ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԵՐԱԺԻՇՏ ՄԸ ՊԱՐԳԵՒԱՏՐՈՒԱԾ` ԳԵՐՄԱՆԻՈՅ ՄԷՋ

0 0
Read Time:1 Minute, 26 Second

Նո­յեմ­բեր 22-ին, Քէ­օլ­նի երաժշ­տա­կան բարձ­րա­գոյն դպրո­ցի ու­սա­նող, փո­ղա­հար (սաք­սո­ֆոն) Հայ­րա­պետ Առա­քել­եան Տիւ­սել­տոր­ֆի պա­լա­տին մէջ, պե­տա­կան նա­խա­րար Պեռնտ Նոյ­մա­նէն ստա­ցաւ հինգ հա­զար եու­րո­յի խրա­խու­սա­կան կրթա­թո­շակ մը, որ սահ­ման­ուած է Հիւ­սի­սա­յին Ռայն- Վեսթ­ֆալ­եան երկ­րա­մա­սի քրիս­տոն­եայ ժո­ղովր­դա­վար­նե­րու աւագ­նե­րու միու­թեան կող­մէ: Տա­րե­կան այս պար­գե­ւը կը տրուի “Պա­տա­նի երա­ժիշտ” մրցու­մի այն մաս­նա­կի­ցին, որ պի­տի շա­րու­նա­կէ երաժշ­տա­կան խո­րաց­եալ ու­սու­ցու­մը: Հայ­րա­պետ Առա­քել­եան եր­րորդ երա­ժիշտն է, որ ար­ժա­նա­ցած է այս կրթա­թո­շա­կին: Մրցա­նա­կա­բաշխու­թեան ըն­թաց­քին պե­տա­կան նա­խա­րա­րը խօ­սե­ցաւ Գեր­ման­իոյ մէջ բազ­մաբ­նոյթ եզա­կի մշա­կոյ­թի առ­կա­յու­թեան մա­սին` շեշ­տե­լով որ քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ­նե­րու հա­մար առանձ­նա­յա­տուկ պա­տաս­խա­նա­տուու­թիւն է խրա­խու­սել այս բազ­մաբ­նոյթ մշա­կոյ­թը: Երկ­րա­մա­սա­յին երաժշ­տա­կան խոր­հուր­դի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Մի­քա­յէլ Պեն­տեր խօսք առ­նե­լով` ներ­կա­յա­ցուց Հայ­րա­պետ Առա­քել­եա­նը եւ անոր կեն­սագ­րու­թիւնը: Ան շեշ­տեց, որ մրցա­նա­կա­կիր երա­ժիշ­տը բա­ցա­ռիկ տա­ղանդ է:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles