ՁԵՌ­ՆԱՐԿ` Ի ՅԻ­ՇԱ­ՏԱԿ ԱԼ ՎԵ­ԿԱ­ՅԻ

0 0
Read Time:3 Minute, 3 Second

 Երեք­շաբ­թի, Յուն­ուար 17-ի երե­կոյ­եան ժա­մը 8:00-ին, Պոս­թը­նի հան­րա­ծա­նօթ “Սքա­լըրզ“ սրա­հին մէջ, տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ձեռ­նարկ մը, նուիր­ուած “ճազ“ երաժշ­տու­թեան բնա­գա­ւա­ռէն ներս սիր­ուած դաշ­նա­կա­հար Ալ Վե­կա­յի, որ մա­հա­ցաւ…ին­նի­սուն տա­րե­կա­նի սե­մին…Դեկ­տեմ­բեր 2, 2011-ին: Այս առ­թիւ պի­տի նե­րա­յաց­ուի, անոր կեն­սագ­րու­թիւնը պրպտող եւ ներ­կա­յաց­նող գիրք մը, պատ­րաստ­ուած, ծա­նօթ լրագ­րող-խօս­նակ Ռոն Տել­լա Քի­ե­զա­յին կող­մէ, որ եղած էր Վե­կա­յի մօ­տիկ գոր­խա­կիցն ու բա­րե­կա­մը:

Հա­ւա­նա­բար ըն­թեր­ցո­ղին եւ յատ­կա­պէս “ճազ“ երաժշ­տու­թեան հետ քայլ չպա­հող հա­յորդի­ին հա­մար, անակն­կալ մը պի­տի ըլ­լայ, երբ իմա­նայ Վե­կա­յի իս­կա­կան…ոչ առ­ուես­տա­գէ­տի անու­նը` Արամ Վահ­րամ­եան: Ծնած Վուս­թըր, ան փոքր տա­րի­քէն սէր ու­նէր երաժշ­տու­թեան եւ յատ­կա­պէս դաշ­նա­կին հան­դէպ:

Շու­տով ան մտադ­րեց մուք գոր­ծել երաժշ­տու­թեան աշ­խարհ, եւ երե­սու­նա­կան­նե­րուն իսկ, եղաւ Պոս­թը­նի հա­րա­ւա­յին “Սաութ Էնտ“ շրջա­նի ծա­նօթ “Հայ-Հէթ“ ակում­բի դաշ­նա­կա­հա­րը: Տա­րի­ներ շա­րու­նակ ան շրջե­ցաւ եւ բազ­մա­թիւ ելոյթ­ներ ու­նե­ցաւ աստ­ղե­րու հետ, որոնց կար­գին` Մայլզ Տէյ­վիս, Տի­զի Կի­լես­փի, Չար­լի Փար­քըր, Տիուք Էլինկ­թըն:

Մաս­նակ­ցած Բ. Հա­մաշ­խար­հա­յին պա­տե­րազ­մին, ան մօ­տիկ էր քա­ղա­քա­կան հան­րա­ծա­նօթ դէմ­քե­րուն եւ ոչ թէվ միայն կը նուա­գէր անոնց հա­մար, այլ նա­եւ իր կար­ծիք­ներն ու գա­ղա­փար­նե­րը կը փո­խան­ցէր: Երաժշ­տու­թեան մար­զէն ներս, ան բազ­միցս այլ երա­ժիշտ­ներ քա­ջա­լե­րեց եւ թի­կունք կանգ­նե­ղաւ անոնց որ­պէս­զի իրենց կար­գին ելոյթ­ներ ու­նե­նան ու փայ­լին:

Յա­տուկ հե­տաքրք­րու­թիւն կը ցու­ցա­բե­րէր իր նա­խընտ­րած մար­զա­խա­ղին` “պէյզ­պոլ“ին հան­դէպ եւ տա­րի­ներ շա­րու­նակ մար­զած ու օժան­դա­կած է իր բնա­կած շրջա­նի` էվը­րէ­թի խում­բը…շրջան մը, որ իր երախ­տա­պար­տու­թիւնը յայտ­նած է սիր­ուած Արա­մին եւ հրա­պա­րակ­նե­րէն մէ­կը կո­չած` “Ալ Վե­կա“:

Դաշ­նա­կի կող­քին, ան նա­եւ նուա­գած է հար­ուա­ծա­յին դաշ­նակ (vibrophone) եւ բախ­տա­ւո­րու­թիւնը ու­նե­ցախ է լոյս ըն­խա­յե­լու բազ­մա­թիւ ձայ­նապ­նակ­ներ…եւ ապա խտա­սա­լիկ­ներ:

Իր յա­ռա­ջա­ցած տա­րի­քին պատ­ճա­ռով, Վե­կա վեր­ջերս բազ­միցս առող­ջա­պա­հա­կան քննու­թիւն­նե­րու կ՛են­թարկ­ուէր: Այս պատ­ճա­ռով, ան մուտք գոր­ծած էր “Մաս-Ճե­նե­րըլ“ հիւան­դա­նոց եւ հոն ալ կնքած իր մահ­կա­նա­ցուն:

Նշենք թէ, Վե­կա­յի հրա­ժեշ­տէն հա­զիւ տասն­եակ մը օրեր առաջ, “ճազ“ երաժշ­տու­թեան բնա­գա­ւա­ռէն ներս, մեծ հռչակ սփռած թմբկա­հար մը` Փօլ Մո­թեան, իր կար­գին մա­հա­ցած էր Նիւ Եոր­քի մէջ:

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles