ԽՈԺՈՌՆԻԻ ԱՌՕՐԵԱՅԷՆ…

0 0
Read Time:1 Minute, 21 Second

Լու­սան­կար­ներ՝ Ին­նա Մխի­թար­եա­նի

p5 1Լո­ռի գա­ւա­ռի հիւ­սի­սա­յին սահ­մա­նա­մերձ շրջա­նի գիւ­ղե­րէն է Խո­ժոռ­նին: Բրդա­ձո­րին, Ծփին, Օփ­րէ­թին, Խոխ­մե­լին, Շա­նախչի­ին եւ Ախքի­որփի­ին նման, Խո­ժոռ­նին մաս կը կազ­մէ Վրա­ստա­նի սահ­մա­նա­յին Քվե­մօ-Քարթ­լի շրջա­նին:

p5 2

Այն­պի­սի ահա­ւոր կա­ցու­թիւն մը ստեղծ­ուած է, որ 82-ամ­եայ բնա­կիչ Մա­կար Հախ­վե­րտ­եա­նի (նկար թիւ 2) բնա­կա­րա­նը կրնայ պատ­մա­կան նկատ­ուիլ: Ար­դա­րեւ, Մա­կա­րի տու­նը կը գտնուի վրացա­կան հո­ղի վրայ, իսկ գոմն ու զու­գա­րա­նը՝ հա­յկա­կան հո­ղի վրայ: Վեր­ջին ամիս­նե­րուն, ստեղծ­ուած սահ­մա­նա­յին վէ­ճին ար­դիւնք, Մա­կա­րի ոչ­խար­նե­րը դա­տա­պարտ­ուած են միայն գո­մէն ներս արա­ծե­լու…

p5 3

Խո­ժոռ­նին, Չա­նախչիի նման 1935-ին Խորհր­դա­յին օրե­րուն յանձն­ուած է Վրաս­տա­նի  եւ փո­խա­րէն ոչ մէկ հող առն­ուած է: Գիւ­ղի չորս  ան­տա­ռա­պահ­նե­րէն մէ­կուն 22-ամ­եայ զա­ւա­կը բան­տարկ­ուած է անց­եալ Սեպ­տեմ­բե­րէն ի վեր…ար­գիլ­ուած հո­ղա­շեր­տեր օգ­տա­գոր­ծած ըլ­լա­լուն պատ­ճա­ռաւ:

p5  4

Կը թուի թէ այլ սահ­ման­նե­րէ ներս ալ ճա­նա­պար­հա­յին քար­տէս­նե­րը կը մնան մշու­շա­պատ եւ պղտոր:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles