Ճանչնանք Մեր Բառերը (1)

2 0
Read Time:2 Minute, 59 Second

Արմենակ Եղիայեան

armenag@gmail.com

  1. Արօր եւ արօր(իկ)

Ենթադրելի է, թէ ամէն արեւմտահայ կը ճանչնայ արօր բառը՝ իբրեւ երկրագործական սարք, նոյնիսկ   եթէ տեսած չըլլայ զայն. այս պարագային ի մտի ունիմ լիբանանահայը, որուն կեանքին մէջէն շատ շուտ վերացաւ արօրը, որ անցած դարու կէսերուն այնքան տարածուած էր Պեքաայի ամբողջ երկայնքին:  Ենթադրելի է, որ Անճարի հայրենակիցները  աւելի նպաստաւորուած ըլլան՝ իւրաքանչիւրը ունեցած ըլլալով իր սեփականը մինչեւ … 1950-ականներու սկիզբը, երբ մեքենական քարշակը (tracteur) բրտօրէն մուտք գործեց այնտեղ եւս ՝ մէկ օրէն միւսը ապայժմէացնելով  հազարամեակներու եզնաքարշ արօրը:

Սարքին հետ շրջանառութենէ դադրեցան այնքան սիրելի բառեր, ինչպէս՝ խոփ, մաճ, մաճկալ,  լուծ, հերկ, ակօս եւ նմանները: Ջաղացն ու աղօրիքը, աղօնն ու սերմնցուն իրենց կարգին: Արդի հայը դժուար թէ ըմբռնէ Դանիէլ Վարուժանի այնքան  ջերմիկ ու հարազատ «Հացին երգը» ժողովածուի բառերը, որոնց բոլորին ծանօթ էին մեր  անմիջական նախնիները:

Հայկական արօր:

   

Եգիպտական արօր  (Ժբ. դար Քա.):

                                                                              

Արօրին   դէմ շատ աւելի  բիրտ պայքար մղուեցաւ  Հայաստանի մէջ՝ խորհրդային կարգերու հաստատումէն ետք, ուր երկրգործութիւնը մեքենականացնելու որոշումը տրուած էր կեդրոնական իշխանութեան կողմէ:

Ռաֆֆի ունի գողտրիկ երգ մը արօրի մասին, որուն առաջին տունը կ’ըսէ:

Իւր անուշ հոտով բուրէ մանիշակ,

                             Ի՜նչ հրճուանք այժմ քեզ գործի, մշակ,

                             Դէ՜, լծէ  դու քո արօր եւ գութան[1],

                             Ցանել պտղաւէտ սերմունք գիտութեան:

*   *   *

Հայերէնը արօր (իկ)  կը կոչէ նաեւ  երկայնակտուց, վառեակի խոշորութեամբ գաղթող թռչուն մը, որուն տեսակը վտանգուած է եւ   որոշ տարածում ունի   Հայաստանի մէջ: Ան առարկայ դարձած է ժողովրդական գողտրիկ երգի մը, որ  կը սկսի հետեւեալ բառերով.

Արօրն ասաց տատրակ հաւքուն.

          «Ինչո՞ւ կու լաս կուց-կուց արուն,

                                                     Երթայ-լցուի փոքրիկ առուն»:

հաւք(ուն), այսինքն՝  թռչուն(ին):

տատրակ  կը նշանակէ վայրի աղաւնի:

կուց-կուց կը նշանակէ ափերով. կուց-ափ:

արուն, այսինքն՝ արիւն:

առու(ն), որ է ջուրի պզտիկ հոսանք, երիզ:

Երգին ամբողջութինը կրնաք գտնել Google-ով:

Այնտեղ կրնաք գտնել   Կոմիտասի սքանչելի մեկնաբանութիւնը եւս:

Զայն շատ  շնորհալի երգողներէն եղած է   Արմենակ Շահմուրատեանը:

  1. Ափ եւ ափն

Սկսելու համար ըսեմ, որ արդի հայը հազիւ թէ գիտնայ, որ մենք ունեցած ենք եւ ունինք իրարանման երկու տարբեր բառեր: Հայր Կռանեանը, օրինակ, կը ճանչնայ մէկ ափ, որ խառն ի խուռն եւ հաւասարապէս կը նշանակէ՝ «ձեռքի մէջը, բուռ, եզերք»:

Մինչդեռ՝

–Մէկը՝ ափ  է, որ թաթի մատներուն միջեւ գտնուող տափարակ մասն է,  որ տեղին համեմատ կը կոչուի նաեւ բուռ.  «ափ մը ցորեն» կամ  «բուռ մը ցորեն»   նոյնանիշ են. ֆրասերէն՝ paume,  անգլերէն՝ palm, իտալերէն՝ palmo:

Այս նշանակութեան հետեւողութեամբ  յառաջացած են հետեւեալ բառերը.

ափիբերան – որ կը նշանակէ զարմացած, պապանձած:

ափյափոյ – որ կը նշանակէ հարեւանցի, վեր ի վերոյ, հապճեպ. արեւելահայերը կ’ըսեն՝ ձեռաց, արաբերէնն ու թրքերէնը՝ հայալլա:

ափաչափ – ափի մը չափով, ծաւալով. ասոր բարբառային ձեւն է՝ ափչաք:

–Իսկ միւսը՝ ափն է, որ կը նշանակէ եզերք, մասնաւորաբար ջրային տարածութեան մը. օրինակ՝ ծովուն ափը, այլեւ գետին, ուրեմն՝ ծովափ(ն) եւ գետափ(ն). ածականները՝ գետափնեայ, ծովափնեայ:

Նաեւ ծայրամաս, օրինակ՝  փոսի, ձորի, ջրհորի.  «Առ ափն ջրհորին» կը նշանակէ ջրհորին եզերքը:  Այլեւ՝  հեռաւոր, անծանօթ, խորթ տարածքներ, ինչպէս՝  «օտար ափեր»:

Այս արմատէն յառաջացած է քարափ(ն), որ կը նշանակէ պարզապէս ժայռ, նաեւ՝  գետի կամ ծովու   եզերքին կառուցուած քարային տարածութիւն, ուր կը հաւաքուին նաւէն իջնողները կամ նաւ բարձրացողները, եւ կը կուտակուին ներկրելի կամ արտակրելի ապրանքները:

*   *   *

Գրաբարի մէջ այս երկուքը յստակօրէն կը զանազանուէին. այսպէս՝

–ափ  -ափոյ  -յափէ      -ափով.             ափք   -ափոց   -յափոց    -ափովք (ափօք):

          –ափն-ափան-յափանէ-ափամբ.        ափունք-ափանց-յափանց-ափամբք:

          Աշխարհաբարի մէջ  ափն կորսնցուցած ըլլալով  բառավերջի «ն» բաղաձայնը, երկուքը ձեւով նոյնացած են եւ հաւասարապէս կու տան՝

ափ-ափի-ափէ-ափով.                            ափեր-ափերու-ափերէ-ափերով:

          Ձեւի եւ հոլովներու նոյնացումն ալ պատճառ դարձած է, որ կամաց-կամաց աղօտի ասոնց իմաստային տարբերութիւնը, եւ շփոթուին երկու բառերը ու ընկալուին իբրեւ մէկ բառ:

«Ափն» ձեւը պահուած է միայն գետափնեայ եւ ծովափնեայ ածականներուն մէջ:

 

[1]  Արօրի աւելի մեծ ու բարդ  մէկ տարբերակը

Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles