Հ.Մ.Ը.Մ.-Ի 95-ԱՄԵԱԿԻ ՆՇՈՒՄ ՀԱԼԷՊԻ ՄԷՋ

0 0
Read Time:3 Minute, 19 Second

ard haleb-6 Նո­յեմ­բեր 3-ին, հա­կա­ռակ տի­րող պայ­ման­նե­րուն, Հա­լէ­պա­հա­յու­թիւնը “Գէ­որգ Եսայ­եան“ սրա­հին մէջ, ներ­կայ գտնուե­ցաւ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի հիմ­նադ­րու­թեան 95-րդ տա­րե­դար­ձին նուիր­ուած տօ­նա­կա­տա­րու­թեան, հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ` Բեր­իոյ թե­մի առաջ­նորդ Շա­հան եպս. Սար­գիս­եա­նի, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Հա­լէ­պի մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան եւ Սկաուտ խոր­հուր­դին:ard haleb5

Հան­դի­սու­թիւնը սկսաւ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի փո­ղե­րա­խում­բի սուր­ի­ա­կան եւ հայ­կա­կան քայ­լերգ­նե­րու նուա­գով, ապա ներ­կա­նե­րը մէկ վայրկ­եան հրա­ւիր­ուե­ցան յոտն­կայս յար­գե­լու Հ.Մ.Ը.Մ.-ի ննջեց­եալ­ներն ու նա­հա­տակ­նե­րը, ինչ­պէս նա­եւ` վեր­ջին եր­կամ­եա­յին Սուր­իոյ մէջ ին­կած տե­ղա­ցի թէ հայ նա­հա­տակ­նե­րու ան­մար յի­շա­տա­կին: Փո­ղե­րա­խում­բը կրկին ան­գամ երգ մըն ալ նուա­գե­լով` դուրս եկաւ սրա­հէն:

Բաց­ման խօս­քով ելոյթ ու­նե­ցաւ Սկաուտ խոր­հուր­դի ատե­նա­պետ Շանթ Մի­նաս­եան, անոր ան­մի­ջա­պէս յա­ջոր­դեց բաց­ման պատ­կեր, որով ներ­կա­յաց­ուե­ցաւ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի պատ­մու­թիւնը: Ներ­կա­յաց­ուե­ցաւ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի պատ­մու­թիւնը սա­հիկ­նե­րու մի­ջո­ցով, որուն ըն­թաց­քին ազ­գա­յին եւ յե­ղա­փո­խա­կան եր­գե­րով ելոյթ ու­նե­ցաւ երգ­չա­խում­բը (հինգ երգ), ապա` դրօ­շա­կի արա­րո­ղու­թիւն, արա­բե­րէն պար, գա­ւա­զա­նով եւ գլա­նով մար­զանք, աս­մունք, չա­փա­կան մար­զանք, անգլ­ի­ա­կան պար, բուրգ, ան­ձայն զա­ւեշտ:

ard haleb-4Օր­ուան բա­նա­խօսն էր Տա­թեւ Ա. քհնյ. Մի­քա­յէլ­եա­նը: Ան հան­գա­մա­նօ­րէն անդ­րա­դար­ձաւ Հայ Մարմ­նակր­թա­կան Ընդ­հա­նուր Միու­թեան կազ­մա­կեր­պա­կան ու­ժին եւ գա­ղա­փա­րա­կան աւանդ­նե­րուն, որոնք իր ծնուն­դէն սկսեալ վճռե­ցին պատ­մակ­շիռ առա­քե­լու­թեան տա­րո­ղու­թիւնը եւ ի գործ դրուե­լիք զո­հո­ղու­թեանց ծա­ւա­լը:

Բա­նա­խօ­սու­թեան յա­ջոր­դեց հայ­կա­կան պար: Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Հա­լէ­պի մաս­նա­ճիւ­ղի աւե­լի քան 350 ան­դամ­ներ` գայլ-արծ­ուիկ­նե­րը, արի-արե­նուշ­նե­րը, պար­ման-պար­մա­նու­հի­նե­րը, փո­ղե­րա­խումբն ու նո­րաս­տեղծ նուա­գա­խում­բը բեմ բարձ­րա­ցան եւ բծախն­դիր ձե­ւով ներ­կա­յա­ցու­ցին Հ.Մ.Ը.Մ.-ը` հայ­րե­նա­սի­րու­թեան եւ նուի­րու­մի պատ­գամ փո­խան­ցե­լով հա­լէ­պա­հա­յու­թեան:ard haleb-3

Հան­դի­սու­թեան անակն­կալ­նե­րէն էր Հ.Մ.Ը.Մ.-ի նո­րաս­տեղծ նուա­գա­խում­բը, որ Ազ­գա­յին եւ յե­ղա­փո­խա­կան եր­գե­րով ելոյթ ու­նե­ցաւ յա­ջոր­դա­բար` “Մայր ծնո­ղին“, “Հա­յեր Մի­ա­ցէք“ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի նուիր­ուած երգ մը եւ “Արիւ­նոտ դրօշ“, որ խան­դա­վա­ռու­թիւն ստեղ­ծեց հան­դի­սա­տե­սին մօտ:

Հ.Մ.Ը.Մ.-ի հիմ­նադ­րու­թեան 95-րդ տա­րե­դար­ձին նուիր­ուած տօ­նա­կա­տա­րու­թեան աւար­տին բեմ հրա­ւիր­ուե­ցաւ Բեր­իոյ թե­մի առաջ­նորդ Շա­հան եպս. Սար­գիս­եա­նը` տա­լու իր հայ­րա­կան օրհ­նու­թիւնը:

Հան­դի­սու­թիւնը աւար­տե­ցաւ “Յա­ռաջ, Նա­հա­տակ“ քայ­լեր­գով:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles