ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ.- «Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.-ՀԱՅԿ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ» ԲԱՆԱԿԱՎԱՅՐ

0 0
Read Time:2 Minute, 39 Second

Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թիւնը ու­րա­խու­թեամբ կը յայ­տա­րա­րէ, որ Արեւմտ­եան Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րէն Յով­սէփ­եան ըն­տա­նի­քի սրտա­բուխ նուի­րա­տուու­թեամբ Երե­ւա­նի մէջ իրա­կա­նա­ցաւ, Էրե­բու­նի շրջա­նին մօտ բա­նա­կա­վայ­րի մը գնու­մը:

Վե­րոնշ­եալ բա­նա­կա­վայ­րը Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.-ի երկ­րորդ սե­փա­կան բա­նա­կա­վայ­րը կը հան­դի­սա­նայ հայ­րե­նի­քի մէջ՝ Բիւ­րա­կա­նի բա­նա­կա­վայ­րին կող­քին: Նկա­տի ու­նե­նա­լով, որ բա­նա­կա­վայ­րը Երե­ւա­նի մէջ կը գտնուի, անի­կա պի­տի օգ­տա­գործ­ուի Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.-ի շա­բա­թա­կան սկաու­տա­կան զա­նա­զան գոր­ծու­նէ­ու­թեանց ըն­թաց­քին:

Բա­նա­կա­վայ­րի գնման աշ­խա­տան­քը իրա­կա­նա­ցաւ վեր­ջին ամիս­նե­րուն ըն­թաց­քին՝ խումբ մը նուիր­եալ Հ.Մ.Ը.Մ.-ական եղ­բայր­նե­րու աշ­խա­տան­քով եւ Յով­սէփ­եան ըն­տա­նի­քին սրտա­բուխ նուի­րա­տուու­թեամբ: Բա­նա­կա­վայ­րը պի­տի կոչ­ուի »Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.-Հայկ Յով­սէփ­եան« բա­նա­կա­վայր, հան­գուց­եալ Հ.Մ.Ը.Մ.-ական Հայկ Յով­սէփ­եա­նի յի­շա­տա­կին:

Հայկ Յով­սէփ­եան մին­չեւ իր կան­խա­հաս մա­հը՝ 2004 թուա­կան, եղած է նուիր­եալ ու գոր­ծուն­եայ Հ.Մ.Ը.Մ.-ական, Արեւմտ­եան Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու շրջա­նին մէջ: Ան եղած է Արեւմտ­եան Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու շրջա­նա­յին վար­չու­թեան ան­դամ եւ Նա­ւա­սարդ­եան խա­ղե­րու կազ­մա­կեր­պիչ յանձ­նա­խում­բի պա­տաս­խա­նա­տու: Հ. Յով­սէփ­եան յա­տուկ սէր եւ նուի­րում ու­նէր Հ.Մ.Ը.Մ.-ի հան­դէպ, նա­եւ հա­ւատք՝ միու­թեան երի­տա­սարդ սե­րուն­դի դաստ­ի­ա­րա­կու­թեան առա­քե­լու­թեան նկատ­մամբ:

Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թիւնը բա­նա­կա­վայ­րի շի­նա­րա­րա­կան աշ­խա­տանք­նե­րուն եւ բար­գա­ւա­ճու­մին հա­մար յա­ռա­ջա­ցու­ցած է յա­տուկ են­թա­յանձ­նա­խումբ մը: Յա­ռա­ջի­կայ ամիս­նե­րուն ծրագ­րուող շի­նա­րա­րա­կան եւ բա­նա­կա­վայ­րի բա­րե­զարդ­ման ընդ­հա­նուր ծախ­սե­րուն հա­մար նա­խա­տես­ուած է 100 հա­զար ամ. տո­լար: Գու­մա­րին կա­րե­ւոր հա­մե­մա­տու­թիւնը ապա­հով­ուած է Յով­սէփ­եան ըն­տա­նի­քին կող­մէ, իսկ մնաց­եա­լը՝ հան­գուց­եալ Հայկ Յով­սէփ­եա­նի ըն­կեր­նե­րուն կող­մէ:

 Հ.Մ.Ը.Մ.-Ի  ԿԵԴ­ՐՈ­ՆԱ­ԿԱՆ ՎԱՐ­ՉՈՒ­ԹԻՒՆ

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles