Հ.Օ.Մ.-Ը ՆԻՒ ԵՈՐ­ՔԻ ԹԱՅՄԶ ՀՐԱ­ՊԱ­ՐԱ­ԿԻՆ ՎՐԱՅ

0 0
Read Time:55 Second

Հա­ղոր­դագ­րու­թեամբ մը, Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թեան Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թիւնը կը տե­ղե­կաց­նէ թէ օգտ­ուե­լով բա­ցա­ռիկ առի­թէ մը եւ նկա­տի ու­նե­նա­լով Մ.Ա.Կ.-ի Կա­նանց Իրա­վի­ճա­կի 56-րդ Խորհր­դա­ժո­ղո­վի գու­մա­րու­մը, Նիւ Եոր­քի Թայմզ հրա­պա­րա­կի պաս­տառ­նե­րէն մէ­կուն վրայ Հ.Օ.Մ.-ի ծա­նու­ցում մը տե­ղադր­ուած է: Երե­սուն երկ­վայրկ­եան տե­ւո­ղու­թեամբ ծա­նու­ցու­մը Փետր­ուար 18-էն մին­չեւ Ապ­րիլ 18, 2012 ժա­մա­կան մէկ ան­գամ պի­տի ցու­ցադր­ուի Ման­հա­թը­նի 42-րդ փո­ղո­ցի վրայ, 7-րդ եւ 8-րդ պո­ղո­տա­նե­րուն մի­ջեւ գտնուող CBS ըն­կե­րու­թեան հսկայ պաս­տա­ռին վրայ: Ծա­նու­ցու­մի ամ­բող­ջու­թիւնը կա­րե­լի է տես­նել այ­ցե­լե­լով Հ.Օ.Մ.-ի կայ­քէ­ջը (www.ars1910.org):

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles