ԱՄԱ­ՆՈՐ­ԵԱՅ ԱՂՕԹՔ ԵՒ ՊԱ­ՏԱ­ՐԱԳ

0 0
Read Time:1 Minute, 59 Second

Լուսանկար` Ռալֆ Պեքըր (Պոլիս)

Իւ­րա­յա­տուկ էր անց­նող տա­րին եւ հա­յորդի­ին հա­մար, հա­մե­մա­տած նա­խանց­եալ տա­րի­նե­րուն, շատ աւե­լի ար­դիւ­նա­բեր եւ դրա­կան: Խորհր­դա­ւոր ամա­նորն է որ կը տի­րա­պե­տէ հայ եկե­ղեցի­էն ներս, սկսե­լով Հա­յաս­տա­նէն մին­չեւ Սփիւռք, անց­նե­լով …նոյ­նիսկ Արեւմ­տա­հա­յաս­տա­նէն, ուր անց­եալ տա­րի տե­ղի ու­նե­ցած Վա­նայ Աղ­թա­մա­րի Սուրբ Խաչ եկե­ղեց­ւոյ վե­րա­նո­րո­գու­մէն ետք, դեռ քա­նի մը շա­բաթ առաջ, կա­տար­ուե­ցաւ Տիգ­րա­նա­կեր­տի լայ­նա­տա­րած Սուրբ Կի­րա­կոս Եկե­ղեց­ւոյ հան­դի­սա­ւոր վե­րա­բա­ցումն ու պա­տա­րա­գը: Ասոնք, մեծ մա­սամբ ար­դիւնքն են Արեւ­մուտ­քին կող­մէ կա­տար­ուած ճնշու­մին, որոնց կար­գին յատ­կա­պէս Դեկ­տեմ­բեր 22-ին, Հայոց Ցեղասպանութեան ժխտումը քրէականացնող օրինագծի որդեգրումը Ֆրանսայի Ազգային ժողովին կողմէ եւ անշուշտ Դեկ­տեմ­բեր 13-ին, Ա.Մ.Ն.-ի Քոնկ­րէ­սի Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու վա­ւե­րա­ցու­ցած կրօ­նա­կան ազա­տու­թիւն­նե­րու մա­սին թիւ 306 բա­նա­ձե­ւը, որուն հիմ­նա­կան կէ­տերն են.-

– Դադ­րեց­նել Թուրք­իոյ մէջ բո­լոր տե­սա­կի կրօ­նա­կան խտրա­կա­նու­թիւն­նե­րը.

– Ար­տօ­նել եկե­ղե­ցի­նե­րուն իրա­կա­նաց­նել կրօ­նա­կան ծէ­սեր, մա­տու­ցել կրթա­կան, ըն­կե­րա­յին ծա­ռա­յու­թիւն­ներ` առանց սահ­մա­նա­փա­կում­նե­րու.

– Վե­րա­դարձ­նել քրիս­տո­նէ­ա­կան եկե­ղե­ցի­նե­րը, կրօ­նա­կան եւ կրթա­կան կա­ռոյց­նե­րը, դպրոց­նե­րը, յու­շար­ձան­նե­րը, սրբա­վայ­րե­րը եւ այլ աղօ­թա­տե­ղի­ներ, ինչ­պէս նա­եւ շար­ժա­կան գոյ­քը (ար­ուես­տի գոր­ծեր, ձե­ռա­գիր­ներ, եւ այլն).

–          Ար­տօ­նու­թիւն տալ քրիս­տոն­եա­նե­րուն կա­տա­րել եկե­ղե­ցի­նե­րու, աղօ­թա­տե­ղի­նե­րու, այլ սրբա­վայ­րե­րու եւ հիւան­դա­նոց­նե­րու նո­րո­գու­թեան աշ­խա­տանք­ներ:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles