ՎԵՀ ԱԶԳ… ՎԵՀ ՄՇԱԿՈՅԹ

0 0
Read Time:2 Minute, 45 Second

Ան­նա­հանջ վե­հու­թեամբ եւ ան­խոնջ վսե­մու­թեամբ կա­տար­ուե­ցաւ Նիւ Եորք – Նիւ Ճըրզիի շրջա­նին մէջ, կազ­մա­կերպ­ուած Հա­մազ­գա­յի­նի «Մէկ Ազգ, Մէկ Մշա­կոյթ» ձեռ­նար­կը:

Այս­պէս, Հա­մազ­գա­յին հայ մշա­կու­թա­յին եւ կրթա­կան միու­թիւնը, կառ­չած մնա­լով հայ ար­ուես­տին, մշա­կոյ­թին ու գրա­կա­նու­թեան շա­րու­նա­կեց իր սուրբ աշ­խա­տանքն ու գոր­ծու­նէ­ու­թիւնը:

Հիմ­նադ­րու­թեան նպա­տակ, ծննդո­ցի պայ­ման­ներ, եր­կար վազ­քի վրայ եր­կա­րող իրա­գոր­ծում­ներ, ներ­կայ մշա­կու­թա­բա­նա­կան խնդիր­նե­րու քննար­կում­ներ եւ յա­ռա­ջի­կա­յի ծրա­գիր­ներ, գոր­ծու­նէու­թիւն­նե­րով լի ձեռ­նարկ­ներ, որոնց շար­քին էր այդ օր­ուայ Մշա­կու­թա­յին Փա­ռա­տօ­նը՝ «Մէկ Ազգ, Մէկ Մշա­կոյթ»:

Այդ­պէս են, այ­սօր Հա­մազ­գա­յի­նի հո­վա­նա­ւո­րու­թիւնը վա­յե­լող եւ ստո­րագ­րու­թիւնը կրող, հայ թէ օտար հա­սա­րա­կու­թիւն­նե­րուն հրամ­ցուող թատ­րո­նը, պա­րը, գե­ղան­կար­չու­թիւնը, երաժշ­տու­թիւնը, կեր­պար­ուես­տը, գե­ղար­ուես­տա­կան ձեռ­նարկ­նե­րը…

Գա­հի­րէի մէջ, խումբ մը մտա­ւո­րա­կան­նե­րու եւ ար­ուես­տի սի­րա­հար «խենթ» հա­յոր­դի­նե­րու կող­մէ հիմն­ուած՝ Հա­մազ­գա­յի­նը, դեռ վեր­ջերս բո­լո­րած էր իր ութ­սու­նամ­եա­կը: Տա­րե­դարձ մը որ կը նշուի միու­թեան ծննդո­ցէն, հիմ­նադ­րու­թեան պայ­ման­նե­րէն, ան­ցած ուղի­էն, հաս­նե­լով կրթու­թեան, ար­ուես­տի եւ ըն­դ­հան­րա­պէս մշա­կոյ­թի ոլոր­տի բարձր գա­գաթ­ներ: Այն­պի­սի բարձր ու սէգ գա­գաթ­ներ որոնք կը յատ­կանշ­ուին հսկա­յա­կան ներդ­րում­նե­րով եւ մշա­կու­թա­յին լայ­նա­ծա­ւալ գոր­ծու­նէ­ու­թիւն­նե­րով…Աղ­բալ­եան­նե­րու եւ Շան­թե­րու սահ­մա­նած առա­քե­լու­թիւն­նե­րով եւ անոնց թո­ղած թան­կա­գին աւան­դով:

Թէ° Հայ­րե­նի­քի եւ թէ° Սփիւռ­քի ուղ­ղու­թեամբ, մշա­կոյ­թի եւ կրթու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան հա­մար­ժէք աշ­խա­տանք տա­րած Հա­մազ­գա­յի­նը, ցայ­սօր տար­բեր պայ­ման­նե­րու տակ, Հա­յաս­տա­նի մշա­կոյ­թի-կրթու­թեան եւ Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան հետ, հա­մա­գոր­ծակ­ցա­բար հանգր­ուան­ներ նուա­ճած է, կազ­մա­կեր­պե­լով զա­նա­զան ձեռ­նարկ­ներ եւ հան­դի­սու­թիւն­ներ: Այս գոր­ծե­լա­ո­ճին ցայ­տուն օրի­նա­կը, վե­րո­յիշ­եալ ձեռ­նար­կին ստեղ­ծած մթնո­լորտն էր ու տեղ­ւոյն ներ­կայ ամե­րի­կա­հայ զանգ­ուած­նե­րուն հա­մար, պար­զած հաս­տատ հե­ռան­կար­նե­րու հա­մայ­նա­պատ­կե­րը:

Այդ օր, ձեռ­նար­կին անունն էր «Մէկ Ազգ, Մէկ Մշա­կոյթ», իսկ ար­դիւն­քը՝ Վեհ Ազգ…Վեհ Մշա­կոյթ:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles