ԽԱՉՈՒՀԻՆԵՐԸ.- Հ.Օ.Մ.-Ի ՀԱՐԻՒՐԱՄԵԱԿԻՆ…

Անապատի տարածքին, ուր կը տիրէ միայն լռութիւնն անծայրածիր, խզուած լոկ ոռնացող քամիէն, որ կը հալածէ աւազները ժամանակին, ու կը կանգնէ օդատեսիլ տաճարները յաւիտենականին` որոնց բարձրադիր դռները` այժմ լայնօրէ՛ն բաց, կ՛ընդունին...

ՆՈՐ ՏԱՐՈՒԱՅ ԳԻՇԵՐ…

ԱՒԻԿ ՏԷՅԻՐՄԷՆՃԵԱՆ  Ձմեռ է, պաղ է, գիշեր ակամայ, Ճերմակն է իջնում դաշտերի վրայ, Ձիւնի փաթիլները նուրբ ու անաղարտ, Թափւում են արդէն սարերի վրայ:   Անսահմանութեամբ, անհուն կապոյտի, Լցուած ցնորքով երազանքների,...

ՍՐՏԱՌՈՒՉ ՃԻՉՈՎ…

Պատմութեան կաթսան Եռում է կրկին, Ամէն ակնթարթ Անկման մատնուած, Մարդկային կեանքի Կրքերն են եռում, Ահն ու սարսափը Իրարու  գրկած…   Արդարութիւն են Մեզ ուսուցանում, Սեւասիրտ մարդիկ Օծուած խաւարով, Արհամարհելով Ներկան...

ՃԵՓ ՃԵՐՄԱԿԸ ԵՂԱՒ ՍԵՓ ՍԵՒ

Երբ մեր վէրքերը բաց մնացեր են, իրենք անոնց                                             վրայ աղ կը թափեն: Երբ մեր իրաւացի դատը լուծուած չէ, անոնք կը ստիպեն                                             որ մոռնանք եւ յետաձգենք: Երբ կը փնտռենք...

ԶԱՐԹՆԵՆՔ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ…

ԱՒԻԿ ՏԷՅԻՐՄԵՆՃԵԱՆ Զարթնենք եղբայրնե°ր Տագնապ է, անել, Անծայր խաւարն է Թեւերը տածել, Թանձրացող պահի Մխացող ծխով, Աստղերի փայլն է Երկնքում խամրել…   Զարթնենք եղբայրնե°ր Կրքերն են յորդել, Մղձաւանջային Մահից ոչ...

ՏԱԳՆԱՊ…

  Սեւ- սեւ ամպերն են Երկնքից կախուել, Խաւարն է իր մութ Թեւերը տածել, Վերահաս ցուրտ է՝ Ձմեռ  տարաժամ Եւ ին՞չ է, տէր իմ ՝ Արդեօք պատահել…   Անձրեւն է յորդում...

ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԻՆ

Տէրը Կ’օգնի իր ժողովրդին: Հին Կտակարան. Եսայի 42.14   Առաջին ազգն ես դու հանդիսացել Սուրբ Քրիստոսին ընդունել, պաշտել. Նրան հարազատ Հայր ես ճանաչել, Հաւատքը՝ պետական կրօն հաստատել:     Նրա...

ՄԵՐ ՆԵՐԿԱՆ ԵՒ ԱՊԱԳԱՆ

                                                                                                                                                     Օտար հողը երբեք Հայրենիք չի դառնայ:                                                                                                                                                                                                                ԿԷՕԹԷ   Ձեզ հարց եմ տալիս՝ թէ ի՞նչպէս եղաւ, Որ մի հզօր ազգ, օրհնանքով սերուած, Կանգնած է այսօր անդունդի եզրին:   Թէ...

ՍԱՓՐԻՉՍ

                                                                                                                                                                                                          ԳԷ­ՈՐԳ ՊԵ­ՏԻԿ­ԵԱՆ  Մի հարց­նէք, թէ ին­չո՞ւ կամ ուր­կէ՞ ծնունդ առած է սափ­րիչ­նե­րու հան­դէպ ու­նե­ցած վե­րա­պա­հու­թիւնս, որով­հե­տեւ պի­տի չը­սեմ, թէ­եւ պե­տա­կան գաղ­տնիք մը չէ:  Հան­դարտ ան­կեղ­ծու­թեամբ մը կÿու­զեմ պար­զել, որ...

ԳԷՈՐԳ ԷՄԻՆԻ ԾՆՆԴԵԱՆ 90-ԱՄԵԱԿ

 Աւա­զա­նի անու­նով Կար­լէն Մու­րատ­եան (1919-1998),Գէ­որգ Էմին ծնած է Աշ­տա­րակ: Խորհր­դա­հայ տա­ղան­դա­ւոր բա­նաս­տեղծ եւ գրա­կան հան­րա­յին գոր­ծիչ, միջ­նա­կարգ կրթու­թիւնը ստա­ցած է ծնն­դա­վայ­րին մէջ, իսկ բարձ­րա­գոյն ու­սու­մը Երե­ւա­նի ճար­տա­րա­պե­տա­կան հաս­տա­տու­թե­նէն ներս: Բնա­տուր...
Social profiles