ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆՑԻՆ ՀԱՍԿՑԵՐ է ԹԷ ԻՆՉՈ՞Ւ ԹԱՂԻ ԿՐՊԱԿԱՎԱՃԱՌԸ ՄՈԼՈՏՈՎԻ «ՆԻԷԹ»-ԻՆ ԿԸ ՀԵՏԵՒԻ

              Մարդիկ փառասիրութիւններ միշտ ունեցած են: Հայը ուրիշներէ աւելի, բայց մեր երեւելիութեան դաշտը նեղ է: Օր մը, կապկումով դիրք փնտռող մը ըսած էր, որ դասարան պէտք է փոխէ, բարձրանայ:...

ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԸ ԹԱՏԵՐԱԲԵՄՆ Է ԸՆԴԴԻՄՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ, ՅԵՂԱՓՈԽՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ԵՒ ԴԱՒԱԴՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ

  Յ․ Պալեան   Յաճախ երախտապարտ եմ ուրիշին, որ իր հակադրութեամբ ինծի կ’օգնէ, որ հաւատարիմ մնամ ինքզինքիս: Ժան Ռոսթան, ֆրանսացի գիտնական եւ իմաստասէր, Ի դար               Իշխանութիւն-ընդդիմութիւն ԽԱՂը մարդու...

«ԴԻՄԱԴՐՈՒԹԻՒՆ» ՇԱՐԺՄԱՆ ՄԱՐՏԱՎԱՐՈՒԹԵԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹԻՒՆԸ ԳՐԱՒԱԿԱՆ՝ ԱՒԵԼԻ ԱՐԴԻՒՆԱՒԷՏ ԸՆԹԱՑՔԻ ԵՒ ՅԱՂԹԱԿԱՆ ԵԼՔԻ

ԺԱԳ ՅԱԿՈԲԵԱՆ «Հայրենիք» Որեւէ քաղաքական զանգուածային շարժման պարագային, ժամանակի թաւալքին հետ շատ յաճախ անհրաժեշտութիւն կը ծագի, որ մօտեցումներու եւ մարտավարական ընտրանքներու մէջ փոփոխութիւններ կատարուին, տուեալ շարժումը աւելի կենսունակ եւ աւելի...

«Կելըփ»-ի Հարցախոյզը Ցոյց Կու Տայ, Որ Հայերու 89 Տոկոսը Դէմ Է Արցախը Ատրպէյճանի Տիրապետութեան Տակ  Տեսնելուն

  Յարութ Սասունեան Արեւելահայերէնի թարգմանեց՝ Ռուզաննա Աւագեան Արեւմտահայերէնի վերածեց՝ Սեդա Գրիգորեան  «Կելըփ» միջազգային ընկերակցութեան կողմէ 26-էն 28 Մայիս 2022-ին կատարուած հարցախոյզի մը համաձայն՝ Հայաստանի հարցուած քաղաքացիներու 89,3 տոկոսը ներկայացնողները ըսած...

ՕՐ ՄԸ ԿԸ ՅԱՂԹԱՀԱՐՈՒԻ՞ ՀԱՅՈՒՆ ԱԽՏԱՒՈՐ ՕՏԱՐԱՄՈԼՈՒԹԻՒՆԸ՝ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Յ. Պալեան             Հայ մարդուն եւ հայկական հաւաքականութիւններուն բարքերուն մաս կը կազմէ օտարամոլութիւնը, խորհելով որ յառաջդիմութիւն է օտարը կապկել, օտար լեզու խօսիլ, օտար կազմակերպութեան անդամ ըլլալ, օտար լեզուով երգել: Օտարամոլութիւնը...

Հայկազի Չորս Կեանք(եր)էն՝ Վերապրում, Փախուստ, Աքսոր Եւ Նոր Աշխարհ («Պանդոկ»-ի Հրատարակութեան 55-ամեակին Առթիւ)

ՌՈՒԲԷՆ ՃԱՆՊԱԶԵԱՆ «Հորիզոն Գրական» «Պանդոկ» հատորը լոյս տեսած է երբ հեղինակ Արամ Հայկազ 67 տարեկան էր: Ըստ Պօղոս Սնապեանի՝ «Ուրիշ գրողներ յիսունի սեմին դանդաղութիւն մը կը սկսին մատնել կամ քէն...

ԹԷ ԻՆՉՈ՞Ւ ԵՒ  Ե՞ՐԲ  ԾՆՈՒՆԴ  ԱՌԱՒ ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ՀԱՅ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԻ ՄՐՑԱՆԱԿԸ

“Every man is guilty for the good he did NOT do!” Անուրանալի ճշմարտութիւն է թէ որակաւոր մանկավարժներուն կը պարտինք ապագայ սերունդին առողջ դաստիարակութիւնը։ Մայրերու եւ Ուսուցիչներու կը պարտինք մեր զաւակներուն...

ՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐ՝ ԹԵԼԱԴՐՈՒԱԾ ԱՂԷՏ-ԱՐՏԱԳԱՂԹԻ ԵՒ ՀԱՅՐԵՆՀԱՆՄԱՆ ԱՐՄԱՏԱԽԼՈՒԹԵՆԷՆ

Յ. Պալեան Մարդ էակին համար արմատախիլ ըլլալ զրկանք մըն է, որ այս կամ այն ձեւով կը հիւծէ իր հոգիին պայծառատեսութիւնը: Փապլօ Ներուտա, չիլեցի բանաստեղծ, Ի Դար               Հայը, անհատ...

Սփիւռքագրութիւն․- Երբ Հայրենիք(ներ)ը Ըլլանք «Բոլորս» 

Խ. Տէր-Ղուկասեան «Միշտ նամռութ հայրենիք, ի՞նչ չեմ տուել քեզ, որ առնել ես փորձում»։ (Յուսիկ Արա, «Իմ երկիրն է սա») Արժանթինցի քաղաքագէտ եւ հրապարակագիր Ֆապիան Պոսօէր (Fabián Bosoer), Գլարին (Clarín) օրաթերթի...
Social profiles