ՄԱՀ ԱՄԵ­ՐԻ­ԿԱ­ՀԱՅ ՊԱՏ­ՄԱ­ԲԱՆ ՄԱՐ­ՃԸ­ՐԻ ՅՈՎ­ՍԷՓ­ԵԱ­ՆԻ

0 0
Read Time:2 Minute, 15 Second

p6  Փետր­ուար 8ին, 90 տա­րե­կան հա­սա­կին, Նիւ Եոր­քի մէջ իր մահ­կա­նա­ցուն կնքած է ամե­րի­կա­հայ պատ­մա­բան Մար­ճը­րի Յով­սէփ­եան-Տոպ­քին: Ան ծա­նօթ էր ի մաս­նա­ւո­րի Մեծ Եղեռ­նի ու Իզ­մի­րի աղէ­տին նուիր­ուած իր աշ­խա­տանք­նե­րով:

Մար­ճը­րի Յով­սէփ­եան ծնած էր Նիւ Եորք, 1922ին, դուստ­րը` յայտ­նի բժիշկ եւ հան­րա­յին գոր­ծիչ Մով­սէս Յով­սէփ­եա­նի (1876-1954), որ Մեծ Եղեռ­նի օրե­րուն Ամե­րի­կա­յէն Կով­կաս գա­ցած էր` գաղ­թա­կան­նե­րուն իր օժան­դա­կու­թիւնը բե­րե­լու: Շրջա­նա­ւարտ` “Պար­նարտ“ գո­լէ­ճէն (Գո­լումպ­իա հա­մալ­սա­րա­նին կից` աղջ­կանց յայտ­նի հա­մալ­սա­րան), 1957-1993ին գրա­կա­նու­թեան դա­սա­խօս եւ ուս­մանց օգ­նա­կան տե­սուչ եղած է նոյն գո­լէ­ճին մէջ:

Մ. Յով­սէփ­եան աս­պա­րէզ մտած էր որ­պէս գրող: Հայ­կա­կան նիւ­թով առա­ջին վէ­պը` “Սի­րա­լից տուն մը“ (A Houseful of Love), 1957ին “Նիւ Եորք Թայմզ“ի ամե­նէն ծա­խուող գիր­քե­րու ցան­կին մաս կազ­մած էր ու թարգ­ման­ուած` զա­նա­զան լե­զու­նե­րու:

Սա­կայն, ան յատ­կա­պէս յայտ­նի դար­ձած է 1966ին գրած ըն­դար­ձակ յօդ­ուա­ծով` “Չյի­շուող ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը“ (The Unremembered Genocide), որ լոյս տե­սած էր հրէ­ա­կան ծա­նօթ հան­դէ­սին` “Commentary“ի մէջ, ժա­մա­նա­կի մը, երբ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ու­սումնա­սի­րու­թիւնը տա­կա­ւին մո­ռա­ցու­թեան մատն­ուած էր ոչ-հայ­կա­կան շրջա­նակ­նե­րու մէջ: Անոր յա­ջոր­դած է Իզ­մի­րի աղէ­տին նուիր­ուած հա­տո­րը (1971)` “Իզ­մի­րի հար­ցը“ (The Smyrna Affair), որ կը մնայ քէ­մա­լա­կան ու­ժե­րու սար­քած հրդե­հին լա­ւա­գոյն ու­սում­նա­սի­րու­թիւն­նե­րէն մէ­կը` ըստ գի­տա­կան շրջա­նակ­նե­րու:

Մար­ճը­րի Յով­սէփ­եան-Տոպ­քին նա­եւ կա­րե­ւոր դեր խա­ղա­ցած է Գո­լումպ­իա հա­մալ­սա­րա­նի հա­յա­գի­տա­կան ամպի­ո­նի հաս­տատ­ման մէջ` 1970ական թուա­կան­նե­րու վեր­ջա­ւո­րու­թեան: 1980ական թուա­կան­նե­րուն ար­ժա­նա­ցած էր Հա­յաս­տա­նի Գի­տու­թիւն­նե­րու Ակա­դեմ­իա­յի “Անան­իա Շի­րա­կա­ցի“ մրցա­նա­կին:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles