ՀԱՅՐԵՆԱՀԱՆՈՒԱԾԻ ԵՒ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ԺԱՌԱՆԳՆԵՐՈՒ ՄԱՐԴՈՒ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՒՈՒՆՔԻ ՄԱՍԻՆ

Յ. Պալեան                         Կրկին ԱՄԵԱԿ: Միշտ  մտածել եւ կրկնել՝ ՅԵՏՈՅ Ի՞ՆՉ:                         Պիտի խօսինք, պիտի գրենք, ցաւի յուշակոթողներ այցի պիտի երթանք:             Աւանդութիւնը պիտի յարգուի: Ճանաչումները գոհունակութեամբ պիտի յիշուին:...
Social profiles