ԿԻԼԻԿԻԱՆ ՄԵՐ ԴԱՏԻ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ

            Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ Ցեղասպանութեան 100ամեակը բնականաբար իր վրայ կեդրոնացուցած է հայութեան հեւքն ու ուշադրութիւնը, շարժման մէջ դրած է պետական, քաղաքական, կրօնական, եւ մշակութային (իր ամէնէն լայն շրջագիծով, ներառեալ պատմաբանները, օրէնսգէտներն...

ԿՈՐՍՏԵԱԼ ՀԱՅՐԵՆԻՔՈՒՄ ԳՏՆՈՒԵՑ ՏՈՒՆԸ ՊԱՊԱԿԱՆ

  [caption id="attachment_16478" align="alignleft" width="300"] Հովուի կամրջի մօտ[/caption]   ԿԱՐԻՆԷ  ԱՂԱՊԱՊԵԱՆ                                                                                    Երեւան Ես ուխտաւորն եմ հայոց գերուած տան, Սակայն յարկիս տակ լոկ հիւր եմ օտար, Ծա՞ղր է սա բախտի`...

ԱՐԴԱՐՈՒԹԻ՞ՒՆ…ԲԱՐԳԱՒԱՃՈ՞ՒՄ

  ՀԱՅՐԵՆԻՔ Ամիսներ առաջ Պոլսոյ Թաքսիմ հրապարակի վրայ ծայր առած խռովութիւնները պատճառ դարձած էին որ աշխարհը իր բոլոր ցամաքամասերով հետեւի այդ Արեւմուտքն ու Արեւելքը կամրջող քաղաքին անցուդարձերուն: Շաբաթներ շարունակ, Պոլիսը...

ԱՂՕԹՔ ԱՄԱՆՈՐԻ

  ՀՐԱՆԴ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ Նիւ Եորք Կ՛աղօթեմ, Տէ՜ր, որ ծառերը չմահանան… Կ՛աղօթեմ, Տէ՜ր, որ սէրերը չմահանան… կաթիլներու ջուրին նման վեր բարձրանան եւ ամպանան ծածկեն գունդն այս ապականած ու վար ցողեն դանդաղօրէն...

ՆՈՐ ՏԱՐՈՒԱՆ ՍՈՎՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Տօնական օրերը ժամանած են, իրենց զանազան սովորութիւններով, զարդարուած ծառերով եւ համադամ խոհանոցային պատրաստութիւններով: Հետաքրքրական է հարցադրել թէ ինչպէ՞ս եւ ուրկէ՞ Եկած է ``Կաղանդ`` բառը: ``Զի՞նչ է Կաղանդ եւ Կաղանդիկա: Կաղանդ...

ՇՆՈՐՀԱՒՈՐ ԱՄԱՆՈՐ…ԵՒ 115-ԱՄԵԱՅ ԱՒԱՆԴ

  ``ՀԱՅՐԵՆԻՔ`` Տօնական են օրերը: Նաեւ ``Հայրենիք``ի երդիքէն ներս: Արդարեւ, քանի մը օրէն »Հայրենիք« պիտի թեւակոխէ 115-ամեայ տարեշրջանը: …Եւ այս առթիւ, տարեշրջանի ընթացքին, աւանդապահին տարեդարձը պիտի նշուի բազմաթիւ առիթներով, շրջանի...

ՆՈՐ ՏԱՐԻ…ՆՈՐ ԱՒԻՇ

  ``Հայրենիք``ի այս տարուան վերջին թիւը յատուկ է, իր պատրաստութեամբ եւ էջադրումով: Արդարեւ, 24 էջերէ բաղկացած  այս թիւը կը տեղեկացնէ թէ, նոր տարուան գալուստով, ``Հայրենիք``ը պիտի տօնէ իր 115-ամեակը: Նոր...

ՅԱ­ԿՈԲ ՕՇԱ­ԿԱ­ՆԻ “ՄՆԱ­ՑՈՐ­ԴԱՑ“Ը` ԱՆԳ­ԼԵ­ՐԷ­ՆՈՎ

 Լոն­տո­նի ``Կո­մի­տաս`` հիմ­նար­կը, լոյս պի­տի ըն­ծա­յէ Յա­կոբ Օշա­կա­նի ``Մնա­ցոր­դաց``ը (Remnants), թարգ­ման­ուած անգ­լե­րէ­նի: 1928-էն 1934-ի մի­ջեւ, Կիպ­րո­սի մէջ պատ­րաստ­ուած այս գոր­ծը, որ բաղ­կա­ցած է 1800 էջե­րէ, կը նկա­րագ­րէ Օս­ման­եան օրե­րու հայ...
Social profiles