ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԽՕՍՔԸ

0 0
Read Time:1 Minute, 42 Second

p2 v «Այն ին­չին, որ ակա­նա­տես կը դառ­նանք այ­սօր, բա­ցար­ձա­կա­պէս անըն­դու­նե­լի է եւ պէտք է ար­ժա­նա­նայ հայ ազ­գի մի­ա­հա­մուր հա­կազ­դե­ցու­թեան: Սերժ Սարգս­եա­նի առաջ­նոր­դու­թեամբ կա­տար­ուած փոր­ձը՝ իբ­րեւ թէ հայ եւ թուրք յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը բա­րե­լա­ւե­լու ձգտող, ընդ­հա­կա­ռակն, ապա­գա­յի նո­րա­նոր բար­դու­թիւն­նե­րու դուռ կը բա­նայ:…Կա­տար­ուա­ծը խա­կու­թիւն է, կա­տար­ուա­ծը թա­կարդ տա­նող է, կա­տար­ուա­ծը բա­րո­յա­կա­նօ­րէն եւ քա­ղա­քա­կա­նօ­րէն սնան­կա­ցած քայլ մըն է, որ կրնայ շատ լուրջ հե­տե­ւանք­ներ ու­նե­նալ մեր երկ­րի անվ­տան­գու­թեան եւ մեր ազ­գի վե­րել­քին գծով: Մեր գոր­ծը պի­տի ըլ­լայ ազ­գո­վին զգաս­տու­թեան հրա­ւի­րել նա­խա­գա­հը եւ իր շրջա­պա­տը, ու խոր­տա­կել այս գոր­ծըն­թա­ցը: Հե­տե­ւա­բար, կը մնայ որ իւ­րա­քան­չիւր հայ մարդ, իւ­րա­քան­չիւր հայ­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն կամ միու­թիւն, իր խօս­քը ըսէ եւ իր վե­րա­բեր­մուն­քը ար­տա­յայ­տէ այս եղա­ծին գծով, որ­պէս­զի մի­ա­հա­մուր ճի­գե­րով կա­սեց­նենք այս ար­շա­ւը, որ միայն Թուրք­իոյ առա­ւե­լու­թիւն­ներ մա­տու­ցե­լու հա­շուոյն կը կա­տար­ուի:Թէ’ Հա­յաս­տա­նի եւ թէ Սփիւռ­քի տար­բեր հա­մայնք­նե­րուն մէջ բո­ղո­քի ալի­քը պէտք է բարձ­րաց­նել յա­նուն մեր սե­րունդ­նե­րու իրա­ւունք­նե­րուն եւ մեր ազ­գի գե­րա­գոյն շա­հե­րուն…» կը յայտ­նէ Հ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յի ան­դամ դոկտ. Վի­գէն Յով­սէփ­եան

About Post Author

admin

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles