ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑԱՒ ՃԱՏՐԱԿԻ ԱՇԽԱՐՀԻ ԱԽՈՅԵԱՆ

0 0
Read Time:2 Minute, 39 Second

Նին­պո­յի (Չի­նաս­տան) մէջ աւար­տե­ցաւ ճատ­րա­կի աշ­խար­հի ու­թե­րորդ խմբա­յին ախոյ­եա­նու­թիւնը, որուն իրենց մաս­նակ­ցու­թիւնը բե­րին աշ­խար­հի տա­սը զօ­րա­ւոր եր­կիր­նե­րու հա­ւա­քա­կան­նե­րը: Անոնց կար­գին էր նա­եւ Հա­յաս­տա­նի տղոց ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նը, որ կա­տա­րեց մեծ իրա­գոր­ծում մը, իր պատ­մու­թեան մէջ առա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով հան­դի­սա­նա­լով ախոյ­եան` նա­խա­պէս եր­կու առի­թով պրոն­զէ մե­տա­լա­կիր դառ­նա­լէ ետք: Աշ­խար­հի զօ­րա­ւո­րա­գոյն եր­կիր­նե­րու ներ­կա­յու­թեան, հայ­րե­նի վար­պետ­նե­րուն կա­տա­րած այս իրա­գոր­ծու­մը հպար­տան­քի մեծ առիթ մըն է, յատ­կա­պէս նկա­տի ու­նե­նա­լով, որ այս­պի­սով Հա­յաս­տան փաս­տեց, որ թէ­եւ բնակ­չու­թեամբ փոքր եր­կիր մըն է, սա­կայն կրնայ ան­կա­րե­լին կա­րե­լի դարձ­նել եւ հան­դի­սա­նալ աշ­խար­հի ախոյ­եան:

Տա­սը հա­ւա­քա­կան­նե­րուն մէջ հայ­րե­նի կազ­մը, հինգ յաղ­թա­նա­կով եւ չորս հա­ւա­սա­րու­թիւ­նով, մի­ակն ըլ­լա­լով մրցա­շար­քը աւար­տեց առանց պար­տու­թեան` ար­ձա­նագ­րե­լով հինգ յաղ­թա­նակ եւ չորս հա­ւա­սա­րու­թիւն: Նշենք թէ վեր­ջին մրցու­մին,  Հա­յաս­տա­նի տղոց ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նը միայն հա­ւա­սա­րու­թեան մը կա­րիք ու­նէր: Այդ­պէս ալ պա­տա­հե­ցաւ, եւ հայ­րե­նի կազ­մը 2-2 ար­դիւն­քով հա­ւա­սա­րու­թեամբ բաժն­ուե­լէ ետք իր մրցա­կից Ուք­րա­յի­նա­յէն, իր պատ­մու­թեան մէջ առա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով հան­դի­սա­ցաւ աշ­խար­հի ախոյ­եան: Լե­ւոն Արոն­եան, Սեր­կէյ Մով­սիս­եան, Վլա­տի­միր Յա­կոբ­եան եւ Գաբրի­էլ Սարգս­եան իրենց հա­ւա­սա­րու­թիւն­նե­րը յա­ջոր­դա­բար ար­ձա­նագ­րե­ցին Վա­սի­լի Իւան­չու­քի, Փա­ւել Էլ­ժա­նո­վի, Զա­հար Էֆի­մեն­քո­յի եւ Ալեք­սանտր Մոյ­սին­քո­յի դէմ: Նա­խա­պէս երեք առի­թով (1997, 2001 եւ 2005) Հա­յաս­տան տի­րա­ցած էր պրոնզ մե­տա­լին: Մրցա­շար­քը 14 կէ­տով աւար­տե­լէ եւ տիտ­ղո­սին տի­րա­նա­լէ բա­ցի, Հա­յաս­տան հան­դի­սա­ցաւ մի­ակ կազ­մը, որ նոյ­նիսկ պար­տու­թիւն չկրեց:

Այս­պի­սով, Հա­յաս­տան հան­դի­սա­ցաւ հին­գե­րորդ եր­կի­րը, որ կը հան­դի­սա­նայ աշ­խար­հի ախոյ­եան` նախ­կին Խորհր­դա­յին Միու­թե­նէն (2 ան­գամ), Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րէն (1 ան­գամ), Ռուս­իա­յէն (3 ան­գամ) եւ Ուք­րա­յի­նա­յէն (1 ան­գամ) ետք:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles