Աշխարհի Ամենաբարձր Երկու Խաչքարերու Կրկնօրինակները Պիտի Տեղադրուին Էջմիածին

Հայոց Ցեղասպանութեան հարիւրերոդ տարելիցին առիթով Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինի տարածքին մէջ պիտի տեղադրուին արեւմտեան Հայաստանի նշանաւոր երկու խաչաքարերու կրկնօրինակները: Խաչքարերու կրկնօրինակները կը քանդակէ Լութֆիկ Ղազարեանը: Իւրաքանչիւրը քսան ոտք (վեց մեթր)...

Զօրակցական Երթ…Դէպի Արցախ

  Փետրուար 27-ին, Հ.Յ.Դ. Գերագոյն Մարմինին կողմէ կազմակերպուած դէպի Արցախ զօրակցական երթը կազմակերպուեցաւ մեծ յաջողութեամբ: Աւելի քան 1200 հայորդիներ մասնակցեցան: «Արցախը գերխնդիր» կարգախօսին ներքեւ այս այցելութեան առաջին կանգառը եղաւ Քաշաթաղ,...
Photolure Երեւանի Հիւսիսային Պողոտայի վրայ, այս տեղադրուած պաստառը, պատրաստուած է առարկայական բնոյթ ունեցող մտահոգութենէ եւ անշուշտ կը փոխանցէ նաեւ ենթակայական խոր իմաստ: Արդարեւ, բջիջային հեռաձայներով, Արցախի հետ կապ հաստատելու համար,...

  “ԷՐ ՖՐԱՆՍ“Ի ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՈՒԱՆ ԱՄՍԱԹԵՐԹԸ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՆ

  Ֆրանսայի օդանաւային ընկերութեան՝ ``Էր Ֆրանս``ի, Նոյեմբեր ամսուան ամսաթերթին կարեւորագոյն յօդուածը նուիրուած է Հայաստանին: Արդարեւ, շուրջ 15 էջերէ բաղկացած, այս նկարազարդ եւ հետաքրքրական յօդուածագրութիւնը, սկսած է ``Ցաւդ տանեմ``ով, ուր յօդուածագիրը՝...

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԷՋ.- Հ.Յ.Դ. “ՍԵՐԺ ԳԱԼՈՒՍՏԵԱՆ“ ԲԱՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԲԱՑՈՒՄ

  Օգոստոս 18-ին, Հայաստանի Կոտայքի մարզի Քանաքեռաւանի շրջանին մէջ բացումը կատարուեցաւ Հ.Յ.Դ. ``Սերժ Գալուստեան`` բանակավայրին: Առաջին անգամ ըլլալով Հ.Յ.Դ. Հայաստանի պատանեկան միութիւնը 140 պատանիներով եւ 30 պատասխանատուներով սկսան իրենց բանակումին:...

ՏՈԼՈՐՍԻ ԲՆԱՇԽԱՐՀԸ … ԳԻՒՂԻ ԾՆՈՒՆԴՆ ՈՒ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԸ

  Լոյս կ`ընծայենք այս հետաքրքրական տեղեկութիւնները, որոնք կը պատկանին Ալեքսանտր Սուքիասեանի հրատարակած ``Տոլորս`` գիրքին: Սուքիասեան մանրամասնօրէն կը նկարագրէ իր ծննդավայր՝ Տոլորսի (Սիւնիք – Սիսիանի մօտակայքը) պատմականը: Շինարարութեան մարզէն ներս մասնագիտացած,...

ՄԵԾ ՇՈՒՔՈՎ ՆՇՈՒԵՑԱՒ ՇՈԻՇԻԻ ԱԶԱՏԱԳՐՈՒԹԵԱՆ 22ԱՄԵԱԿԸ

  Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի հասարակութեան եւ տեղեկատուութեան միջոցներու հետ կապերու վարչութիւնը փոխանցեց, որ աշխատանքային այցելութեամբ Արցախ այցելած Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեան մասնակցեցաւ Համաշխարհային Բ. պատերազմի 69ամեակի, Ղարաբաղի բանակի եւ Շուշիի...

 ԵՐԵ­ՒԱ­ՆԻ ՄԷՋ “ՆՈՐ ՀԱ­ԼԷՊ“ ԹԱ­ՂԱ­ՄԱՍ

  Վեր­ջերս, ներ­կա­յա­ցու­ցած է ``Նոր Հա­լէպ`` թա­ղա­մա­սին ամ­բող­ջա­կան յա­տա­կա­գի­ծը: ``Նոր Հա­լէպ`` թա­ղա­մա­սը պի­տի կա­ռուց­ուի Աշ­տա­րա­կի մէջ` դէ­պի Էջմ­ի­ա­ծին տա­նող մայ­րուղի­ին վրայ: Ըստ նա­խա­գի­ծին, թա­ղա­մա­սը ու­նի եր­կու շէնք եւ ակմ­բա­յին շէնք:...

ՆԻՒ ԵՈՐՔ­ԵԱՆ ՊԱՐ­ԳԵՒ` Հ.Հ. ՊԱՇՏ­ՊԱ­ՆՈՒ­ԹԵԱՆ ՆԱ­ԽԱ­ՐԱ­ՐՈՒ­ԹԵԱ­ՆԸ

  ՎԱՆԻԿ ՍԱՆԹՐԵԱՆ   Երե­ւա­նում յի­սուն գե­ղար­ուես­տա­կան գու­նա­ւոր լու­սան­կար­նե­րից բաղ­կա­ցած ցու­ցա­հան­դէս նուի­րեց Հ.Հ. պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեա­նը Նիւ Եոր­քաբ­նակ լու­սան­կա­րի վար­պետ Ռո­պերթ Կա­րա­պետ­եա­նը: Այդ աշ­խա­տանք­նե­րը նա կա­տա­րել է եր­կու տա­րի առաջ, ըն­տիր...

“ԼՈՅՍ“Ի ԿՐԹԱ­ԹՈ­ՇԱ­ԿԱ­ՌՈՒ ԱՐ­ՄԷՆ ՄԿՐՏՉԵԱ­ՆԸ ԿԱ­ՅՈՒՆ` ԳԻՒ­ՂԱՏՆ­ՏԵ­ՍԱ­ԿԱՆ ՈԼՈՐՏ­ՆԵ­ՐՈՒՄ

  Երե­ւա­նի ``Լոյս`` հիմ­նադ­րա­մը կրթա­թո­շակ կը շնոր­հէ հայ ու­սա­նող­նե­րուն` պայ­մա­նաւ որ, այս վեր­ջին­նե­րը ներդ­րում կա­տա­րեն Հա­յաս­տա­նի մէջ, տրա­մադ­րե­լով իրենց ձեռք բե­րած գի­տե­լիքն ու հմտու­թիւն­նե­րը: Ամէն ամառ, ``Լոյս``ի կրթա­թո­շա­կա­ռու­նե­րը կը գոր­ծեն...
Social profiles