ԱԶԳԻ ԴԱՏ Է ԽՕՍԻԼ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՏԱՐԱԾՔԻ ՀԱՅ «ՄՆՑՈՐԴԱՑ»-Ի ՄԱՍԻՆ

Յ. Պալեան             եւ Բռնագրաւուած հայաշխարհին մէջ ջարդէ ազատած եւ անտեսանելի դարձած  հայեր կային, շատեր  շիջած են, կան անոնց յետնորդ սերունդները, որոնց մասին մտածել եւ մտահոգուիլ պարտականութիւն պէտք է ըլլայ: ...
Social profiles