ՉԵՄ ՀԱՒԱՏԱՐ ՈՐ ԱՅՐԵՑԻՆ ԿԱՂԱՆԴ ՊԱՊԱՍ

0 0
Read Time:3 Minute, 23 Second

ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱՒԱԳ ՔԱՀԱՆԱՅ ՊՕՂՈՍԵԱՆ

Նիս

Յունուար 15, 2017

Գիտեմ որ ամէնուն կաղանդ պապան եկաւ ու գնաց։ Գիտեմ որ կաղանդ պապան իմս չէ, բոլորիս կաղանդ պապան է, եւ եթէ բոլորիսն է, ուրեﬓ՝ իմս է, ﬔր կաղանդ պապան է, բայց գիտէ՞ք թէ չարագործները ինչ ըրին Նիսի ծովափի Անգլիացիներու զբօսուղիին Promenade Des Anglaisին կեցած բարձրահասակ կաղանդ պապային։

Ըսեմ։ Նախանցեալ տարի ես չափէն աւելի շատ նկարեցի կաղանդ պապաս, ետեւէն, առջեւէն, երկու կողﬔրէն, ցերեկ, գիշեր, արեւուն եւ լուսնակին հետ, ես ալ հետը նկարուեցայ. ﬕնչեւ իսկ խելքիս փչեց որ ամէն օր կաղանդ պապային նկարներէն մէկը տեղադրեմ դիմատետրի էջիս վրան, եւ երախայի պէս հաշուեցի թէ քանի՞ օր ﬓաց իր գալուն. եւ, երթալէն ետքն ալ Գանատայի բարեկաﬓերէս մէկը զիս ձեռ առաւ եւ յաջորդ տարուան վերստին գալու օրերուն հաշիւը տուաւ։

Կաղանդ պապաս արդէն պատրաստուեր էր ճամբորդելու, բայց, չարագործները այրեցին զինք։ Նախանցեալ տարի ալ ան իր փառաւոր հասակովը կանգնած էր իր ճիշդ նոյն տեղը, նոյն սահնակին վրան, տիւ եւ գիշեր կը դիտէր իր մօտէն անցնող, քալող, վազող, հեծանիւ եւ կառք քշող իրեն այցին համար շնորհակալութիւն յայտնող անցորդները։

Նոյն կաղանդ պապաս էր, բայց, նախանցեալ տարի զինքը լոյսով շէնցնող շողերը չէի նկատած. կարծած էի որ լոյս չունէր, բայց, ունէ՛ր, կաղանդ պապային մէջ ամէն տարի լոյս կ՛ըլլայ եւ իր լոյսովը կը զարդարուին տօնական գիշերներուն աստղի նման մարող վառող լոյսերը բոլորը իրն են, իրեն համար են. ինչո՞ւ չեմ տեսներ անկէ ծագող, ﬔր սիրտն ու հոգին ջերմացնող լոյսը։

Նախանցեալ տարի ամէն անգամ որ կաղանդ պապային քովէն անցնէի՝ կը հմայուէի իր ծերունական գեղեցկութենէն, եւ հոգիս ﬕշտ կը կարօտէր իրմէ մէջս մտնող լոյսին։ Չէի հասկնար թէ քաղաքապետարանը ինչո՞ւ չէր հաճած անոր կանգնած տեղը փոխել, գումար չունէ՞ր թէ՝ ի՛նչ։

Յունուար 12, 2017ին Փրովանս Ալփ Քոթ Տազիւրի Շրջանին նախագահը եւ Նիսի նախկին քաղաքապետ Քրիսթիան Էսթրոզին Նիսի կրօնական համայնքներու ներկայացուցիչները հրաւիրեց նոր տարուան իր բարեմաղթութեանց արարողութեան, յիշեց շրջանին եւ Նիսի մէջ անցեալ տարուան դրական եւ ժխտական իրադարձութիւնները, որոնց մէջ, ափսոս, կարեւոր տեղ առաւ

Յուլիս 14ի իրիկուան հրավառութեան աւարտին կատարուած ահաբեկչութիւնը որուն ոճրագործին վարձած բեռնակառքը երթեւեկութեան համար արգիլուած ծովափի ճամբուն վրան ելած կոխած անցած էր պատահական անﬔղ անցորդներուն մարﬕններուն վրայէն, տասնեակներով անﬔղ

զոհեր եւ վիրաւորներ պատճառած էր. նշեց թէ զոհերուն մէջ ամէն ազգէ եւ կրօնքէ անﬔղ զոհեր կային, եւ եզրակացուց որ ոչ մէկ Աստուած, ոչ մէկ կրօնք, եւ ոչ մէկ գաղափար կ՛ընդունի ահաբեկիչներուն մահասփիւռ արարքները, եզրակացուց թէ կեանքը յաղթեց մահուան, եւ ներկայացուց իր նոր տարուան բարեմաղթութիւնները։

Նկարուեցանք, յաջորդ օրուան թերթին մէջ ուզեցի տեսնել զﬔզ, բայց ժամանակի

նեղութեան պատճառով չկայինք. կարեւորն այն էր որ մարդիկ ցանկութիւնը ունենած էին իրենց նմաններուն բարի մաղթանք կատարելու արարողութիւն կազմակերպել. օրաթերթին մէջ ուշադրութիւնս գրաւեցին երկու նկարները ﬔր կաղանդ պապային, մէկուն վրան ան ողջ, առողջ էր, իսկ ﬕւսին վրան այրած եւ կմախք կտրած էր ﬔր կաղանդ պապան։

Ըսել է թէ ահաբեկիչերը չէին գոհացած անցեալ տարուան իրենց չարագործութեան հնձած զոհերով, եւ ուզած էին խորհիլ թէ ինչպէ՞ս պիտի նորէն խոցեն Նիսեցիներուն սրտերն ու հոգիները. ուրեﬓ, որոշած էին այրել ճամբորդելու պատրաստ ﬔր ծերունի սիրելի կաղանդ պապան։

Հանրակառքով առջեւէն անցած ատենս կաղանդ պապայիս կմախքը չկրցայ նկարել որովհետեւ ան պառկած էր, եւ շուրջը թիթեղով ծածկած էին որ զինքը այդ վիճակի մէջ չտեսնենք։

Ի զուր տեղը քննադատեցի կաղանդ պապան ծովափին նոյն կէտին վրան դրած

քաղաքապետութիւնը, քանզի հասկցայ որ անոնք պատահմամբ չէին ընտրած այդ վայրը. ան հոն կեցեր էր օրհնելու Լանվալի մանուկներու հիւանդանոցին մէջ խնամուող պզտիկները, որ անոնք տեսնեն զինք, ուրախանան, երազեն, յուսան, հաւատան որ ան կը սիրէ եւ կը բուժէ զիրենք։

Չարագործները ինչպէ՞ս համարձակեցան այրել ﬔր կաղանդ պապան. այրեցի՞ն. այո՛, այրեցի՛ն։ Ոստիկանութիւնը քարիւղի հետք գտաւ անոր շուրջը։ Կաղանդ պապային այրիլը ինծի եւ շատերուն ցաւ պատճառեց։ Կ՛ըսեն թէ եթէ բռնեն՝ չարագործին ծանրագոյն պատիժը պիտի տան, բայց, կաղանդ պապային շքեղութիւնը պիտի վերակազմուի՞ գգուելու մանուկներուն երազները…։

Նոր տարիին ամէն մարդ իր նմանին խաղաղութիւն կը մաղթէ։ Խաղաղութի՞ւն։ Այո, բայց խաղաղութիւն մաղթողը ինք պէտք է խաղաղ եւ խաղաղասէր ըլլայ որպէսզի քովինին եւ նմանին ալ տայ խաղաղութիւն բերէ իր շուրջիններուն։

Որքան ալ կարծել ուզեմ թէ չարագործնե՛րը չեն կրցած այրել իմ, քու, բոլորիս կաղանդ պապան, փաստն այն է որ այրեր են, բայց կրցե՞ր են ոչնչացնել իմ, ﬔր եւ Լանվալի հիւանդանոցի մանուկներուն կաղանդ պապան. ո՛չ. չե՛ն կրցած։ Մեր կաղանդ պապան յաւիտենական է։

Չե՛մ հաւատար որ այրեցին կաղանդ պապաս։

 

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles