«ԵՐԱԶ»Ի ՅՈԲԵԼԻՆԱԿԱՆ ՀԱՄԵՐԳԸ

Դեկտեմբերի 6-ին, Նիւ Եորքի Քուինզպորօ Գոլէճի հանդիսարանում տեղի ունեցաւ յոբելինական համերգ նուիրուած Սուրբ Սարգիս Հայաստանյաց Առաքելական եկեղեցւոյ «Երազ» պարախուՒմբի հիմնադրման 10-ամեակին:  1999 թ. կազմակերպուեց պարախումբը` վեց անդամով:  Պարախմբի հիմնադիրն է,...

ՈՉ ԵՒՍ Է ԶՕՐԱՎԱՐ ԴՐՈՅԻ ՈՐԴԻՆ՝ ՄԱՐՏԻԿ ԿԱՆԱՅԵԱՆԸ

Հանրահռչակ զօրավար Դրոյի զաւակը՝ Մարտիրոս (Մարտիկ) Կանայեան մահացաւ Շաբաթ, Դեկտեմբեր 26-ին, 71 տարեկանին, յետ երկարատեւ հիuանդութեան: Ծնած Մայիս 1, 1938-ին, Ռումանիոյ մայրաքաղաք Պուքրէշի մէջ, ան կարճ ժամանակաշրջաններ, յաջորդաբար բնակած է...

ՏՕՆԱԿԱՆ ՕՐԵՐ ԵՒ ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ Հ.Օ.Մ.-Ը

[caption id="attachment_2756" align="alignleft" width="300" caption="Հ.Օ.Մ.-ուհիներ՝ զարդեղէններն ու նուէրները կը դասաւորեն"][/caption]  Նիւ Եորքի Հայ Օգնութեան Միութեան Մայր մասնաճիւղը ամէն տարի  այս Տօնական օրերու նախօրեակին կը կազմակերպէ ՏՕՆԱԿԱՆ Վաճառք: Այդ օր կը...

ՀԱՅՐԵՆԻ ԱՄԱՆՈՐ

Ար­տա­սո­վոր եռու­զեռն ու պատ­կե­րը կը սկսի Երե­ւա­նի կեդ­րո­նէն՝ Հան­րա­պե­տու­թեան հրա­պա­րա­կէն, ուր ան­գամ մը եւս քա­նի մը շաբթ­ուայ հա­մար բնա­կու­թիւն հաս­տա­տած է 29 մեթր հա­սա­կով վիթ­խա­րի ծա­ռը՝ զար­դար­ուած ու լու­սա­ւոր­ուած: Հա­յաս­տա­նի...

ԱՅՑԵԼԵՑԷ’Ք ՁԵՐ ՏՈՒՆԸ

Արհեստագիտութիւնը օրէ-օր այնքա¯ն արագ կը զարգանայ ու տեղ կը գրաւէ, որ անխուսափելիօրէն դարձած է մեր առօրեան ամբողջացնող մասնիկ մը: Այսօր, առանց համակարգիչի այս կամ այն ծրագրի օգնութեան հաւանաբար շատ քիչ...

«ԵՐԱԶ» ՊԱՐԱԽՈՒՄԲԻ ՏԱՍՆԱՄԵԱԿԻ ԵԼՈՅԹԸ

Մարիա  Շամլեան-Եփրեմեան [caption id="attachment_2767" align="alignleft" width="193" caption="Անի Մաթէոսեան եւ փոքրիկն Սալբի Քէչէլեան կը հրամցնեն «Երեւակայութեան Պար»ը"][/caption] Նիւ Եորքի Սուրբ Սարգիս եկեղեցւոյ «Երազ» պարախումբը տօնակատարեց  իր հիմնադրութեան տասնամեակը ելոյթ ունենալով Դեկտեմբեր...

ԱԿՆԱՐԿ.- ՅԻՇԵՑՈՒՄ` ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՀՈՂ ՉԷ ԳՐԱՒԱԾ

Ս. ՄԱ­ՍԷ­ՐԷՃ­ԵԱՆ   Հա­յաս­տան-Թուրք­իա հա­մա­ձայ­նա­գիր­նե­րու ստո­րագ­րու­մէն առաջ« բայց մա­նա­ւանդ 10 Հոկ­տեմ­բե­րի հանգր­ուա­նէն աս­դին« ըլ­լա°յ Երե­ւան-Ան­գա­րա գի­ծին վրայ փո­խա­նակ­ուած ակ­նար­կու­թիւն­նե­րուն« ըլ­լա°յ Ար­ցախ­եան հար­ցին վե­րա­բե­րող բա­նակ­ցու­թեանց ըն­թաց­քին« թրքա­կան ու ազեր­ի­ա­կան կող­մե­րը կը...

ՊՈՍԹԸՆԻ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ԹԱՏԵՐԱԽՈՒՄԲԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԱԾ «ՉԱՕ»Ն

Եւս մէկ ան­գամ ըմ­բոշխ­նե­ցինք  հայ թատ­րո­նը, զգա­ցինք նրա կեն­սա­տու գե­ղա­գի­տու­թիւնը մեր շնչա­ռու­թեան մէջ: Մե­ծա­գոյն Պոս­թը­նի Հա­մազ­գա­յին Կրթա­կան եւ Մշա­կու­թա­յին Միու­թեան ջան­քե­րով, Նո­յեմ­բեր 28ի երե­կոյ­եան ժա­մը 7:00ին, Ուա­թըր­թաու­նի Միջ­նա­կարգ Դպրո­ցում բե­մադր­ուեց...

Ի՞ՆՉ ՓՈԽՈՒԱԾ Է ԵՐԿՈՒ ՀԱԶԱՐ ՏԱՐԻ ԵՏՔ

 »Երբ ժա­մա­նա­կը հա­սաւ« Մար­ի­ամ ծնաւ իր անդ­րա­նիկ որ­դին« խան­ձա­րու­րով պա­տեց եւ մսուր մը մէջ դրաւ« որով­հե­տեւ իրենց հա­մար տեղ չկար իջե­ւա­նին մէջ«: Պարզ« ժուժ­կալ բա­ռեր« աւե­տե­լու հա­մար մե­ծա­գոյն դէպ­քը մարդ­կու­թեան...

ԱՐՄԷՆ ՌՈՒՍՏԱՄԵԱՆ ՖԻԼԱՏԵԼՖԻՈՅ ՄԷՋ

ԱՍ­ՊԵՏ ՊԱ­ԼԱՆ­ԵԱՆ (Հայացուց՝ ՆԱ­ՅԻ­ՐԻ ՊԱ­ԼԱՆ­ԵԱՆ) Դեկ­տեմ­բեր 10ին, Ֆի­լա­տելֆ­իոյ Հայ­կա­կան Գա­ղու­թը պա­տե­հու­թիւնը ու­նե­ցաւ հան­դի­պե­լու եւ ունկնդ­րե­լու ըն­կեր Ար­մէն Ռուս­տամ­եա­նին:  Ան­տե­սե­լով ցուր­տը, մօ­տա­ւո­րա­պէս յի­սուն ան­ձեր ներ­կայ եղան »Սի­րուն­եան« Կեդ­րոն: Զրոյց-դա­սա­խօ­սու­թեան ըն­թաց­քին, ան...
Social profiles