ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ ՏԻԳՐԱՆԱԿԵՐՏԻ ՄԷՋ` ՏԵՂՒՈՅՆ ՍՈՒՐԲ ԿԻՐԱԿՈՍ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՊԱՏԱՐԱԳԷՆ ԵՐԿՈՒ ՇԱԲԱԹ ԵՏՔ

0 0
Read Time:2 Minute, 18 Second

Նո­յեմ­բեր 11-13-ին, Տի­յար­պէ­քի­րի (Տիգ­րա­նա­կերտ) քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նէն ներս, տե­ղի ու­նե­ցաւ գի­տա­ժո­ղով մը, որուն նիւթն էր, քա­ղա­քի փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րը 1838-1938 տա­րի­նե­րուն:

Այս գի­տա­ժո­ղո­վը, կազ­մա­կերպ­ուած էր “Հրանդ Տինք Հիմ­նարկ“ին կող­մէ: Բաց­ման խօս­քը կա­տա­րեց քա­ղա­քա­պետ Օս­ման Պայ­տե­միր, որ  ան­գամ մը եւս կոչ ուղ­ղեց, անց­եա­լի նման գոր­ծակ­ցե­լու:

Տիյարպէքիրի (Տիգրանակերտ) քաղաքապետ Օսման Պայտեմիր

Պայ­տե­միր, նշեց թէ պատ­մու­թեան էջե­րը կը փաս­տեն թէ Տիգ­րա­նա­կերտ, վե­րոշ­եալ թուա­կան­նե­րուն սկիզ­բը եղած է, շրջա­նի մե­ծա­գոյն քա­ղաք­նե­րէն, այդ ալ շնոր­հիւ փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րու կա­տա­րած աշ­խա­տան­քին: Ան հաս­տա­տեց թէ հետզ­հե­տէ հա­յերն ու աս­որի­նե­րը սկսած էին հե­ռա­նալ, եւ այդ պատ­ճա­ռով ալ, շրջանը կորսն­ցու­ցած էր իր դիրքն ու կա­րե­ւո­րու­թիւնը: Պայ­տե­միր եզ­րա­կա­ցուց թէ, քա­ղա­քէն ներս, ամէն ճիգ պի­տի թափ­ուի, որ­պէս­զի, այս հե­ռա­ցած փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րուն յանձն­ուին իրենց կալ­ուած­ներն ու ինչ­քե­րը: Պայ­տե­միր կ՛ամ­բաս­տան­ուի, ար­գիլ­ուած կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու հետ գոր­ծակ­ցած ըլ­լա­լուն պատ­ճա­ռով եւ կրնայ 28 տարի­ով բան­տարկ­ուիլ:

Դժբախ­տա­բար պետա­կան մի­ջամ­տու­թեան ար­դիւնք, կա­րե­լի չե­ղաւ ուղ­ղակի­օ­րէն սփռել այս գի­տա­ժո­ղո­վը, որուն բաց­ման հան­դի­սու­թեան նա­եւ խօսք առաւ, Հրան­դի կո­ղա­կից` Ռա­քէլ Տին­քը:

Այս գի­տա­ժո­ղո­վին մաս­նակ­ցե­ցան Եւ­րո­պա­յէն, Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րէն եւ Թուրք­իա­յէն ժա­մա­նած զա­նա­զան մաս­նա­գէտ­ներ, դա­սա­խօս­ներ եւ հրա­ւիր­եալ­ներ, որոնց կար­գին.- Ռէ­մոն Գէ­որգ­եան, Սե­դա Ալ­թուկ, Վա­հէ Թաշճ­եան, Հանս Լու­քաս Քի­զըր, Տէյ­վիտ Կաունթ, Պար­պը­րա Մեր­կէր­եան, Ճորճ Աղ­ճայ­եան, Այ­հան Աք­թար, Եէ­լը Վեր­հէյժ եւ Ճա­նէթ Քլայն:

Նշենք թէ, “Հայ­րե­նիք“ի անգ­լե­րէն բաժ­նի` “Ար­մինի­ըն Ուք­լի“ի խմբա­գիր Խա­չիկ Մու­րատ­եան, ներ­կայ եղած էր այս գի­տա­ժո­ղո­վին:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles