ՓԱ­ՐԻ­ԶԻ ՄԷՋ .- ՆԱԼ­ՊԱՆՏ­ԵԱՆ – ՄԱ­ՄԵՏ­Ի­Ա­ՐՈՎ ՀԱՆ­ԴԻ­ՊՈՒՄ

0 0
Read Time:2 Minute, 12 Second

 ԵՐԵ­ՒԱՆ (“Ար­մէնփ­րես“).- Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին Գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան մամ­լոյ եւ տե­ղե­կա­տուու­թեան վար­չու­թիւնը կը տե­ղե­կաց­նէ, թէ Յու­նիս 18-ին, Փա­րի­զի մէջ, Ե.Ա.Հ.Կ.-ի Մինս­քի խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը, որոնց կար­գին դես­պան­ներ Ռո­պըրթ Պրատ­քէ` Մի­աց­եալ Նա­հանգ­ներ, Իկոր Փո­փով` Ռուս­իա եւ Ժաք Ֆոր` Ֆրան­սա, մի­աց­եալ հան­դի­պում ու­նե­ցան Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Եդ­ուարդ Նալ­պանտ­եա­նի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի Ար­տա­քին Գոր­ծոց նա­խա­րար Էլ­մար Մա­մետ­ի­ա­րո­վի հետ:

Հան­դիպ­ման կը մաս­նակ­ցէր նա­եւ Ե.Ա.Հ.Կ.-ի գոր­ծող նա­խա­գա­հի անձ­նա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ան­ճէյ Քաս­փըր­չիք: Հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը նա­խա­րար­նե­րուն հետ քննար­կե­ցին Ար­ցա­խի տագ­նա­պի լուծ­ման հո­լո­վոյ­թին մէջ յա­ռա­ջըն­թաց ար­ձա­նագ­րե­լու նպա­տա­կով ձեռ­նարկ­ուե­լիք քայ­լե­րը, ինչ­պէս նա­եւ մարդ­կա­յին շփում­նե­րու զար­գաց­ման, պատ­մա-մ­շա­կու­թա­յին ար­ժէք­նե­րու պահ­պա­նու­թեան ու զի­նա­դա­դա­րի խախ­տում­նե­րու հե­տաքն­նու­թեան մե­քա­նիզ­մի ստեղծ­ման ուղ­ղու­թեամբ հե­տա­գայ աշ­խա­տանք­նե­րը:

Հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը նա­եւ խոր մտա­հո­գու­թիւն յայտ­նե­ցին սահ­մա­նա­յին գի­ծե­րուն վրայ վեր­ջին մի­ջա­դէ­պե­րուն առի­թով եւ ընդգ­ծե­ցին 1994 թուա­կա­նի զի­նա­դա­դա­րի հա­մա­ձայ­նու­թեան յարգ­ման անհ­րա­ժեշ­տու­թիւնը: Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րը իրենց վճռա­կա­նու­թիւնը յայտ­նե­ցին շա­րու­նա­կե­լու աշ­խա­տան­քը Մինս­քի խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րուն հետ` խա­ղաղ լուծ­ման ուղ­ղու­թեամբ եւ իրենց պատ­րաս­տա­կա­մու­թիւնը` ձեռ­նար­կե­լու վստա­հու­թեան ամ­րապնդ­ման մի­ջոց­ներ, ինչ որ կրնայ բա­րե­լա­ւել մթնո­լոր­տը բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու ըն­թաց­քին հա­մար:

Հան­դի­պու­մը ան­ցաւ կա­ռու­ցո­ղա­կան եւ դրա­կան մթնո­լոր­տի մէջ:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles