ՇԻՔԱԿՈՅԻ ՄԷՋ ՁԵՌՆԱՐԿ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՍՈՒՐԻԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ

0 0
Read Time:1 Minute, 48 Second

Շա­բաթ, Սեպ­տեմ­բեր 29-ին, Շի­քա­կո­յի Կլեն­վիու շրջա­նէն ներս գտնուող Հայ Կեդ­րո­նէն ներս, տե­ղի ու­նե­ցաւ ձեռ­նարկ մը կազ­մա­կերպ­ուած տեղ­ւոյն “Քրիս­տա­փոր“ Կո­մի­տէ­ու­թեան կող­մէ: Թէ­եւ ձեռ­նար­կը Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան 112-ամ­եա­կին առ­թիւ էր, սա­կայն նկա­տի ու­նե­նա­լով Սուր­իոյ կա­ցու­թեան վատ­թա­րա­ցումն ու տեղ­ւոյն գա­ղու­թին դժուա­րու­թիւն­նե­րը, հա­ւա­քը նուիր­ուած էր Սուր­ի­ա­հայ գա­ղու­թին: Բաց­ման խօս­քը կա­տա­րեց Ար­մէն Փա­փազ­եան, որ հրա­ւի­րեց Վազ­գէն Այ­վազ­եա­նը, ներ­կա­յաց­նե­լու Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան կա­տա­րած դե­րը Սուր­իոյ մէջ: Այ­վազ­եան նշեց ման­րա­մաս­նօ­րէն տե­ղե­կա­ցուց Հ.Յ.Դ.-ի կա­տա­րած աշ­խա­տան­քը, իր քոյր միու­թիւն­նե­րու մի­ջո­ցաւ:

Ապա, “Հա­մազ­գա­յին“ի անու­նով խօսք առաւ Յա­րու­թիւն Մի­քա­յէլ­եան, որ յու­շեր պատ­մեց Հա­լէ­պի իր ման­կու­թե­նէն, որոնք յու­զում պատ­ճա­ռե­ցին: Ապա խօսք առաւ Պոս­թը­նէն ժա­մա­նած “Հայ­րե­նիք“ի խմբա­գիր` Զա­ւէն Թո­րիկ­եան, որ ներ­կա­յա­ցուց Հա­լէ­պի ներ­կայ իրա­վի­ճա­կը: Ապա, տե­ղի ու­նե­ցաւ հարց-պա­տաս­խան: Վեր­ջին խօսք առ­նո­ղը եղաւ “Քրիս­տա­փոր“ Կո­մի­տէ­ու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Կրէկ Պետ­եան, որ կոչ ուղ­ղեց դրա­մա­հա­ւա­քի: Այս առ­թիւ, կա­րե­լի եղաւ հա­ւա­քել ինը հա­զար տո­լար:

Նշենք թէ, ձեռ­նար­կը սկսած էր տեղ­ւոյն Հ.Մ.Ը.Մ.-ի սկաու­տա­կան կազ­մի տո­ղանց­քով եւ քայ­լերգ­նե­րու եր­գե­ցո­ղու­թեամբ, որ­մէ ետք, շրջա­նի հո­վիւ Տէր Զա­րեհ Սահակ­եան կա­տա­րեց օր­ուան աղօթ­քը:

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles