Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Արեւելեան Միացեալ Նահանգներու Շրջանային Վարչութեան Առաջին Լիագումար

2023-2025 տարեշրջանի Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Արեւելեան Միացեալ Նահանգներու Շրջանային Վարչութեան առաջին Լիագումարը տեղի ունեցաւ Յունուար 27-28, 2024-ին Հ.Մ.Ը.Մ.-ի գրասենեակին մէջ, Ուոթըրթաուն (Մասաչուսէց): Հետեւելով 46-րդ Շրջանային Ներկայացուցչական ժողովի բանաձեւերուն եւ որոշումներուն, Շրջանային Վարչութիւնը...

Ճանչնանք Մեր Բառերը (15)

Արմենակ Եղիայեան Ի մտի ունիմ... չարաշուք կարենալ բայը, որուն, անցնոշ  երկու շաբաթներուն, յատկացուցի քանի մը յօդուած՝ կանխազգուշական ցանկերով, եւ որը, սակայն, անարգել կը շարունակէ իր «յաղթական» երթը. ամօթալի՜ երթը: Ան...

Երազիս Քրիստոսատիպ Այցելուին Երկրորդ Հանդիպումը…

ՊՕՂՈՍ ԳՈՒԲԵԼԵԱՆ Ռիչմընտ, Վըրճինիա   Անկեղծօրէն խոստովանիմ, ինծի համար ալ հաճելի անակնկալ ու երկնային պարգեւ հանդիսացաւ Տիրոջ երկրորդ այցելութիւնը մեր խոնարհ յարկը: Ես ինծի մեքենաբար հարց տուի, որ այս մեղաւորը...

ՎԱՆ, ԴԱՏՎԱՆ, ՆԵՄՐՈՒԹ, ԱԽԹԱՄԱՐ…ՆԿԱՐԱՀԱՆԴԷՍ ԵՒ… ԱՆՄԻՏ ԹԱՓԱՌՈՒՄ

Յ. Պալեան             Յետ միջօրէ: Հեռատեսիլի լուսամուտէն մէկ ժամ դիտեցի հայաշխարհը: Գիրքեր եւ պատկերներ, երբեմն ալ զբօսաշրջիկի տպաւորութիւններ, ըսած էին, որ այդ տարածութիւնները, դաշտ, լեռ, ծովանման լիճ,  նախահայրերուս ԷՐԳԻՐն  էին:...
Social profiles