.Ը.Մ. – Հ.Ա.Ս.Կ.ի վարչութեան խանդավառութիւնը՝ բանակումի մասնակիցները հիւրընկալելու ուղղութեամբ եւ նշեց, որ 1994ին տեղի ունեցած Համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական բանակումին եւ 2010ի այս բանակումին միջեւ կայ որակական դրական տարբերութիւն: Ան աւելցուց  թէ բանակավայրը ամբողջութեամբ վերանորոգուած է եւ յոյս յայտնեց, որ մասնակիցները յատուկ եւ անմոռանալի յիշատակներով վերադառնան իրենց երկիրները:

Բանակումի ընդհանուր խմբապետ եղբ. Օշին Փիրումեան բանակումի փողկապը փոխանցեց Հ.Յ.Դ. Բիւրոյի ներկայացուցիչ Հրանդ Մարգարեանին:

Խօսք առաւ Հայաստանի Հանրապետութեան Սփիւռքի նախարար Տիկ. Հրանոյշ Յակոբեան, որ բարի գալուստ մաղթեց բոլորին եւ շնորհաւորեց իրենց, որովհետեւ եկած են իրենց տունը՝ Մայր Հայրենիք: Ան շնորհակալական խօսք ուղղեց Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական, Շրջանային եւ Մեկուսի վարչութիւններուն, որ նմանօրինակ բանակում կազմակերպած են մայր հայրենիքի մէջ: Ան յոյս յայտնեց որ բանակումի ընթացքին հայկական հողէն, ջուրէն ու արեւէն մասնակիցները պիտի առնեն նոր ուժ, նոր կրակ եւ հայկական կրակը իրենց սրտերուն ու հոգիներուն մէջ պիտի տանին Սփիւռք: Ան կոչ ուղղեց միասնաբար՝ Սփիւռք թէ հայրենիք մասնակցելու հայրենի պետականութեան կառուցման, կերտման, զարգացման ու հզօրացման, լոյսի եւ յոյսի հայրենիք ունենալու ցանկութեամբ եւ ակնկալիքով:

Ապա, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ եղբ. Գրիգորիս Պողարեան Կեդրոնական Վարչութեան եւ մասնակիցներուն անունով յուշանուէր մը փոխանցեց Տիկ Յակոբեանին:

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան խօսքը փոխանցեց եղբ. Կարպիս Գապասագալեան: Ան նշեց թէ համաՀ.Մ.Ը.Մ.ական 9րդ բանակումը շարքին հինգերորդն է, որ կÿիրագործուի Մայրենի հողին վրայ՝ որպէս մնայուն ժամադրավայր աշխարհացրիւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաուտներուն համար: Ան փոխանցեց թէ վայրի ընտրութիւնները ունին իրենց նպատակը եւ հիմնաւորուած հեռանկարները: Ապա նշեց թէ միասնաբար գործելու համար անհրաժեշտ են՝ փոխադարձ հասկացողութիւն, անկեղծութիւն, վստահութիւն, ծառայութիւն, պարտաճանաչութիւն եւ կարգապահութիւն ու շեշտեց թէ իւրաքանչիւրը պարտաւոր է իր գործուն մասնակցութիւնը բերելու ընդհանուր բանակումի բոլոր աշխատանքներուն, որուն արդիւնքը բոլորին է:

Եղբ. Գապասագալեան կոչ ուղղեց գիտակցօրէն եւ համոզումով գործելու միասնաբար, միասնաբար վայելելու ընդհանուր բանակումի յաջողութիւնները, որովհետեւ կատարելիութիւնն է բարձրագոյն իտէալը կեանքին, իսկ յառաջդիմութիւնն է օրէնքը:

Ան նշեց թէ բոլորը միասին կանգնած են Արագածի փէշերուն եւ հայեացքները սեւեռելով դէպի Արարատ սրբազան լերան, կու գան վերահաստատելու անժամանցելի խոստումը՝ »Արարատի լանջերին բանակում ընել կ’ուզենք…«:

Ապա, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան անունով բացուած յայտարարեց համաՀ.Մ.Ը.Մ.ական 9րդ բանակումը:

Նպատակայարմար նկատելով, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութիւնը իր կայացուցած որոշումին համաձայն, »Արարատեան կարգ« յանձնեց Հ.Մ.Ը.Մ.Հ.Ա.Ս.Կ.ի նախկին խմբապետ եղբայրներ Հրաչ Շմաւոնեանի եւ Աւետիս Պէրպէրեանի ու քոյր Լիլիթ Զաքարեանի:

Արագածոտնիի թեմի առաջնորդի խօսքն ու օրհնութիւնը փոխանցեց Տ. Մամբրէ քահանայ, որ վերահաստատեց հայրենի հողին վրայ բանակում կազմակերպելու առաւելութիւնները, շեշտելով Արարատի լանջին բանակում կազմակերպելու նպատակին անժամանցելիութիւնը: Ապա »Պահպանիչ«ով օրհնեց բանակումի մասնակիցներուն եւ յաջողութիւն մաղթեց յառաջիկայ օրերու ծրագիրներուն:

Բացման հանդիսութիւնը վերջ գտաւ »Յառաջ նահատակ« քայլերգով:

Նշենք թէ ՀամաՀ.Մ.Ը.Մ.ական 9րդ բանակումի նախօրեակին, Յուլիս 30ին, »Ուրբաթ« ակումբի մէջ տեղի ունեցած էր մամլոյ ասուլիս մը, մասնակցութեամբ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան ատենադպիր եղբ. Կարպիս Գապասագալեանի, Հ.Մ.Ը.Մ.Հ.Ա.Ս.Կ.ի վարչութեան ատենապետ եղբ. Հրաչ Շմաւոնեանի եւ բանակումի ընդհանուր խմբապետ եղբ. Օշին Փիրումեանի, ներկայութեամբ հայրենի մամլոյ ներկայացուցիչներուն: Գապասագալեան անդրադարձած էր Հ.Մ.Ը.Մ.ի հիմնադրութեան եւ պատմութեան՝ նշելով համագաղութային կառոյց դառնալու մանրամասնութիւնները: Ան յայտնած էր, որ Հ.Մ.Ը.Մ.ը աշխարհի տարածքին ունի հարիւր մասնաճիւղ եւ 25 հազար անդամ, շեշտելով միութեան առաջադրանքներէն մղուած անոր ճշդած առաջնահերթութիւնը՝ Հայաստանի մէջ ՀամաՀ.Մ.Ը.Մ.ական բնոյթի ձեռնարկներ կազմակերպելու:

Բանակումի ընդհանուր խմբապետ եղբ. Օշին Փիրումեան հակիրճ կերպով փոխանցած էր բանակումի յայտագիրը՝ նշելով, թէ մասնակիցները պիտի այցելեն Ծիծեռնակաբերդ, Սարդարապատ, Էջմիածին, Սեւանայ լիճ եւ այլ տեսարժան վայրեր: Փիրումեան նշած էր նաեւ, որ Սփիւռքի նախարարութեան հովանաւորութիւնը վայելող »Արի տուն« ծրագիրի մասնակիցները պիտի հիւրընկալուին բանակավայրէն ներս:

»ԱՐԱՐԱՏԵԱՆ« ԿԱՐԳԻ

ԲԱՐՁՐԱԳՈՅՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՔ

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան նախաձեռնութեամբ եւ կազմակերպութեամբ, կատարուեցաւ »Արարատեան կարգ«ի  բարձրագոյն դասընթացքը: Գործնական դասընթացքի բացումը տեղի ունեցաւ Երկուշաբթի, Յուլիս 26ին, Բիւրականի մէջ: Նախապայման էր ձեռնարկը իրագործել Մայրենի հողին վրայ, անով առաւել եւս սնուելու եւ ի մասնաւորի Արարատէն ոչ շատ հեռու՝ հայեացքները սեւեռելով անոր սէգ գագաթին ներշնչուելու համար:

Դասընթացքին ի պաշտօնէ կը մասնակցին Շրջաններու բարձրագոյն խմբապետուհիները, որոնք աւարտելով դասընթացքի տեսական բաժինը, իրենց մասնակցութիւնը կը բերեն եռօրեայ գործնական հանգրուանի բանակումին (26էն 29 Յուլիս 2010): Ապա, փորձառական հանգրուանով՝ յաջորդող օրերուն համաՀ.Մ.Ը.Մ.ական 9րդ բանակումի աւարտին պիտի արժանանան »Արարատեան կարգ«ին: Դասընթացքին կը մասնակցին Հ.Մ.Ը.Մ.Հ.Ա.Ս.Կ.էն եղբայրներ Ռոմանոս Պետրոսեան, Վիգէն Յովհաննէսեան, Լիբանանէն՝ Յակոբ Չպլաքեան, Ժանօ Քէչէճեան, Սուրիայէն՝ Աւետիս Տէրվիշեան, Երուսաղէմէն՝ Յարութ Պաղամեան, Ռուբէն Նալպանտեան, Հարաւային Ամերիկայէն՝ Ակուսթին Անալեան, Արեւմտեան Միացեալ Նահանգներէն՝ քոյր Թալին Հինտոյեան եւ Արեւելեան Միացեալ Նահանգներէն՝ քոյր Ալին Պաղտասարեան: Դասընթացքին բացումը կատարեց Կեդրոնական Վարչութեան սկաուտական ներկայացուցիչ եղբ. Կարպիս Գապասագալեան: Ան իր խօսքին մէջ անդրադարձաւ դասընթացքի նիւթերու ուսուցման եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի  բարձրաստիճան խմբապետներու առաքելութեան ու դերին, իրենց վստահուած աշխարհացրիւ Հայ սերունդներու ազգային դաստիարակութեան եւ հայապահպանման ի խնդիր մատուցուելիք ներդրումին, ապա մասնակցողները հրաւիրեց վերանորոգելու իրենց խոստումը անշեղ գործելու Հ.Մ.Ը.Մ.ի նպատակին ու սկաուտական դաւանանքին, ի սպաս սերունդներու հայեցի դաստիարակութեան եւ հաւատքով շարունակելու Արարատագնաց սրբազան երթը: 

ՀԱՄԱ-Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆ 9ՐԴ ԲԱՆԱԿՈՒՄԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԸ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ԾԻԾԵՌՆԱԿԱԲԵՐԴ,ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏ ԵՒ ԷՋՄԻԱԾԻՆ 

ՀամաՀ.Մ.Ը.Մ.ական 9րդ բանակումի մասնակիցները սկսան կատարել իրենց այցելութիւններու շարքը: Անոնց առաջին հանգրուանը, մայրաքաղաք Երեւանն էր: Մասնակիցները խումբերու բաժնուած առիթ ունեցան շրջելու մայրաքաղաքի զանազան թաղերէն ներս: Անոնք այցելեցին Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ, Սուրբ Սարգիս եւ Սուրբ Զօրաւոր եկեղեցիները, զանազան թանգարաններ, իւրայատուկ «վերնիսաժ»ը ու ապա իրենց խանդավառութեամբ լեցուցին Երեւանի զանազան ճաշարանները: Յետմիջօրէին, բանակումի մասնակիցները ուղղուեցան դէպի Ծիծեռնակաբերդ, իրենց յարգանքի տուրքը մատուցելու Ցեղասպանութեան մէկուկէս միլիոն զոհերու յիշատակին: Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան եւ համաՀ.Մ.Ը.Մ.ական 9րդ բանակումի խմբապետական կազմի առաջնորդութեամբ, մասնակիցները կարգապահ տողանցքով ուղղուեցան դէպի յուշահամալիր: Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութիւնը մասնակիցներուն կողմէ ծաղկեպսակ զետեղեց, որմէ ետք բոլորը հաւաքուեցան անմար կրակին շուրջ եւ իրենց կարգին մէկական ծաղիկներ զետեղեցին: Կեդրոնական Վարչութեան խօսքը փոխանցեց եղբ. Յարութ Յարութիւնեան: Ան նշեց որ անկարելի է որ Հ.Մ.Ը.Մ. իր ձեռնարկներու ընթացքին չյիշէ եւ չյարգէ անմեղ նահատակներուն յիշատակը: Ան շեշտեց որ այդ անկարելիութիւնը կը շեշտուի, որովհետեւ իւրաքանչիւր Հ.Մ.Ը.Մ.ականի կենսագրութեան մէջ առնչութիւն կայ Ցեղասպանութեան հետ: Ան նշեց որ բանակումի մասնակիցներուն գրեթէ բոլորին մեծ մայրերն ու մեծ հայրերը անցած են Ցեղասպանութեան կամ անոր յաջորդող արհաւիրքին մէջէն: Ու հարց տուաւ թէ ինչո՞ւ Սփիւռք գոյութիւն ունի եթէ Ցեղասպանութիւնը դաժան իրողութիւն չէ: Եղբ. Յարութիւնեան շեշտեց թէ Սփիւռքը մեր ողբերգութեան փաստն է ու նաեւ ուժը, պայքարն ու պահանջատիրութեան մարմնաւորումը: Ան նշեց որ մասնակիցները կուռ շարքերով եկած են յարգանքի տուրք մատուցելու զոհերու յիշատակին եւ վերանորոգելու ուխտը, միասնաբար հաստատելու թէ մենք բնաւ չենք մոռնար: Ան շեշտեց թէ քաղաքական կեղտոտ ռազմավարական դաշինքներ կարելիութիւնը չունին ազդելու եւ մոռացութեան մատնելու մեր Դատն ու պահանջատիրութիւնը:

Եղբ. Յարութիւնեան իր խօսքը ուղղելով յուզուած սկաուտներուն, յորդորեց անոնց չսգալ, այլ՝ պայքարիլ: Ու կոչ ուղղեց վառած խարոյկի լոյսը տեսանելի դարձնել Արարատ լերան ստորոտին բազմած հրէշին ու փաստել իրենց նպատակի սնանկութիւնն ու մեր յարատեւութիւնը, նշելով որ քամին իրենց կը հասցնէ մեր խրոխտ երգի ձայնը՝ Յառաջ նահատակ ցեղի անմահներ…

Մասնակիցները, խորապէս յուզուած, արցունքն իրենց աչքերուն ու պայքարը իրենց հոգիներուն միասնաբար երգեցին «Յառաջ Նահատակ» քայլերգը, փոխանցելով իրենց պայքարելու վճռակամութիւնը:

Ապա, Ցեղասպանութեան թանգարանի տնօրէն Հայկ Տեմոյեանի յատուկ դասաւորումով, անոնք առիթը ունեցան այցելելու Ցեղասպանութեան թանգարան եւ ականատես վկաները ըլլալու հոն տեղադրուած փաստերուն:

Բանակողներուն յաջորդ հանգրուանն էր Մայր աթոռ Սուրբ Էջմիածին, ուր սակայն բախտը չունեցան հիւրընկալուելու Կաթողիկոսական տեղակալին կողմէ, հակառակ նախապէս ապահովուած ժամադրութեան: 560 մասնակիցներուն անունով Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին յատկացուած յուշանուէրը, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան կողմէ անպաշտօն կերպով յանձնուեցաւ Վեհարանին մուտքին գտնուող աբեղային: Սկաուտները Ս. Էջմիածինի Մայր տաճարին մէջ Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչի հաւատքով ամրապնդուած իրենց աղօթքները բարձրացուցին առ Աստուած, որ առիթը ընծայուեցաւ իրենց այցելելու Մայր Հայրենիք եւ դարերու աւանդութիւն ունեցող Մայր Տաճարը տեսնելու: Ապա, մասնակիցները ուղղուեցան Սարդարապատ Հայաստանի Հանրապետութեան գոյութեան պատճառ եղող կեդրոն: Անոնք տողանցեցին դէպի համալիր ուղղուող ճամբուն վրայ, ապա միահամուռ կերպով երգեցին «Սարդարապատ» եւ «Յառաջ Նահատակ» քայլերգը: Բանակումի մասնակիցները առիթը ունեցան այցելելու Սարդարապատի թանգարանը, ուր տեղադրուած են հերոսամարտին առնչուող զանազան իրեր ու փաստեր: «Երբ չի մնում ելք ու ճար»ի վճռակամութեամբ, մասնակիցները վերադարձան իրենց բանակավայրը, առաւել գօտեպնդուած իրենց ազգային ինքութեամբ եւ զօրացած՝ պայքարի կամքով:

 ԱՐՇԱՒ, ԴԱՍԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆՆԵՐ 

Առաւօտեան ամէնօրեայ վրաններու քննութիւններէ եւ դրօշակի պաշտօնական արարողութենէն ետք, մասնակիցները բաժնուեցան երեք խումբերու: Առաջին խումբը մեկնեցաւ ռալիի, երկրորդ խումբը արշաւեց դէպի Ամբերդ, իսկ փոքրաթիւ խումբ մը մնաց բանակավայրի մէջ:

Առաջին խումբը ուղղուեցաւ դէպի Ղազարաւան գիւղը, ուրկէ ընթացք առաւ ռալիարշաւը: Իւրաքանչիւր պատուիրակութիւն խմբակ մը կազմած մասնակցեցան ռալիին անցնելով Բազմաղբիւր եւ Փարբի գիւղերէն: Անոնք ճամբուն ընթացքին պատասխանեցին զանազան հնարամիտ հարցումներու, կատարեցին զանազան սկաուտական հրահանգներ, փորձարկեցին իրենց սկաուտական հմտութիւնները, ճաշ եփեցին, բուժօգնութեան փորձեր կատարեցին, հիւրընկալուեցան գիւղի բնակիչներուն կողմէ եւ օրուայ աւարտին հիւրասիրուեցան հայկական խորովածով:

Երկրորդ խումբը արշաւեց դէպի պատմավայր Ամբերդ բերդն ու եկեղեցին: Արշաւը սկիզբ առաւ Բիւրականի բանակավայրէն. մասնակիցները զանազան խոչընդոտներ յաղթահարելով արշաւեցին դէպի Ամբերդ: Հոն հանգստանալէ ետք, անոնք վերադարձան բանակավայր: Երրորդ խումբը մնաց բանակավայրին մէջ, ուր քոյր Թալին Հինտոյեան դասախօսութիւն մը տուաւ Հ.Օ.Մ.ի առաքելութեան եւ ծրագիրներուն մասին: Ան կեդրոնացաւ Մ.Ա.Կ.ի մէջ Հ.Օ.Մ.ի աշխատանքներուն վրայ ու շեշտեց Հ.Օ.Մ.ի միջոցով Հ.Մ.Ը.Մ.ի դաւանանքը կատարելու կարելիութեան վրայ:

Իսկ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան անդամները ուղղուեցան դէպի Եռաբլուր, յարգանքի տուրք մատուցելու Հ.Մ.Ը.Մ.ական նահատակ եղբայրներ Վարդան Բախշեանի եւ Վիգէն Զաքարեանի: Ապա, հանդիպում մը ունեցան Հ.Յ.Դ. Բիւրոյի ներկայացուցիչ Հրանդ Մարգարեանի հետ: Հանդիպման ընթացքին արծարծուեցան համաՀ.Մ.Ը.Մ.ական բանակումի աշխատանքներն ու Հ.Մ.Ը.Մ.ին առնչուող նիւթեր: Հանդիպման աւարտին Կեդրոնական Վարչութիւնը բանակումի յուշանուէրը փոխանցեց Հրանդ Մարգարեանին:

Այս վերջինը վերարժեւորելէ ու գնահատելէ ետք, յատկապէս տարբեր բնագաւառներու մէջ Հ.Մ.Ը.Մ.ի տարած գործունէութիւնը: Ան շեշտը դրաւ  նաեւ այն երեւոյթին վրայ, որ նման աւանդ մը ունեցող միութեան պատասխանատուները բնականաբար նոյնքան մեծ ու նոյն տարողութեամբ յանձնառութեան դէմ յանդիման կը դրուին այսօր եւ անոնցմէ բազմաթիւ ակնկալութիւններ ունին:

 Ներկաները հիմնականօրէն ներկայացուցին միութեան հետապնդած նպատակները, հիմնադրութենէն մինչեւ օրս անոր առաքելութիւնն ու ունեցած մեծ ներդրումը՝ սերունդներու դաստիարակութեան, հայրենասիրութեան, ազգասիրութեան ու հայրենաշինութեան սուրբ գործին:

Օգոստոս 4, 2010ին Հայաստանի Հանրապետութեան Սփիւռքի նախարարութեան հովանաւորութիւնը վայելող «Արի տուն» ծրագիրի մասնակիցները այցելեցին Բիւրականի բանակավայր: ՀամաՀ.Մ.Ը.Մ.ական բանակումի մասնակիցները յատուկ հիւրընկալութեամբ ընդունեցին զիրենք: Արդէն իսկ առաւօտեան ժամերէն սկսեալ, իւրաքանչիւր պատուիրակութիւն կրպակ մը ստանձնած կը ներկայացնէր իր երկրի աւանդութիւնները, մշակոյթն ու ուտելիքները: Նշենք, որ այս ներկայացումը ունէր մրցողական բնոյթ եւ արդիւնքները պիտի հրատարակուին յաջորդ օր:

«Արի տուն» ծրագիրի մասնակիցները շրջեցան կրպակները ու ծանօթացան զանազան երկիրներու մշակոյթներուն: Ապա անոնք ճաշի հիւրը եղան համաՀ.Մ.Ը.Մ.ական բանակումի մասնակիցներուն: Անոնք նաեւ ներկայ գտնուեցան դրօշակի արարողութեան, որմէ ետք խօսք առաւ բանակումի ընդհանուր խմբապետ եղբ. Օշին Փիրումեան եւ բարի գալուստ մաղթեց «Արի տուն» ծրագիրի մասնակիցներուն Հ.Մ.Ը.Մ.ի բանակավայրէն ներս:

Բանակումի փոխ խմբապետուհի քոյր Թալին Օրտողլեան յայտարարեց ռալիարշաւի արդիւնքները: Առաջին հանդիսացաւ Լիբանանի «Աղուէս» խմբակը, երկրորդ Գանատայի մասնակից թիւ 1 եւ 3 խմբակները ու երրորդ Արեւելեան Միացեալ Նահանգներու խմբակը: Յատուկ յուշանուէրներ փոխանցուեցան յաղթական խմբակներուն:

Բանակումի եւ «Արի տուն»ի մասնակիցներուն յատուկ անակնկալ կը սպասէր երեկոյեան: Լէյլա Սարիբէկեան եւ Արսէն Գրիգորեան իրենց ներկայութեամբ եւ հայրենասիրական երգերով խանդավառեցին բոլորին, հայրենի հողին վրայ գտնուելու գոհունակութիւնը կրկնապատկելով:

Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles