ԻՆՔՆՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԱՐՄԱՏ ՈՐՈՆՈՂ ՖՐԱՆՍԵՐԷՆ ԳԻՐՔ ՄԸ՝ ՏՈՒՆ-ՕՋԱԽԻ ԼՈՅՍ ՈՒ ՄՈՒԹ ՅՈՒՇԻ ՇՆՉԱՌՈՒԹԵԱՄԲ

  Յ. Պալեան             Ֆրանսացի մտաւորական բարեկամ մը երկրորդ անգամն ըլլալով ֆրանսերէն գիրք կը նուիրէ ինծի: Առաջինը կը խօսէր Պրըթանեի հայկական հետքի մասին, հեղինակն էր Իվ Տըվուլֆ: Այդ գիրքի մասին...

Ապագայատեսիլ Սփիւռքը՝ Գործնական Ծրագիրներով

Դոկտ․ Արա Սայեղ Սոյն տարուայ Յունիսի երկրորդ կիսուն, Երեւանի մէջ լոյս տեսաւ գաղափարական, մասնագիտական թէ յարանուանական իրենց պատկանելիութիւններէն անկախ, հոյլ մը աշխարհով մէկ ցիրուցան, բայց անխտիր բոլորը նոյն ցաւոտ մտահոգութեամբ,...

ՆՈՐ ԳԻՐՔԵՐՈՒ ՀԵՏ.- ՈՍԿԵՓՈՇԻԻ ՀԱՏԻԿՆԵՐ (Վ. ԹԵՔԵԱՆԻ «ԿԻՆ՝ ԱՏԵԱՆ, ՄԱՏԵԱՆ»-Ը)

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ Յունիս 2022 Տարեսկիզբին, Երեւանի «Զանգակ» հրատարակչատունէն լոյս տեսաւ սփիւռքահայ արուեստագէտ գրող Վեհանուշ Թեքեանի «Կին՝ ատեան, մատեան» խորագրեալ հատորը: Խմբագիր՝ Յարութիւն Պէրպէրեան, նմանապէս սփիւռքահայ արուեստագէտ գրող: 14-րդ անգամն է...

Զարթի’ր Հայորդի

Ռաֆֆի Սարգիսեան Թորոնթօ Մեր վզին չոգած ծունկը նենգ, Ստրկամիտն կ'ուզէ մնայ իր տեղ, Շնչահեղձ եւ անգիտակից թմրած ենք, Մենք մեր կամքին տէրը չենք։ Զարթի'ր հայորդի, Բռնակալին ծունկը ջարդենք։   Երէկ...

Սերօ Խանզադեանի «Հանդիպում»-ը

  Համադրեց՝ ՆՈՒՊԱՐ ՏԷՄԻՐՃԵԱՆ   Զինուորական բժիշկ Գէորգ Սարուխանեան գնացքով մեկնում էր լեռներում գտնուող իրենց գիւղը, մօրն ու քոյրերին տեսութեան: Երիտասարդ էր՝ համակրելի դէմքով, զինուորականի ձիգ շարժուձեւով: Գոհ էր որ...

Լոյս Տեսաւ․- «ԲԱԳԻՆ» 2021 թիւ 2-3

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ   Խմբագրական                                                                                                                      1 Մարկ Նշանեան                  |  ԺԱՄԱՆԱԿԸ                                                                     5 Յարութիւն Քիւրքճեան      |  ՉՈՐՍ ՏԱՍՆԱՄԵԱԿ ԵՏՔ                                              18 Գրիգոր Պըլտեան                |  ԱՐՄԱՏԱԽԻԼ                                                                    30 Վարդան Մատթէոսեան   |  ՅԻՇՂՈՒ­ԹԻՒՆՆԵՐ ԱՃՄԱՆ...

ԱՆՑՈՒՄՆԵՐՈՒ ՀԻՒՍԻՍԱՓԱՅԼԸ.- Յուշախօսական «Մարգարէն»-ի Վերահրատարակութեան Առիթով

Վիգէն Լ. Ադդարեան Մոնրէալ 17 Ապրիլ 2022 Անցումները մեր կեանքերուն այն մղոնաքարերն են, ուր պահ մը պէտք է յամենալ եւ անդրադառնալ թէ այդ հանգրուանէն յետոյ, մեր էութիւնը մեզի համար այլեւս...

ԳՐԱԿԱՆ ԳԱՆՁԵՐ․- ԻԲՐԵՒ  ՈՐԴԻ  ԵՒ  ՆԱԽԱՀԱՅՐ

Ծ․Խ․- Ստորեւ լոյս կ՛ընծայենք, Վեհանոյշ  Թեքեանի խօսքը Դանիէլ Վարուժանի մասին, կարդացուած 1984-ին Նիւ Եորքի մէջ, ի յիշատակ ձեռնարկի մը ընթացքին։  Կան քերթողներ, որոնք վարարուն թախիծով մը իրենց ծածկաղօթքը կը մրմնջեն,...
Social profiles