ՖԻԼԱՏԵԼՖԻԱ.- ՄԵԾ ԾՆՈ­ՂԱՑ ՕՐ ՀԱՅ ՔՈՅ­ՐԵ­ՐՈՒ ՎԱՐ­ԺԱ­ՐԱ­ՆԷՆ ՆԵՐՍ

0 0
Read Time:2 Minute, 20 Second

 Ֆի­լա­տելֆ­իոյ Հայ Քոյ­րե­րու Վար­ժա­րա­նը գե­ղե­ցիկ աւան­դու­թիւն ըրած է ամէն տա­րի պատ­ուե­լու Հին­գե­րորդ դա­սա­րա­նի աշա­կերտ­նե­րուն մեծ հայ­րերն ու մեծ մայ­րե­րը: Ամ­բողջ ամի­սը անոնք գրե­ցին իրենց մեծ ծնող­նե­րու մա­սին, ապա զե­տե­ղե­ցին պատ­կե­րա­զարդ յու­շա­տետ­րին մէջ եւ ըն­տա­նե­կան ծառ պատ­րաս­տե­ցին:  Մարտ 8, 2012-ին, յի­շա­տա­կե­լի օր մը հան­դի­սա­ցաւ ամէ­նուն հա­մար: Նախ Վար­ժա­րա­նիս տնօ­րէ­նու­հին` Քոյր Էմ­մա Մու­սայ­եա­նը իր բաց­ման խօս­քը ուղ­ղեց մեծ ծնո­ղաց եւ ըսաւ թէ անոնք են սիւնը ըն­տա­նի­քին, ան­սա­սան ծա­ռը որ շուք կու տայ ըն­տա­նի­քին ան­դամ­նե­րուն, անոնք են որ կը թրծեն սէ­րը Աս­տու­ծոյ եւ կը սոր­վեց­նեն իրենց թոռ­նիկ­նե­րուն կեան­քի ար­ժէք­նե­րը: Ապա աշա­կերտ­նե­րը բեմ ելան իրենց սի­րոյ եւ երախ­տա­գի­տու­թեան ար­տա­յայ­տու­թիւն­նե­րը յայտ­նե­լու իրենց մեծ ծնող­նե­րուն նա­եւ այն բա­րիք­նե­րուն հա­մար, որոնք վա­յե­լած են անոնց­մէ: Ամէն աշա­կերտ առի­թը ու­նե­ցաւ իր մեծ ծնո­ղաց խօսք ուղ­ղե­լու եւ նուի­րե­լու յու­շա­մատ­եա­նը:

Ամէ­նուն աչ­քե­րէն ու­րա­խու­թեան ար­ցունք­ներ կը հո­սէ­ին ի տես իրենց թոռ­նիկ­նե­րուն եւ անոնց գո­րո­վա­լիր խօս­քե­րուն: Անոնք պա­րե­ցին, եր­գե­ցին եւ նուա­գե­ցին իրենց մեծ ծնո­ղաց հա­մար: Այս ան­մո­ռա­նա­լի ելոյ­թի աւար­տին, Ար­փի Մի­նաս­եան գե­ղե­ցիկ ծաղ­կե­փունջ մը նուի­րեց հա­յե­րէ­նի ու­սուց­չու­հի` Տիկ. Թա­մար Փա­նոս­եա­նի, որ մեծ սի­րով ու խնամ­քով պատ­րաս­տած էր այս հան­դի­սու­թիւնը, եւ ծնող­նե­րուն կող­մէ շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց անոր, որ  բծախնդ­րու­թեամբ դրոշ­մած էր պզտիկ­նե­րուն սրտե­րուն մէջ երախ­տա­գի­տու­թիւն եւ յար­գանք հան­դէպ իրենց մեծ ծնո­ղաց:  Ապա ամէն ոք ճաշակեց հա­մեղ ճա­շե­րը որոնք պատ­րաս­տած էին հին­գե­րորդ դա­սա­րա­նի ծնող­նե­րը ու զուար­ճա­լի ժա­մա­նակ ան­ցու­ցին մի­ա­սին:  Վարձ­քեր­նիդ կա­տար Հայ Քոյ­րե­րու Վար­ժա­րա­նի դաստ­ի­ա­րակ­ներ: Եր­կար ու առողջ ապ­րիք սի­րե­լի մեծ ծնող­ներ:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles