Ճանչնանք Մեր Բառերը.- Կոն … կոնգոմ

0 0
Read Time:3 Minute, 25 Second

 

 

Արմենակ Եղիայեան

 

  1. Կոն … կոնգոմ

Միջին հայը դիւրաւ կը ճանչնայ ասոնցմէ առաջինը՝ կոնը, որ երկրաչափական մարմին մըն է՝ սուր գագաթով եւ շրջանակաձեւ խարիսխով.  Ֆրանսերէնն ու անգլերէնը` cone:  Ասոնք կը ծագին յունարէն κωνος /kṓnos բառէն:

Օտար լեզուները այս բառով կը բնորոշեն նաեւ այս նոյն ձեւը ունեցող պտուղները, իսկ պտուղը տուող ծառերը կ’անուանեն conifère, որուն հայերէնն է կոնաբեր  եւ կը նշանակէ կոն տուող, կոն արտադրող, կոնատու:

Հայերէնին ամենածանօթ կոնաբերն է  եղեւնին, որ մայրիի մէկ տարբերակն է եւ  շատ փնտռւած է իբրեւ Կաղանդի ծառ՝ մասնաւորաբար եւրոպացիներուն կողմէ: Նկատել, որ ամբողջ ծառը ինքնին  կոն մըն է, իսկական գեղօր մը,  ճիշդ իր ոչ-ուտելի պտուղին  պատկերով, որ նմանապէս կոնաձեւ է:

Իսկ  ասոր մէկ յատուկ տեսակը՝  շոճին  կամ սոճին[1] է. հայերս շատ աւելի այս վերջինը կը զարդարենք Կաղանդի առթիւ, գոնէ Լիբանանի մէջ, որ այս ծառին իսկական հայրենիքն է:

Հայաստան իր կարգին  օժտուած է  այս ծառով:

Պտուղը կլոր-ձուաձեւ է, շատ յարգի կորիզներով.  Մեր՝ անցեալին թուրք, ներկայիս  արաբ հայրենակիցները այս պտուղն ու սերմը հաւասարապէս կը կոչեն սնոպար,  մենք ալ կը հետեւինք անոնց:

Եղեւինը, շոճին եւ սոճին  հաւասարապէս աւանդուած են  «Նոր հայկազեան»-ով. այս ալ ցոյց կու տայ բառերուս ու համապատասխան հասկացութեանց  խոր  վաղեմութիւնը:

*   *    *

  1. Յետգրաբարեան աղբիւրներու մէջ անտէր կը դեգերի   կոնգոմ  կոչուածը…

Հնագոյն վկայութիւնը կը գտնենք Մխիթար Հերացիի (Ժբ. դարու բժշկապետ) «Ջերմանց մխիթարութիւն» աշխատութեան մէջ, ուր  կոնգոմ սահմանուած է իբրեւ՝

–խաշխաշի, վարդի եւ նման ծաղիկներու գունդ գլուխը, ըսենք՝ կոկոնը:

Ռուբէն Ղազարեանի «Միջին հայերէն»-ի բառարանին մէջ  ան կը ներկայանայ երկու նշանակութիւններով.

–սոճիի կոնաձեւ պտուղը, այլ խօսքով՝ մեր սնոպար կոչածը,

–գլխիկ մանուշակի, նունուֆարի, խաշխաշի, այսինքն՝ ասոնց կոկոնը:

Աշխարհաբարի հեղինակներէն հայր Ղեւոնդ Ալիշանի «Հայբուսակ»-ի 1475-րդ  համարը կոնգոմին կու տայ երկու  նշանակութիւն՝

–վարդի եւ նման ծաղկանց կնգուղը, հասկնալ՝ կոկոնը,

–ըստ քիմիական գրոց՝ « շոճիի խէժը»:

Ուրեմն տեղ մը ան կը նշանակէ ամբողջ պտուղը, այստեղ՝ անոր կամ ծառին խէժը:

Ժթ. դարու երկլեզու բառարաններէն միայն  Նորայր Բիւզանդացին (1884) ունի

կոնգոմ՝ իբրեւ  «պտուղն շոճւոյ»:  Դրած է ֆրանսերէնն  ալ՝ cone,   եւ  strobile, որ խորքին մէջ յունարէն կը նշանակէ հոլ եւ փոխաբերաբար միայն ստացած է սնոպարի նշանակութիւնը՝ իր ձեւին բերումով:.

Անցած դարասկիզբի երկլեզու բառարանները նմանապէս չունին կոնգոմ, իսկ սնոպարին համար  իրենց կարգին կ’առաջարկեն կոնապտուղ-ը, որուն քով կ’աւելցնեն   թրքերէնը,  որ է  չամֆըստըք. քիչ մը զարմանալի է, թէ ինչո՛ւ  օրին մերոնք չեն թարգմանած թրքերէն այս եզրը, որ շատ կայուն է թրքերէնի մէջ եւ կրնար հայերէնին  բառացի տալ   շոճեպիստակ շատ պատշաճ  ու բարեհունչ անունը:

Հետագային  Գայայեան  բառացի հետեւած է   Բիւզանդացիին եւ  գրեթէ ընդօրինակած է զայն նոյնութեամբ: Ասոր հետեւած է Տէր Խաչատուրեանը:

Կռանեան եւ Ճիզմեճեան շոճիի պտուղը անուանող ոչ մէկ բառ ունին:

Արեւելահայ  նորագոյն բառարանները  բոլորը  ունին կոնգոմ՝ միայն իբրեւ աղաւաղեալ անուանումը   «կոկոն» ծանօթ բառին: Իսկ  բարբառագէտ՝ պրոֆեսոր Վիկտոր Կատուալեան իր կողմէ կը հաստատէ, որ Բայազէտի բարբառին մէջ կը գործէ հետեւեալ  աղաւաղ շարքը՝ կոկոն-կոկոմ-կոնգոմ: Այլ խօսքով՝ կոնգոմ անկախ ինքնուրոյն բառ գոյութիւն չունի  արեւելահայերէնի մէջ:

*    *    *

Google-ը՝ ակնարկելով  ինչ-որ ռուսերէն-հայերէն  բառարանի մը,  կոնգոմ-ին կու տայ  «սոճիի խէժ, կոկոն» զոյգ նշանակութիւնները:

Իսկ թէ վերջին անգամ ո՞վ, ո՞ւր եւ ի՞նչ  նշանակութեամբ  կիրարկած է կոնգոմ բառը՝ յայտնի չէ. ենթադրելի է, որ ան  դարեր ամբողջ ապրած է միայն բառարանային կեանքով՝ առանց որեւէ ատեն լոյս աշխարհ գալու եւ մաս կազմելու  կենդանի հայերէնին, գոնէ՝ զոյգ  գրական աշխարհաբարներուն:

  1. Ճանչնանք մեր հարազատները

— Կնոջդ մայը քու զոքանչդ է, հայրը՝ աներդ:

–Ամուսինիդ մայրը քու կեսուրդ[2] է, հայրը՝ կեսրայրդ:

Ուշադրութի՛ւն. այս չորսին երբեք չկցել հայր, մայր բառերը. այսինքն՝ չըսել երբեք՝  զոքանչմայր, աներհայր, կեսուրմայր, կեսուրհայր. նման կազմութիւններ  չունի հայերէնը:

–Կնոջդ քոյրը քու քենիդ է,  եղբայրը՝ աներձագդ կամ նախընտրաբար՝ աներորդիդ, ամուսինը՝ քու քենեկալդ (բաջանախդ):

–Ամուսինիդ քոյրը քու տալդ է, եղբայրը՝ տագրդ, ասոր կինը՝ ներդ:

–Քրոջդ  որդիները քու քեռորդիներդ են:

–Եղբօրդ որդիները քու եղբօրորդիներդ են:

–Հօրդ եղբայրը քու հօրեղբայրդ է,  քոյրը՝  հօրաքոյրդ:

–Մօրդ եղբայրը քու մօրեղբայրդ է քամ քեռիդ, քոյրը՝ մօրաքոյրդ:

–Քոյր-եղբայներու զաւակները իրարու զարմիկներ են:

–Քեզմէ ծնողները զաւակներդ են, ասոնց զաւակները՝ քու թոռներդ,  այս վերջիններուն զաւակները՝ ծոռներդ,  ասոնց ճանաչելի սերունդնեrը՝ ազգականներդ…

armenag@gmail.com

 

 

 

[1] Ունինք քանի մը բառեր որոնք ս/շ տարբերակներով կը ներկայանան՝ սոճի-շոճի, սեմ-շեմ, ՍիմաւոնՇմաւոն եւ այլն.  այս երկւութիւնը հետեւանք է  յունարէն/ասորերէնի ազդեցութեան. ընդ որում՝ յոյնը միշտ ս-ով կ’արտասանէ ասորիին  շ-ով արտասանածը:

[2] Հնագոյն ձեւը սկեսուր է, որ այսպէս ալ մնացած է արեւելահայերէնի մէջ:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
100 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles