ԵՐԵՒԱՆԻ ՊԱՏՄԱԿԱՆ LՈՒՍԱՆԿԱՐՉԱՏՈՒՆԸ

«Աբովեան» փողոցին վրայ կը գտնուի Երեւանի ամէնէն հին լուսանկարչատունը: Բակը, ուր կը գտնուի լուսանկարչատունը, Երեւանի մեծահարուստներէն մէկուն, յայտնի նաֆթարդիւնաբերող Ափրիկեաններու սեփականութիւնն էր, որմէ ետք բնակած է Աղասի Խանճեանը: Ապա, 1929...

ՄՈՒՍԱՆԵՐ.- «ՄԵՆՔ ԼՈՒՐՋ ՁԵՒՈՎ ԱՇԽԱՏԱԾ ԵՆՔ ՀԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԵՒ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ԻՆՔՆՈՒՐՈՅՆ ՄԵՐ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ՁԱՅՆԸ» ԿԸ ՅԱՅՏՆԷ ԱՐԱ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ

Արա Սարգիսեան, նկարագրով համեստ եւ «վարագոյրին ետեւ պահուըտած» այդ տիպարն է, որ կը գտնուի «Մուսաներ»ու ետին: Երիտասարդ տարիքէն Լիբանանէն հեռացած եւ Մասաչուսէց հաստատուած, Արա Սարգիսեան, ուսանած է Հարվըրտ համալսարանէն ներս,...

ԱՌՆՕ ՊԱՊԱՃԱՆԵԱՆԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ

Դեկ­տեմ­բեր 12-14-ին, «Առ­նօ Պա­պա­ճան­եան»ի ան­ուան ֆիլ­հար­մո­նիք հա­մեր­գաս­րա­հէն ներս, կա­յա­ցան  «Առ­նօ» մի­ջազ­գա­յին երի­տա­սար­դա­կան մրցոյ­թի եր­կու փու­լե­րը: Մրցոյ­թի նա­խա­գահ­ներն էին Առ­նօ Պա­պա­ճան­եա­նի որ­դին՝ Արան եւ վրա­ցի ծա­նօթ ար­ուես­տա­գէտ Նա­նա Պրեկ­վա­ձէն: Այս­պէս Պա­պա­ճան­եա­նի...

ՀԱՅԱԶԳԻ ԵՐԱԺԻՇՏ ՄԻՇԷԼ ԼԸԿՐԱՆ՝ Մ.ՆԱՀԱՆԳՆԵՐՈՒ ՄԷՋ

 Յա­ռա­ջի­կայ շա­բաթ­նե­րուն, ֆրան­սա­հայ հան­րա­ծա­նօթ երա­ժիշտ Մի­շէլ Լըկ­րան, ելոյթ­նե­րու շարք մը պի­տի ու­նե­նայ Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան շրջա­նէն ներս: Ար­դա­րեւ, Լըկ­րան երեք ելոյթ­ներ պի­տի ու­նե­նայ յա­ջոր­դա­բար Ուա­շինկ­թը­նի (Մէ­րի­լէնտ), Պոս­թը­նի եւ Նիւ Եոր­քի մէջ,...

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՒԻՆԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԵՐԳ-ԵՐԱԺՇՏՈՒԹԵԱՆ ՎՐԱՅ

                                                                                                                                                                                                          ԱՒՕ ԳԱԹՐՃ­ԵԱՆ [caption id="attachment_1533" align="alignleft" width="150" caption="Այլախոհ եւ յեղափոխական երգիչ՝ Հան­րի Թա­շա­ն"][/caption]  Երգ-երաժշ­տու­թիւնը ար­ուեստ­նե­րէն ամէ­նէն հա­ղոր­դա­կանն է ու ամէ­նէն մատ­չե­լին: Սա­կայն այս­տեղ կþառանձ­նաց­նենք ապ­րիլ­եան երգ-երաժշ­տու­թիւնը, որ կը հան­դի­սա­նայ կամ...

Ի ՅԻՇԱՏԱԿ ՄԻՍԱՔ ՄԱՆՈՒՇԵԱՆԻ՝ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐ ԵՒ ԺԱՊԱՒԷՆ

[caption id="attachment_341" align="alignleft" width="150" caption="Բեմադրիչ Ռոպէր Կէտիկեան, որ 2005ին նաեւ Ֆրանսայի նախագահ Միթըրանին «Le Promeneur du champ de Mars» "][/caption] Հանրածանօթ է ֆրանսահայ բեմադրիչ Ռոպէր Կէտիկեան, որ նախապէս բեմադրած է...

ՏԻԳՐԱՆ ՀԱՄԱՍԵԱՆԻ ՆՈՐ ՁԱՅՆԱՊՆԱԿԸ… ՆՌԱՆ ԳՈՅՆՈՎ ՊԱՏՈՒԱԾ

…Արեւածագն է: Ճառագայթները մերթ ընդ մերթ կը փորձեն տիրապետել երկինք կոչուած անվերջնական եւ անծայրածիր անջրպետին վրայ: Գորշ ու թանձր կարմիր ամպեր կ'արգիլեն այս ճառագայթներուն յառաջխաղացքը, խուլ որոտումներու ընկե-րակցութեամբ:…Նռան սերմեր դուրս...
Social profiles