Սփիւռքի Կարողական Ուժին Մասին

ՎԱՉԷ ՓԱՓԱԶԵԱՆ Հսկայ է սփիւռքի կարողական ուժը իր երեք երեսներով` նիւթական-տնտեսական, մարդուժի, քարոզչական-յարաբերական: Ներկայիս այդ ուժին միայն մէկ չնչին մասը կը գործածուի: Այսպէս, ա) բարեկեցիկ եւ հարուստ  աշխարհատարած խաւին նիւթական...
Social profiles