ՀԱՅ ԳԻՐՔԻ ՏԱՐԻ

0 0
Read Time:2 Minute, 17 Second

Անց­նող ամիս­նե­րուն, բազ­միցս տե­ղե­կա­ցանք թէ հա­յե­րէն լե­զուն, գիրն ու գիր­քը, իրենց վրայ կեդ­րո­նա­ցու­ցած են բո­լոր հա­յոր­դի­նե­րուն ու­շադ­րու­թիւնը, սկսե­լով Սփիւռ­քի հե­ռա­ւոր ոս­տայն­նե­րէն մին­չեւ մայր Հա­յաս­տան:

``Աստուածաշունչ``ի երկրորդ (վերը) եւ երրորդ օրինակները, յաջորդաբար տպուած Պոլսոյ (1705) եւ Վենետիկի (1733) մէջ

Այս գծով կա­տար­ուե­ցան հա­ւաք­ներ, գի­տա­ժո­ղով­ներ եւ հա­մա­գու­մար­ներ:

Հա­ւա­քա­կան կեան­քին մէջ, առաջ­նա­հերթ է հայ գիր­քին դրա­կան ներ­կա­յու­թիւնն ու կա­րե­ւո­րու­թիւնը: Առ այդ, հայ կրթօ­ճա­խին եւ ըն­տա­նի­քին պար­տա­կա­նու­թիւնն է դառ­նա­լու պա­հա­պա­նը` հայ գիր­քին: Այս պատ­ճա­ռով ալ, Մե­ծի Տանն Կի­լիկ­իոյ Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան կող­մէ 2012 տա­րին,  հռչակ­ուած է իբ­րեւ “Հայ Գիր­քի Տա­րի“:

Մատրասի (Հնդկաստան) մէջ տպուած գիրք (վերը) Մեսրոպ Երէցի կողմէ եւ 1733-ին լոյս տեսած ``Աստուածաշունչ``ը

Նա­եւ, 2012 թուա­կա­նը 500-ամ­եակն է հայ լե­զուն պահ­պա­նե­լու, պաշտ­պա­նե­լու ու տա­րա­ծե­լու կոչ­ուած հայ գիր­քի տպագ­րու­թեան: Հայ լե­զուն պէտք է դառ­նայ աշ­խար­հի բո­լոր կող­մե­րը ցրուած մեր ժո­ղո­վուր­դի զա­ւակ­նե­րուն ազ­գա­յին պատ­կա­նե­լիու­թեան ան­խոր­տա­կե­լի առանց­քը ու միու­թեան ամուր շա­ղա­խը:

Ոսկան Վարդապետ Երեւանցիի կողմէ լոյս տեսած ``Աւետարան``ը (վերը), Ամսթերտամի (1668) մէջ եւ Ասթրախանի մէջ լոյս տեսած գիրք մը` 1797 թուականին

Հոս, տե­ղին է կրկնել, թէ հա­ւատ­քի ու հայ­րե­նի­քի կող­քին, նա­եւ հայ լե­զո՛ւն պա­հեց մեզ, հայ լե­զո՛ւն ամ­րա­ցուց մեր գո­յու­թիւնը, հայ լե­զո՛ւն բիւ­րե­ղա­ցուց մեր ինք­նու­թիւնը եւ այ­սօ՛ր ու մի՛շտ, հայ լե­զուն է ազ­գա­յին պայ­քա­րին զօ­րեղ վա­հա­նը, հա­յորդիի միու­թեան ամուր օղա­կը, հա­յու­թեան ինք­նու­թեան դրոշ­մը: Առանց հայ լեզ­ուին մեր կեան­քը պի­տի պարպ­ուի  ար­ժէք­նե­րէն, սրբու­թիւն­նե­րէն ու աւան­դու­թիւն­նե­րէն, հա­յու հա­րա­զատ էու­թե­նէն:

``Աղթարք``` լոյս տեսած Վենետիկի մէջ 1512-ին
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Menu
Social profiles

Վերջին