ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱ­ՆԻ ՀԵ­ՌԱՆ­ԿԱՐ­ՆԵՐ.- ԻՐՈ­ՂՈՒ­ԹԻՒՆ­ՆԵՐ ԵՒ ԵԶ­ՐԱՅ­ԱՆ­ԳՈՒՄ­ՆԵՐ

ԱՐ­ՏԱ­ՇԷՍ ՇԱՀ­ՊԱԶ­ԵԱՆ   Այս օրե­րին շա­րու­նակ­ւում են բուռն քննար­կում­նե­րը Սեպ­տեմ­բեր 3-ին Հ.Հ. Նա­խա­գա­հի կող­մից ար­ուած յայ­տա­րա­րու­թեան շուրջ, ըստ որի. ``Հա­յաս­տա­նը ցան­կա­նում է մի­ա­նալ մաք­սա­յին միու­թեա­նը եւ ներգ­րաւ­ուել Եւ­րաս­ի­ա­կան տնտե­սա­կան մի­ա­ւոր­ման...

ՎԵՐԱԴԱՌՆԱԼ ՈՒ ՎԵՐԱՊՐԵՑՆԵԼ …ՀԱՒԱՏՔ, ՅՈՅՍ ԵՒ ՍԷՐ

  Պատմական է Սեպտեմբեր 24-էն 27, 2013-ի Էջմիածինի մէջ գումարուած Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ եկեղեցւոյ Եպիսկոպոսաց ժողովը, թէ՛ իր պատմականով եւ թէ՛ ներկայ օրերուն դիմագրաւած դժուարութիւններով: Կատարելագործուած, մեքենակայացած եւ գերարդիականացած աշխարհը,...

ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ

``Հայրենիք`` հրատարակչատունը լոյս ընծայած է ելեկտրական տարբերակը, նախապէս անգլերէն լեզուով հրապարակուած ``As I See: Selected Writings of Leo Sarkisian`` գիրքը: Կարելի է այս ե-գիրքը ստանալ ``Kindle``, ``iTunes`` եւ այլ ծրագրերով:...

ԿԱՊ ԿԱ՞Յ ԲԵՐ­ՁՈ­ՐԻ ՋՐԵ­ԼԵԿՏ­ՐԱ­ԿԱ­ՅԱՆ­ՆԵ­ՐՈՒՆ ԵՒ ՇՈՒՇԻԻ ՄԷՋ “ԱՐԾ­ՈՒԱ­ԲԵՐԴ“ ՕՓԵ­ՐԱ­ՅԻՆ ԲԵ­ՄԱԴ­ՐՈՒ­ԹԵԱՆ ՄԻ­ՋԵՒ ՎԱՉԷ ԲՐՈՒՏԵԱՆ

ԱՐԱՐ 1 Մօ­տա­ւո­րա­պէս տա­րի մը առաջ, կա­րե­ւոր իրա­դար­ձու­թիւն մը տե­ղի ու­նե­ցաւ Հա­յոց Աշ­խար­հի արե­ւել­եան դար­պա­սը հա­մա­րուող Ար­ցա­խի մէջ: Իրա­դար­ձու­թիւն մը, որ պէտք է աղ­մուկ հա­նէր, որով­հե­տեւ իր բնոյ­թով ցնցիչ էր:...
Social profiles